ČASTÉ CHYBY #6: “Why to go / not to go there?”

vykricnikSlovo WHY má v angličtine osobité pravidla používania. Dnes sa pozrieme na jednu z najčastejších chýb.


Why to go there?
Why not to go there?
123123Zapamätajte si! Po WHY nikdy nenasleduje ani GERUNDIUM ani INFINITÍV S TO. Po WHY vždy nasleduje INFINITÍV BEZ TO.

Väzbou WHY + infinitív bez TO vyjadrujeme, že niečo je zbytočné / nepotrebné, aby sme to robili.
  • Why go there? (Why to go there?) (Why going there?)
  • Why take a taxi home? (Why to take a taxi home?) (Why taking a taxi home?)
  • Why read this book? (Why to read this book?) (Why reading this book?)

1368731623c0ehc

 Väzbou WHY NOT + infinitív bez TO vyjadrujeme návrh.

  • Why not go on holiday? = Why don’t you/we go on holiday?
  • Why not go for a walk? = Why don’t you/we go for a walk?
  • Why not buy a little house? = Why don’t you/we buy a little house?

vykricnik

Why not to go on holiday?
Why not to go for a walk?
Why not to buy a little house?
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár