MANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF

AAaMANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF. V tomto článku si povieme o pravidlách použitia a hlavných rozdieloch medzi týmito slovami.


Základné pravidlá

 • A LOT OF / LOTS OFpočítateľné / nepočítateľné podstatné mená
 • MANY + počítateľné podstatné mená
 • MUCHnepočítateľné podstatné mená
POČÍTATEĽNÉ
  • A lot of friends / Lots of friends are going abroad this year.
  • I don’t have many books.

NEPOČÍTATEĽNÉ

  • We have a lot of money / lots of money.
  • We haven’t got much time.

Pozn. Viac sa o počítateľných a nepočítateľných podstatných menách dočítate v samostatnom článku TU.


MANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF a typy viet

 • A LOT OF / LOTS OF používame predovšetkým v kladných vetách.
 • MANY / MUCH používame v záporoch a otázkach.

A LOT OF je považované za menej formálne ako MUCH / MANY. Bežná neformálna angličtina veľmi rada pracuje s A LOT OF vo všetkých typoch viet (kladné, záporné, otázky).

   • You don’t have a lot of books.
   • You don’t have many books.
   • Has he gained a lot of knowledge through studies?
   • Has he gained much knowledge through studies?

Vo (veľmi) formálnej angličtine je možné použiť MANY / MUCH aj v kladnej vete. Upozorňujem ešte raz, že iba vo VEĽMI FORMÁLNEJ ANGLIČTINEMUCH sa aj napriek tomu, že je v kladnej vete vo formálnej vete možné nahrádza väzbami A LARGE AMOUNT OF / A GREAT DEAL OF.


MANY / MUCH po VERY,TOO, SO, HOW, AS

MANY / MUCH sa často používajú v nasledujúcich väzbách. ! POZOR v týchto väzbách nemôžeme použiť A LOT OF.

VERY MUCH (= veľmi)

  • She doesn’t like it very much.

TOO MUCH / TOO  MANY (= príliš)

  • too much time
  • too many people

SO MUCH / SO MANY (= toľko)

  • so much food
  • so many phone calls

HOW MUCH / HOW MANY (= koľko…?)

  • How much money did she find?
  • How many children does she have?

AS MUCH AS / AS MANY AS (= toľko … ako)

  • I got as much money as I neded.
  • They had as many cars as they wanted.

MANY YEARS / MANY WEEKS / MANY DAYS


MANY / MUCH s predložkou OF

Za MUCH / MANY používame predložku OF hlavne vtedy, ak za MUCH / MANY nasleduje DETERMINÁTOR (hl. člen, privlastňovacie zámeno, ukazovacie zámeno, podstatné meno v privlastňovacom páde) alebo ZÁMENO.

 • Much of the house was destroyed in the earthquake.
 • Many of the women are crazy about cooking.
 • Many of you have written to us.

Ak po MANY / MUCH napr. DETERMINÁTOR chýba, potom predložku OF vynecháme.

 • I don’t have many books. (! many of books)
 • We haven’t got much time. (! much of time

Zhrnúť si to môžeme takto:

 • BEZ “OF” –> MUCH / MANY + noun 
 • S “OF” –> MUCH / MANY + of + determiner + noun

MUCH v úlohe príslovky

Ak je MUCH príslovkou, často ho umiestňujeme pred vystupňované prídavné mená v druhom stupni (= comparative). V tomto prípade môžeme MUCH použiť bežne aj v kladnej vete.

 • She is much happier than me. – Je oveľa šťastnejšia ako ja.

LOTS OF vs. A LOT OF

 • a lot of people = lots of people

Významovo sú tieto slovné spojenie rovnaké. LOTS OF je viac neformálne ako A LOT OF.


PLENTY OF

PLENTY OF prekladáme ako “veľa / množstvo / (viac než) dosť niečoho“. Používame s ním ako počítateľné tak i nepočítateľné podstatné mená. Hlavné využitie má PLENTY OF v neformálnej angličtine.

PLENTY OF = more than enough (= viac než dosť – než je potrebné)


A LARGE NUMBER OF / A LARGE AMOUNT OF

A LARGE NUMBER OF / A LARGE AMOUNT OF prekladáme ako “veľké množstvo čoho / veľa čoho“. Používame ich predovšetkým vo formálnejšej angličtine. Viac sa o rozdiele medzi nimi dočítate v článku Kameň úrazu #6 – AMOUNT, NUMBER (viac po kliknutí TU).

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár