Otázky na podmet (subject question)

AAaRozdiel medzi otázkami na podmet a otázkami na predmet.


Zo samotného názvu tejto problematiky “otázky na podmet” je nám hneď jasné, že sa bude jednať o otázky, kde sa pýtame na podmet vety (teda kto niečo vykonal).

Otázky v angličtine tvoríme najčastejšie inverziou → obrátením slovosledu.Nastáva to napr. pri slovese BE, či HAVE ako pomocnom slovese.

 • Are you tired?
 • Was he working?
 • Have you been working?

Pri niektorých slovesných tvaroch si s inverziou nevystačíme. Používame preto pomocné slovesá (do/does/did). 

!

Ak sa však pýtame na podmet, k inverzii nedôjde. V týchto vetách nikdy nepoužívame pomocné slovesá a vety majú po opytovacom zámene slovosled kladnej vety.

Porovnajte otázku na podmet s otázkou na predmet:

Peter phoned Jim. (Peter zavolal Jim.)

 • Who phoned Jim? → (Kto zavolal Jim?) = pýtame sa na PODMET
 • Who did Peter phone? → (Komu Peter zavolal?) = pýtame sa na PREDMET

PODMET-PREDMET

 • Ak sa pýtame na niečo, čo stojí pred slovesom, teda v našej situácii na Petra, vytvárame otázku na PODMET. Pomocné sloveso v nej nepoužívame!!!
 • Ak sa pýtame na niečo, čo stojí za slovesom, teda v našej situácii na Jima, vytvárame otázku na PREDMET. Pomocné sloveso použiť musíme!

clanocek

V otázkach na podmet majú práve opytovacie výrazy (WHO / WHICH / WHAT) funkciu podmetu vety. (vid. prvá tabuľka)

Ak sú v otázke predmetom, tvoríme otázky na predmet. Sloveso je teda v otázkovej forme, používame pomocné sloveso. (vid. druhá tabuľka)


Podmetové otázky nemusia vždy začínať opytovacím zámenom WHO / WHAT. Sú to jednoducho všetky otázky, v ktorých sa  pýtame na podmet.

 • Which of you understands me? -> Kto z vás mi rozumie?
 • How much poision causes death? -> Od akého množstva jedu sa umiera?

Poďme si dnešnú gramatiku zopakovať na nasledujúcej vete:

 • SHAKESPEARE wrote HAMLET.

Preložme nasledujúce otázky:

 • Kto napísal Hamleta? V tejto otázke pomocné sloveso nepoužijeme. Opytovacie zámeno nahradzuje podmet. Ide teda o otázku na podmet. Pýtame sa na niečo pred slovesom.

SHAKESPEARE wrote HAMLET. -> Who wrote Hamlet?

 • Čo napísal Shakespeare? V tejto vete pomocné sloveso použiť musíme (v našom prípade, keďže sa jedná o minulosť to bude DID). Ide o otázku na predmet.

SHAKESPEARE wrote HAMLET. -> What did Shakespeare write?

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Otázky by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár