INDOOR vs. INDOORS / OUTDOOR vs. OUTDOORS

ikonkaaINDOOR alebo INDOORS? OUTDOOR alebo OUTDOORS? Viete rozdiel?


Rozdiel medzi týmito dvojicami je založený na odlišnosti slovných druhoch, ktorým tieto slová sú:

 • INDOOR (adjective) –> prídavné meno
 • INDOORS (adverb) –> príslovka
 • OUTDOOR (adjective) –> prídavné meno
 • OUTDOORS (adverb) –> príslovka

Ponúkam veľmi jednoduchú pomôcku na zapamätanie:

INDOOR-S

outdoor-s


INDOOR (adj) - halový, sálový, krytý // (umiestnený) v budove (konaný vnútri / konaný pod Honeymoon 2010strechou)

 • If the weather is nice, we will not choose an indoor activity.
 • indoor garden – zimná záhrada
 • indoor plants – izbové rastliny
 • indoor stadium – krytý štadión
 • indoor (swimming) pool – krytý bazén

INDOORS (adv) – vnútri, v budove, pod strechou, doma

 • The weather was bad so we had to spend the afternoon indoors listening to music.

vykricnik

We decided to stay indoor.
We decided to stay indoors.

I water my indoors plants every day.
I water my indoor plants every day.


OUTDOOR (adj) - vonkajší, (konaný) vonku

file000899426555

 • outdoor games
 • outdoor concert
 • outdoor activites
 • outdoor clothing
 • outdoor sports
 • outdoor type - typ človeka, ktorý rád chodí do prírody

OUTDOORS (adv)vonku, v prírode (nie vnútri)

 • We were playing outdoors at 5 o’clock.

vykricnikIt’s too cold to be outdoor all evening.
It’s too cold to be outdoors all evening.

I like outdoors activites such as football.
I like outdoor activites such as football.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár