LOUD vs. LOUDLY vs. ALOUD

ikonkaaLOUD, LOUDLY a ALOUD robia študentom často problémy. Tento článok som sa rozhodol napísať, keďže som mal nedávno osobnú skúsenosť s tým, ako jedna známa tieto slová pri rozhovore s rodeným hovoriacim niekoľkokrát chybne použila.


loudly

 


LOUD je predovšetkým prídavné meno, ktoré do slovenčiny prekladáme ako “hlasitý, hlasný“.

 • My neighbour was so loud that we decided to call the police.
 • They had an argument over loud music.
 • “Mind your own business,” she said in a loud voice.

LOUDLY je príslovka vytvorená od prídavného mena LOUD. file0001915505944

LOUDLY prekladáme ako “hlasno, nahlas“. Túto príslovku používame vtedy, ak o hovoríme o sile zvuku. Pri LOUDLY opisujeme zvuk, ktorý je zvýšený.

 • They were arguing so loudly I couln’t sleep.
 • The children were playing loudly.
 • All my friends laughed loudly.

ALOUD je rovnako príslovka, ktorá vznikla pridaním predpony -A.

ALOUD prekladáme ako “nahlas“, no vo význame “počuteľne“. Teda niekto nepovedal niečo iba pre file7611244372180seba, ale nahlas (a tak to počujeme). Niečo nebolo povedané iba v duchu, ale nahlas (teda počuteľne).

ALOUD najčastejšie spájame so slovesami READ, či THINK.

 • READ ALOUD – čítať nahlas
 • THINK ALOUD – myslieť nahlas
 • Count aloud to at least fifty.
 • He read this passage aloud.
 • Say it aloud.
 • He think I criticized him behind his back. Hovewer, it’s not true. I was just thinking aloud.
 • He didn’t want to read that letter aloud to me.

Slovo ALOUD môžeme nahradiť synonymným spojením – príslovkou OUT LOUD.

ALOUD je formálnejšie.

 • He reads aloud.
 • He reads out loud.

Vo význame “hovoriť hlasnejšie” používame frázové sloveso SPEAK UP. To používame predovšetkým vtedy, ak dávame niekomu pokyn, aby hovoril hlasnejšie.

 • “Please speak up,” he said.

LOUDLY vs. ALOUD ešte raz…

 • Ak niečo povieme LOUDLY, naznačujeme tým, že došlo k zvýšeniu nášho hlasu - niečo sme povedali hlasno. LOUDLY teda opisuje hlasitosť zvuku (napr. nášho hlasu).
 • Ak niečo povieme ALOUD, nepovieme to výlučne hlasno (hlučne) (teda s hlasom, ktorý by sme enormne zvýšili), povieme to len tak, aby ostatní boli schopní počuť, čo hovoríme (teda nepovieme niečo pre seba – v duchu), ale NAHLAS.

file0001697430690

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

2 thoughts on “LOUD vs. LOUDLY vs. ALOUD

Pridaj komentár