TOVÁREŇ nielen ako FACTORY

ikonkaaTOVÁREŇ do angličtiny neprekladáme iba ako FACTORY. Dnes si povieme o ďalších možnostiach prekladu. Tento článok sa teda bude týkať rozdielov medzi slovami FACTORY, WORKS, PLANT, MILL, FOUNDRY.


Podať rozdielnosť medzi vyššie spomenutými slovami nie je vôbec jednoduché. Na niektoré druhy továrni sa hodí viacero prekladov, iné majú obmedzenejšie spôsoby prekladov. Úlohou tohto článku nie je naučiť vás prekladať všetky spojenia s továrňami so 100% presnosťou. Hlavnou myšlienkou je poukázať na to, že slovo FACTORY nie je iba jediným prekladom slova TOVÁREŇ. Podkladov na internete zaoberajúcich sa touto problematikou je veľmi málo, preto dúfam, že vám aj to najzákladnejšie vysvetlenie rozdielov medzi týmito slovami pomôže.


FACTORY (= továreň, závod)

Továreň, ktorú pomenujeme slovom FACTORY najčastejšie produkuje už hotové výrobky (vo veľkom množstve). Môže to byť jedna budova, ale rovnako aj niekoľko budov spolu. Vo FACTORY nájdeme veľa prístrojov, ktoré pomáhajú pri výrobe. 

Vo FACTORY sa vyrába napr. oblečenie, nápoje, autá, topánky, hračky atd.

FACTORY je najvšeobecnejšie slovo a často zahŕňa všetky iné významy spojené s továrňami.

 • They decided to open a car factory on the outskirt of the city.
 • We were forced to close (down) the factory.
 • It is energy-intensive to keep the factory open.
 • A lot of factories are cutting (= reducing) emissions too slowly.
 • He has been working in a factory for 20 years.
 • a furniture / car / clothing factory
 • factory-made – priemyselne vyrábaný
 • open / close down a factory – otvoriť / zastaviť prevádzku továrne
 • The factory was shut down (= zrušená / zavretá) last year.
 • Renault car factory

SONY DSC


WORKS (= /priemyselný/ závod, továreň)

WORKS opisuje takú továreň, kde dochádza k priemyselnému spracovaniu. WORKS zamestnáva veľké množstvo ľudí. WORKS je často súčasťou zložených podstatných mien ako (STEELWORKS, BRICKWORKS apod.)

WORKS sa často spája s produktmi ako železo / oceľ / cement / tehly apod.

 • There is a big steelworks in this city.
 • The brickworks that is expanding empolys a lot of staff.
 • iron-worksželeziarne
 • water-worksvodáreň
 • recycling workstováreň na recykláciu odpadu
 • cement works – cementáreň
 • copper-works 
 • reduction works – spaľovňa odpadu

file000349704322


PLANT (= závod, továreň)

PLANT najčastejšie spájame s chemickými produktmi (napr. lieky, nukleárne zbrane apod.).

PLANT často spájame s vozidlami, ťažkými strojmi, liekmi, zbraňami apod.

Slovom PLANT preto často opisujeme chemické závody (vo výrobe sa používajú rôzne chemické procesy). PLANT rovnako používame i pre továrne vyrábajúce elektrickú energiu.

 • nuclear (power) plant - jadrová elektráreň
 • hydroelectric power plant / station - vodná elektráreň
 • wind power plant – veterná elektráreň
 • car assembly plant – automobilový montážny závod
 • vehicle assembly plant - závod na kompletáciu vozidiel
 • a chemical plant
 • a manufacturing plant / production plant - výrobná závod
 • sewage disposal plant – čistička odpadových vôd
 • wood processing plant – drevársky závod

file000741141463


MILL (= továreň, výrobňa)

MILL je továreň, ktorá sa špecializuje alebo zameriava na výrobu istého druhu materiálu. Napr. vlna, papier, bavlna apod.

 • paper mill - papierňa
 • textile mill - textilka
 • steel mill - oceliareň
 • paper mill - papierňa
 • pulp mill - celuózka
 • wollen mill
 • cotton mill
 • silk mill

file0001748024351


FOUNDRY /ˈfaʊndri/ (= zlievareň)

FOUNDRY je teda miesto, kde sa tavia kovy a následne nalievajú do rôznych foriem.

 • ferrous foundry – zlievareň železných kovov
 • non-ferrous foundry – zlievareň neželezných kovov

file7691245452223

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár