MANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF

AAaMANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF. V tomto článku si povieme o pravidlách použitia a hlavných rozdieloch medzi týmito slovami.


Základné pravidlá

 • A LOT OF / LOTS OFpočítateľné / nepočítateľné podstatné mená
 • MANY + počítateľné podstatné mená
 • MUCHnepočítateľné podstatné mená
POČÍTATEĽNÉ
  • A lot of friends / Lots of friends are going abroad this year.
  • I don’t have many books.

NEPOČÍTATEĽNÉ

  • We have a lot of money / lots of money.
  • We haven’t got much time.

Pozn. Viac sa o počítateľných a nepočítateľných podstatných menách dočítate v samostatnom článku TU.


MANY, MUCH / A LOT OF, LOTS OF a typy viet

 • A LOT OF / LOTS OF používame predovšetkým v kladných vetách.
 • MANY / MUCH používame v záporoch a otázkach.

A LOT OF je považované za menej formálne ako MUCH / MANY. Bežná neformálna angličtina veľmi rada pracuje s A LOT OF vo všetkých typoch viet (kladné, záporné, otázky).

   • You don’t have a lot of books.
   • You don’t have many books.
   • Has he gained a lot of knowledge through studies?
   • Has he gained much knowledge through studies?

Vo (veľmi) formálnej angličtine je možné použiť MANY / MUCH aj v kladnej vete. Upozorňujem ešte raz, že iba vo VEĽMI FORMÁLNEJ ANGLIČTINEMUCH sa aj napriek tomu, že je v kladnej vete vo formálnej vete možné nahrádza väzbami A LARGE AMOUNT OF / A GREAT DEAL OF.


MANY / MUCH po VERY,TOO, SO, HOW, AS

MANY / MUCH sa často používajú v nasledujúcich väzbách. ! POZOR v týchto väzbách nemôžeme použiť A LOT OF.

VERY MUCH (= veľmi)

  • She doesn’t like it very much.

TOO MUCH / TOO  MANY (= príliš)

  • too much time
  • too many people

SO MUCH / SO MANY (= toľko)

  • so much food
  • so many phone calls

HOW MUCH / HOW MANY (= koľko…?)

  • How much money did she find?
  • How many children does she have?

AS MUCH AS / AS MANY AS (= toľko … ako)

  • I got as much money as I neded.
  • They had as many cars as they wanted.

MANY YEARS / MANY WEEKS / MANY DAYS


MANY / MUCH s predložkou OF

Za MUCH / MANY používame predložku OF hlavne vtedy, ak za MUCH / MANY nasleduje DETERMINÁTOR (hl. člen, privlastňovacie zámeno, ukazovacie zámeno, podstatné meno v privlastňovacom páde) alebo ZÁMENO.

 • Much of the house was destroyed in the earthquake.
 • Many of the women are crazy about cooking.
 • Many of you have written to us.

Ak po MANY / MUCH napr. DETERMINÁTOR chýba, potom predložku OF vynecháme.

 • I don’t have many books. (! many of books)
 • We haven’t got much time. (! much of time

Zhrnúť si to môžeme takto:

 • BEZ “OF” –> MUCH / MANY + noun 
 • S “OF” –> MUCH / MANY + of + determiner + noun

MUCH v úlohe príslovky

Ak je MUCH príslovkou, často ho umiestňujeme pred vystupňované prídavné mená v druhom stupni (= comparative). V tomto prípade môžeme MUCH použiť bežne aj v kladnej vete.

 • She is much happier than me. – Je oveľa šťastnejšia ako ja.

LOTS OF vs. A LOT OF

 • a lot of people = lots of people

Významovo sú tieto slovné spojenie rovnaké. LOTS OF je viac neformálne ako A LOT OF.


PLENTY OF

PLENTY OF prekladáme ako “veľa / množstvo / (viac než) dosť niečoho“. Používame s ním ako počítateľné tak i nepočítateľné podstatné mená. Hlavné využitie má PLENTY OF v neformálnej angličtine.

PLENTY OF = more than enough (= viac než dosť – než je potrebné)


A LARGE NUMBER OF / A LARGE AMOUNT OF

A LARGE NUMBER OF / A LARGE AMOUNT OF prekladáme ako “veľké množstvo čoho / veľa čoho“. Používame ich predovšetkým vo formálnejšej angličtine. Viac sa o rozdiele medzi nimi dočítate v článku Kameň úrazu #6 – AMOUNT, NUMBER (viac po kliknutí TU).

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kvantifikátory by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár