CHYBA nielen ako MISTAKE

ikonkaaŠtudenti si občas mylne myslia, že slovo “CHYBA” sa vždy prekladá iba ako “MISTAKE”. Dnes si ukážeme, že to pravda nie je a pozrieme sa na najčastejšie používané slová vo význame “chyba, omyl”. Pozrieme sa na rozdiel medzi slovami FAULT, MISTAKE, ERROR, no i menej častých ako napr. INACCURACY, HOWLER, BLUNDER, GAFFE, MISPRINT.


FAULT

FAULT prekladáme akochyba (= vina), zlyhanie“. Ak niekto nesie zodpovednosť za niečo nepríjemné, čo sa stalo (niečo zlé niekto spôsobil) – používame slovo FAULT.

 • It’s my fault – I didn’t come in time. - Ja som za to zodpovedný (= je to moja vina /chyba/) …
 • It’s my fault for not telling the truth.
 • Whose fault is it? (= Who is to blame for it?) - Kto za to môže?
 • THROUGH NO FAULT OF ONE’S OWN – nie vlastnou vinou
  • Through no fault of our own we missed the bus.
 • BE AT FAULT - byť vinný, niesť vinu
  • The shop assistant was at fault for not not helping my brother.
 • “The greatest of faults, I should say, is to be conscious of none.” (Thomas Carlyle) – Najväčšia chyba je – nebyť si vedomý žiadnej chyby.
 • “We only confess our little faults to persuade people that we have no big ones.” (Francois de La Rochefoucauld) – Priznávame svoje drobné nedostatky,a by sme ľudí presvedčili, že nemáme väčšie.

FAULT rovnako používame, ak sa zameriavame na ľudí a zlé stránky ich osobnosti. V tomto prípade FAULT prekladáme ako “nedostatok (= slabosť)“.

 • I think my worst fault is envy.
 • She has a lot of faults, but impatience is not one of them.
 • He is blind to my faults because he likes me. – Prehliada moje chyby pretože ma má rád.

FAULT navyše používame aj vtedy, ak niečo nie je v poriadku s nejakým (prí)strojom, zariadením, apod. Táto chyba neumožňuje danej veci, aby pracovala ako sa patrí. Vtedy FAULT prekladáme ako “chyba“, no v zmysle nespisovného slova “vada, závada“.

 • It looks as if there is a fault in the alarm system.
 • an electrical / technical fault

MISTAKE

MISTAKE používame vtedy, ak hovoríme o niečom, čo sme neurobili správne. MISTAKE teda označuje konanie, rozhodnutie apod., ktoré zapríčiní výsledok, aký sme nechceli alebo vôbec nemali v úmysle. MISTAKE sa často vzťahuje k niekoho chybnej gramatike, rozhodnutiu, výpočtu, spellingu, slohu apod.

 • Don’t worry about it. We all make mistakes. --> POZOR! nie DO MISTAKES ale MAKE MISTAKES!
 • My essay was full of mistakes so I had to correct them.
 • It is a mistake to think that money talks. (= peniaze hýbu svetom)
 • It would be a serious mistake to follow the crowd. (= robiť všetko to, čo robia ostatní)

file0001694774604 (1)


vykricnik

   Vyhnite sa chybám…

 • spelling faults
 • spelling mistakes –> chybu, ktorú urobíme pri rozhodnutí, jednaní, komunikácií alebo v spellingu, writingu apod. je v angličtine MISTAKE (nie FAULT)
 • It’s not my mistake that we don’t have enough money.
 • It’s not my fault that we don’t have enough money. –> (=  I’m not responsible for the current economic conditions…) – ak chceme vetou vyjadriť, že “sme alebo nie sme za niečo zodpovední“, používame FAULT (nie MISTAKE)
 • We apologize for our fault and will give you your money back.
 • We apologize for our mistake and will give you your money back.
 • He didn’t make a fault in the calculation.
 • He didn’t make a mistake in the calculation.  
 • We did a serious mistake.
 • We made a serious mistake. –> urobiť chybu” nie je “DO A MISTAKE“, noMAKE A MISTAKE

ERROR

ERROR prekladáme akochyba, omyl“. Je to formálnejší výraz pre MISTAKE.

ERROR je často chyba spájaná s výpočtovou technikou alebo technikou ako takou.

 • error report – hlásenie o chybe
 • gross error – hrubá chyba
 • The computer was switched off in error.

123123   ERROR vs. MISTAKE

Ak by sme však chceli ísť do hĺbky, tak aj medzi ERROR a MISTAKE by sme našli (menší) rozdiel.

ERROR je chyba, ktorá vznika z neúplného poznania nejakej “problematiky”.

Na druhej strane, pri MISTAKE, osoba, ktorá urobí chybu (MISTAKE), vie ako to má byť správne – no jednoducho sa zmýli. Keďže vieme ako to má byť správne, po zistení, že sme urobili chybu si ju vieme opraviť.

Porovnajte:

 • They go shopping last week. (ERROR –> napr. študent sa ešte nenaučil, že sloveso GO je v minulosti WENT a tak použil chybne sloveso GO, kde malo byť WENT.)
 • Their successful. (MISTAKE –> napr. žiak vie, že “THEY’RE” znamená “ONI SÚ” a “THEIR” privlastňovacie zámeno “ICH”. Žiak chce mať avšak sloh napísaný rýchlo, aby sa mohol venovať príjemnejšej činnosti, pri písaní sa ponáhľa, a tak urobí chybu. Ak ho na ňu niekto upozorní, hneď vie, že urobil chybu a upraví si ju. THEIR prepíše na THEY’RE)

13761150586648b

BY MISTAKE vs. IN ERROR

Pred MISTAKE vo význame OMYLOM (nedopatrením) používame predložku BY – teda BY ACCIDENT.

Pred ERROR vo význame OMYLOM (kvôli chybe) predložku IN – teda IN ERROR.


INACCURACY

INACCURACY /ɪnˈækjərəsi/ prekladáme ako “nepresnosť, nesprávnosť /= chybnosť/ (napr. výpočtu, odpovede)

 • His project was full of inaccuracies.

SLIP

SLIP prekladáme najčastejšie ako “chybička, omyl“. Inými slovami, “SLIP is a small mistake“. K chybe nazývanej SLIP dochádza predovšetkým kvôli tomu, že niekto nedáva dostatočný pozor (na niečo) alebo nie je dosť pozorný. SLIP sa preto často označuje aj ako “a careless mistake (= chyba z nepozornosti)

 • She didn’t make a single slip.
 • He made two slips at the beginning.

HOWLER

HOWLER /ˈhaʊlə(r)/ prekladáme akokiks, kopanec“, inak povedanéhlúpa chyba“. Používa sa predovšetkým v menej formálnej angličtine. Navyše, toto slovo je typické pre britskú angličtinu. HOWLER naznačuje, že chyba, ktorú niekto urobil je hlúpa a ostatným (pravdepodobne) na smiech. Niečo by sme mali vedieť (očakáva sa to od nás, no my to nevieme), a preto sa pravdepodobne za takúto chybu budeme cítiť trápne.


BLUNDER

BLUNDER /ˈblʌndə(r)/ znamená “(hrubá) chyba” alebo “trápny omyl“. BLUNDER je teda taký druh chyby, za ktorú sa väčšinou hanbíme. Je to chyba, ktorú urobíme z našej nevedomosti. Má veľmi podobný význam ako HOWLER. HOWLER je avšak veľmi hovorový výraz.


GAFFE

GAFFE /ɡæf/ prekladáme ako “(spoločneská) chyba“, teda “faux pas – šliapnutie vedľa“. GAFFE sa väčšinou vyskytne na verejnosti, pred očami druhých ľudí. GAFFE ako chyba často pohorší ľudí. Po GAFFE určite príde pocit trápnosti.

 • The president made a real gaffe. He was criticizing the system but the microphone was not off.

MISPRINT

MISPRINT je ďalší druh chyby. Toto slovo prekladáme ako “tlačová chyba (chyba tlače)“.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár