Kameň úrazu #8 – ADVICE & ADVISE

bleskNámet pre napísanie tohto článku som dostal po tom, čo som opravoval slohovú prácu, v ktorej si tie dve slová žiačka sústavne plietla. Tam, kde mala použiť ADVICE použila ADVISE a naopak. Ako je to s vami? Je táto dvojica aj pre vás španielskou dedinou ako pre spomínanú študentku vyššie? Tento článok vám pomôže!


advice

Základný rozdiel medzi touto dvojicou je v tom, že každé z týchto slov je iným slovným druhom:

ADIVCE (podstatné meno) - rada (odporúčanie)

  • My teacher often gives me some good advice.

ADVISE (sloveso) - (po)radiť, poskytnúť komu radu

  • My teacher advised me to go abroad.

Po krátkom predstavení tejto dvojice sa presunieme na chyby, ktoré sú častým kameňom úrazu:


 • She adviced me to break up with (= rozísť sa s) him.
 • She advised me to break up with him.

Ešte raz pozor! Toto je najbežnejšia chyba. Tam, kde sa chce vyjadriť význam “poradiť” – teda sloveso, mylne študenti používajú ADVICE. To je však podstatné meno. Zopakujme si to ešte raz:

 • ADVISE -> sloveso
 • ADVICE -> podstatné meno

Druhý vážny problém, ktorý nastáva pri použití týchto slov je ich výslovnosť:

 • ADVISE -> /ədˈvaɪz/
 • ADVICE -> /ədˈvaɪs/

 • My teacher often gives me some good advices.
 • My teacher often gives me some good advice.

Nezabudnite! ADVICE je nepočitateľným podstatným menom. Čo to pre nás znamená?

 • nikdy ADIVCE nepoužijeme v množnom čísle (advices)
 • nikdy pred ním nepoužijeme člen “an” (an advice)
 • rady počítať nemôžeme (three advices, four advices, five advices)

Pozn. Viac sa o tomto jave dočítate v samostatnom článku: Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená (countable and uncountable nouns)

ADVICE väčšinou stojí vo vete osamote alebo so SOME, A LOT OF, (A) LITTLE, MUCH apod.

Pozn. Viac sa o týchto slovách dočítate v kategórii: Kvantifikátory


 • A lot of psychologists advise to live far away from the city centre.
 • A lot of psychologists advise living far away from the city centre.
 • A lot of psychologists advise people to live far away from the city centre.

Za ADVISE existujú 2 základné štruktúry:

 • ADVISE sb TO DO sth -> ak za ADVISE nasleduje osoba, ktorej radíme, používame infinitív – teda TO DO po osobe, ktorej sme niečo poradili
  • Her doctor advised her to undergo an operation.file000439406769
  • My mother advised me to stay at home because of a storm.
 • ADVISE DOING sth -> ak za ADVISE osobu, ktorej radíme neuvádzame, používame gerundium - teda DOING
  • Her doctor advised undergoing an operation.
  • My mother advised staying at home because of a storm.

POZOR! Väzbu ADVISE TO DO sth nepoužívame. Táto štruktúra je správna iba vtedy, ak v nej použijeme predmet (= osobu, ktorej radíme). Ak tam nie je, používame gerudnium. Jedinou výnimkou je použitie ADVISE s infinitívom bez predmetu v trpnom rode:

 • She was advised to go aborad.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár