ALONE vs. LONELY (LONESOME) vs. LONE

ikonkaaV dnešnom článku sa bližšie pozrieme na pekelnú štvoricu LONE – ALONE – LONELY – LONESOME a na ich podobné a rozdielne použitie. 


ALONE - sám, samotný

ALONE používame vždy vtedy, ak chceme povedať, že sme sami bez iných ľudí nablízku. ALONE nenaznačuje to, aby osoba bola nešťastná z toho, že je sama. Týmto slovom jednoducho konštatujeme, že sme / robíme niečo sami (bez ostatných ľudí).

  • I am often home alone. (Často som doma sám.)
  • She is in France alone. 

Ak chceme zdôrazniť slovo ALONE, umiestňujeme pred neho ALL.

  • He has been living all alone for 5 years. (Býva úplne sám 5 rokov)

vykricnik  ALONE nikdy nepoužívame pred podstatným menom. Pred podstatnými menami v                              synonymnom význame používame  LONE alebo SOLITARY

123123   SOLITARY používame hlavne vtedy, ak chceme povedať, že niečo robíme bez                          niekoho  iného  (sami) alebo ak chceme o niekom povedať, že nie je                                          spoločenský (teda je samotársky).

   • She had a particular liking for long solitary walks. (=  without other people)
   • Peter is a solitary man. (= Peter is not a sociable person.)

123123  LONE je synonymum k ALONE, či SOLITARY. Je však viac knižné.

     • The only human in this room was a lone girl. (= She was there alone.)

LONELY - opustený, osamelý 

LONELY použijeme vtedy, ak chceme povedať, že sme smutní, že sme sami a cítime, že nás nikto nemá rád apod.

  • She feels lonely because she has no friends. (= It makes her sad/unhappy.)

LONELY – (situácia, zážitok atd.) strávený osamote file0001711040321

  • The old lady lived a lonely life.

123123 Synonymum k LONELY je slovo LONESOME. To sa používa predovšetkým v americkej angličtine.


Porovnajte:

 • a long lonely walk (a walk that makes you feel lonely / be unhappy)
 • a long solitary walk (a walk without any other people with you)

Záver:

vykricnik  Takže ešte raz! Nepoužívajte LONELY vo význame “without any other people“. V tomto                       význame používajte ALONE!

file0002062790027

Print Friendly
The following two tabs change content below.

Súkromná lektorka

Latest posts by Súkromná lektorka (see all)

Pridaj komentár