Kameň úrazu #8 – ADVICE & ADVISE

bleskNámet pre napísanie tohto článku som dostal po tom, čo som opravoval slohovú prácu, v ktorej si tie dve slová žiačka sústavne plietla. Tam, kde mala použiť ADVICE použila ADVISE a naopak. Ako je to s vami? Je táto dvojica aj pre vás španielskou dedinou ako pre spomínanú študentku vyššie? Tento článok vám pomôže!


advice

Základný rozdiel medzi touto dvojicou je v tom, že každé z týchto slov je iným slovným druhom:

ADIVCE (podstatné meno) - rada (odporúčanie)

  • My teacher often gives me some good advice.

ADVISE (sloveso) - (po)radiť, poskytnúť komu radu

  • My teacher advised me to go abroad.

Po krátkom predstavení tejto dvojice sa presunieme na chyby, ktoré sú častým kameňom úrazu:


 • She adviced me to break up with (= rozísť sa s) him.
 • She advised me to break up with him.

Ešte raz pozor! Toto je najbežnejšia chyba. Tam, kde sa chce vyjadriť význam “poradiť” – teda sloveso, mylne študenti používajú ADVICE. To je však podstatné meno. Zopakujme si to ešte raz:

 • ADVISE -> sloveso
 • ADVICE -> podstatné meno

Druhý vážny problém, ktorý nastáva pri použití týchto slov je ich výslovnosť:

 • ADVISE -> /ədˈvaɪz/
 • ADVICE -> /ədˈvaɪs/

 • My teacher often gives me some good advices.
 • My teacher often gives me some good advice.

Nezabudnite! ADVICE je nepočitateľným podstatným menom. Čo to pre nás znamená?

 • nikdy ADIVCE nepoužijeme v množnom čísle (advices)
 • nikdy pred ním nepoužijeme člen “an” (an advice)
 • rady počítať nemôžeme (three advices, four advices, five advices)

Pozn. Viac sa o tomto jave dočítate v samostatnom článku: Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená (countable and uncountable nouns)

ADVICE väčšinou stojí vo vete osamote alebo so SOME, A LOT OF, (A) LITTLE, MUCH apod.

Pozn. Viac sa o týchto slovách dočítate v kategórii: Kvantifikátory


 • A lot of psychologists advise to live far away from the city centre.
 • A lot of psychologists advise living far away from the city centre.
 • A lot of psychologists advise people to live far away from the city centre.

Za ADVISE existujú 2 základné štruktúry:

 • ADVISE sb TO DO sth -> ak za ADVISE nasleduje osoba, ktorej radíme, používame infinitív – teda TO DO po osobe, ktorej sme niečo poradili
  • Her doctor advised her to undergo an operation.file000439406769
  • My mother advised me to stay at home because of a storm.
 • ADVISE DOING sth -> ak za ADVISE osobu, ktorej radíme neuvádzame, používame gerundium - teda DOING
  • Her doctor advised undergoing an operation.
  • My mother advised staying at home because of a storm.

POZOR! Väzbu ADVISE TO DO sth nepoužívame. Táto štruktúra je správna iba vtedy, ak v nej použijeme predmet (= osobu, ktorej radíme). Ak tam nie je, používame gerudnium. Jedinou výnimkou je použitie ADVISE s infinitívom bez predmetu v trpnom rode:

 • She was advised to go aborad.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kameň úrazu by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár