ČASTÉ CHYBY #7: “I think that yes / no.”

vykricnik“Myslím, že áno.”, či “Myslím, že nie.” často prekladáme do angličtiny chybne. Preklady: “I think that yes.” alebo “I think that no.” sú súčasťou angličtiny i pokročilých študentov. My si ukážeme spôsob, akým tieto vety prekladať správne a nedopustiť sa zbytočných chýb.


I think that yes.
I think that no.

Odpoveď: Myslím, že áno.neprekladáme takto:

 • I think that yes.    ale takto:    I think so.

Odpoveď: Myslím, že nie.neprekladáme takto:

 • I think that no.    ale takto:    I don’t think so.

PREČO JE TO TAK? 

KRÁTKE ZÁPORNÉ odpovede v angličtine vytvárajú najčastejšie tieto dve štruktúry:

  • OSOBA + sloveso + NOT  (napr. I belive not. / I hope not.)  BE AFRAID a HOPE sa používajú iba v tejto štruktúre…
  • OSOBA + sloveso v zápore + SO (napr. I don’t believe so. / I don’t think so. THINK sa (takmer) vždy používa v tejto štruktúre…

123123

Sloveso THINK (takmer) vždy patrí do druhej skupiny.

THINK viaže zápor k sebe a nevyjadruje ho ZA  sebou.

1357606489ixp00

   • Is your mother still at work? ≈ I don’t think so.
   • Is your mother still at work? ≈ I think not.  Pri iných slovesách by sme mohli použiť aj NOT, pri THINK nie.
   • Is your mother still at work? ≈ I think (that) no.  NO sa nepoužíva v úlohe vedľajšej vety, preto takto skrátené vety sú neprípustné!

KRÁTKE KLADNÉ odpovede sa v angličtine vytvárajú najčastejšie takto:

 • OSOBA + sloveso + SO –> táto štruktúra je typická najmä pre slovesá THINK, BE AFRAID, BELIEVE, HOPE atd.
  • Is your mother still at work? ≈ I think so.
  • Is your mother still at work? ≈ I think (that) yes.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár