CREDIBLE vs. CREDULOUS vs. CREDITABLE

ikonkaaV dnešnej versusovke sa pozrieme na trojicu slov, ktorá neraz potrápi aj tých skúsenejších.


Budú to tieto tri slová:

credible


CREDIBLE (adj) dôveryhodný, spoľahlivý, vierohodný

 • A credible witness’s testimony is always considered to be crucial. –> Výpoveď dôveryhodného svedka je vždy považovaná za kľúčovú.
 • A prosecutor doesn’t have any credible evidence against her. –> Prokurátor nemá žiaden spoľahlivý dôkaz proti nej.
 • a credible statement –> dôveryhodná výpoveď
 • a credible explanation –> dôveryhodné (vierohodné) vysvetlenie
 • a credible excuse –> vierohodné ospravedlnenie (zámienka)

abajaba1

CREDIBILITY/ˌkredəˈbɪləti/ (noun) dôveryhodnosť (osoby, spoločnosti, inštituácie…)

  • Credibility is essential if you want to apply for a job. –> Dôveryhodnosť je nevyhnutná, ak chcete žiadať o prácu.

INCREDIBLE /ɪnˈkredəbl/ (adj) neuveriteľný, úžasný

  • The cake was made with incredible speed. –> Koláč bol urobený s neuveriteľnou rýchlosťou.

CREDULOUS /ˈkredjələs/ (adj) dôverčivý, ľahkoverný (až naivný)

 • His grandmother is a credulous person. –> Jeho stará mama je dôverčivá osoba.

abaraka

CREDULITY /krɪˈdjuːləti/ (noun, formal) dôverčivosť, ľahkovernosť (ochota uveriť)

  • The plot of the book that I am reading stretches credulity to the utmost. –> Dej knihy, ktorú čítam ide až za najvyššiu hranicu uveriteľnosti.

INCREDULITY /ˌɪnkrəˈdjuːləti/ (noun) nedôverčivosť, nedôvera

  • with incredulity –> neveriacky

INCREDULOUS /ɪnˈkredjələsl/ (adj) nedôverčivý, neveriaci

  • They were incredulous that she was robbed in their local church. –> Nemohli uveriť, že ju okradli v ich miestnom kostole.

CREDITABLE /ˈkredɪtəbl/ (adj) – veľmi slušný, úctyhodný, chvályhodný

 • It was a creditable result of an experiment. –> Bol to pozoruhodný výsledok experimentu.

Na záver ponúkam praktickú prehľadnú pomôcku. Veľmi zjednodušene si to celé môžete zapamätať takto:

1111

 2222

 

Ak je niečo veľmi slušné, chvályhodné – zaslúži si preto CREDIT.

3333

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár