Otázky na podmet (subject question)

AAaRozdiel medzi otázkami na podmet a otázkami na predmet.


Zo samotného názvu tejto problematiky “otázky na podmet” je nám hneď jasné, že sa bude jednať o otázky, kde sa pýtame na podmet vety (teda kto niečo vykonal).

Otázky v angličtine tvoríme najčastejšie inverziou → obrátením slovosledu.Nastáva to napr. pri slovese BE, či HAVE ako pomocnom slovese.

 • Are you tired?
 • Was he working?
 • Have you been working?

Pri niektorých slovesných tvaroch si s inverziou nevystačíme. Používame preto pomocné slovesá (do/does/did). 

!

Ak sa však pýtame na podmet, k inverzii nedôjde. V týchto vetách nikdy nepoužívame pomocné slovesá a vety majú po opytovacom zámene slovosled kladnej vety.

Porovnajte otázku na podmet s otázkou na predmet:

Peter phoned Jim. (Peter zavolal Jim.)

 • Who phoned Jim? → (Kto zavolal Jim?) = pýtame sa na PODMET
 • Who did Peter phone? → (Komu Peter zavolal?) = pýtame sa na PREDMET

PODMET-PREDMET

 • Ak sa pýtame na niečo, čo stojí pred slovesom, teda v našej situácii na Petra, vytvárame otázku na PODMET. Pomocné sloveso v nej nepoužívame!!!
 • Ak sa pýtame na niečo, čo stojí za slovesom, teda v našej situácii na Jima, vytvárame otázku na PREDMET. Pomocné sloveso použiť musíme!

clanocek

V otázkach na podmet majú práve opytovacie výrazy (WHO / WHICH / WHAT) funkciu podmetu vety. (vid. prvá tabuľka)

Ak sú v otázke predmetom, tvoríme otázky na predmet. Sloveso je teda v otázkovej forme, používame pomocné sloveso. (vid. druhá tabuľka)


Podmetové otázky nemusia vždy začínať opytovacím zámenom WHO / WHAT. Sú to jednoducho všetky otázky, v ktorých sa  pýtame na podmet.

 • Which of you understands me? -> Kto z vás mi rozumie?
 • How much poision causes death? -> Od akého množstva jedu sa umiera?

Poďme si dnešnú gramatiku zopakovať na nasledujúcej vete:

 • SHAKESPEARE wrote HAMLET.

Preložme nasledujúce otázky:

 • Kto napísal Hamleta? V tejto otázke pomocné sloveso nepoužijeme. Opytovacie zámeno nahradzuje podmet. Ide teda o otázku na podmet. Pýtame sa na niečo pred slovesom.

SHAKESPEARE wrote HAMLET. -> Who wrote Hamlet?

 • Čo napísal Shakespeare? V tejto vete pomocné sloveso použiť musíme (v našom prípade, keďže sa jedná o minulosť to bude DID). Ide o otázku na predmet.

SHAKESPEARE wrote HAMLET. -> What did Shakespeare write?

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár