BRING vs. TAKE vs. FETCH vs. GET

ikonkaaBRING / TAKE / FETCH / GET sú ďalšie problematické slová, ktoré si študenti pletú. Ak vám tieto slová robia rovnako problém a chcete si ujasniť ich použitie a význam, prečítajte si tento článok.


TAKE vs BRING

TAKE používame vo významevziať (odniesť) niečo niekam” z miesta, kde sa nachádzame.

  • TAKE teda znamená “ísť niekam s niečim / niekym“.

TAKE

  • I’ll take you to the station.
  • If you go out, remember to take your umbrella with you.

TAKE sa často používa v týchto väzbách:

  • TAKE sb HOME, TO SCHOOL alebo TO A SHOP, RESTAURANT apod.

 BRING používame vo významepriniesť, priviesť (doniesť)” nejakého miesta smerom k hovorcovi.

  • BRING teda znamená “prísť s niečim / niekym odniekiaľ

Untitled 2

  • Will you bring this book with you to the party?
  • Would you mind bringing your English friend over here?

TAKE teda indikuje pohyb smerom od niečoho. Preto sa často viaže so slovom “there“.

BRING naopak indikuje pohyb smerom k niečomu. Preto sa často viaže so slovom “here“.


GET / FETCH

GET / FETCH prekladáme ako “priniesť, doniesť“. Tieto slovesá používame vtedy, ak hovoríme, že niekam ideme, z daného miesta niečo zoberieme a vrátime sa s tým späť.

get

  • Go and get me the newspaper.
  • Will you fetch my mother from the restaurant?

GET vs FETCH

Hlavný rozdiel je v tom, že FETCH používame prevažne v britskej angličtine.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár