TEST: Frázové slovesá s LOOK

testikPrecvičte si znalosť frázových slovies s LOOK v krátkom teste!


Ak frázové slovesá s LOOK dobre neovládate, robia vám problémy, neváhajte si pred vypracovaním testu preštudovať tento článok Frázové slovesá s LOOK (Phrasal verbs with LOOK)  ;-) Veľa šťastia pri riešení!


TEST: Frázové slovesá s LOOK

 


 

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár