LITERAL vs. LITERARY vs. LITERATE

ikonkaaLITERAL vs. LITERARY vs. LITERATE – slová, ktoré sa nám pletú, no nemajú veľa spoločného  ;-).


LITERAL / LITERARY / LITERATE


LITERAL /ˈlɪtərəl/ = doslovný (preklad, význam apod.)

 • A literal translation doesn’t sound natural.
 • literal meaning
 • in the literal sense – v doslovnom slova zmysle

123123   Opakom od LITERAL je napr. FIGURATIVE, či METAPHORICAL. Prekladáme ich teda ako                       “obrazný, prenesený (= nie doslovný)“.

   • This word is used in a figurative sense. (= Toto slovo je použité v prenesenom slova zmysle.)

LITERARY /ˈlɪtərəri/ = literárny (spojený s literatúrou) // knižný (typicky použitý v knihách než v bežnom živote)

file0001662874096

 • literary style
 • literary language
 • That word is typically used in a literary style of writing. Don’t use it in ordinary writing.

123123  LITERARY zvyčajne stojí pred postatným menom.


LITERATE /ˈlɪtərət/ = gramotný (majúci schopnosť písať a čítať)

 • You are able to read and write (= you are literate).
123123  Slovo s opačným významom (od LITERATE) vytvoríme pridaním predpony -IL k prídavnému                     menu LITERATE (= ILLITERATE)
   • Africa’s children are illiterate.
123123  Ak chce vyjadriť, že niekto má schopnosti počítať, používame prídavné meno NUMERATE                       /ˈnjuːmərət/.
   • Africa’s children should be literate and numerate.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár