ČASTÉ CHYBY #7: “I think that yes / no.”

vykricnik“Myslím, že áno.”, či “Myslím, že nie.” často prekladáme do angličtiny chybne. Preklady: “I think that yes.” alebo “I think that no.” sú súčasťou angličtiny i pokročilých študentov. My si ukážeme spôsob, akým tieto vety prekladať správne a nedopustiť sa zbytočných chýb.


I think that yes.
I think that no.

Odpoveď: Myslím, že áno.neprekladáme takto:

 • I think that yes.    ale takto:    I think so.

Odpoveď: Myslím, že nie.neprekladáme takto:

 • I think that no.    ale takto:    I don’t think so.

PREČO JE TO TAK? 

KRÁTKE ZÁPORNÉ odpovede v angličtine vytvárajú najčastejšie tieto dve štruktúry:

  • OSOBA + sloveso + NOT  (napr. I belive not. / I hope not.)  BE AFRAID a HOPE sa používajú iba v tejto štruktúre…
  • OSOBA + sloveso v zápore + SO (napr. I don’t believe so. / I don’t think so. THINK sa (takmer) vždy používa v tejto štruktúre…

123123

Sloveso THINK (takmer) vždy patrí do druhej skupiny.

THINK viaže zápor k sebe a nevyjadruje ho ZA  sebou.

1357606489ixp00

   • Is your mother still at work? ≈ I don’t think so.
   • Is your mother still at work? ≈ I think not.  Pri iných slovesách by sme mohli použiť aj NOT, pri THINK nie.
   • Is your mother still at work? ≈ I think (that) no.  NO sa nepoužíva v úlohe vedľajšej vety, preto takto skrátené vety sú neprípustné!

KRÁTKE KLADNÉ odpovede sa v angličtine vytvárajú najčastejšie takto:

 • OSOBA + sloveso + SO –> táto štruktúra je typická najmä pre slovesá THINK, BE AFRAID, BELIEVE, HOPE atd.
  • Is your mother still at work? ≈ I think so.
  • Is your mother still at work? ≈ I think (that) yes.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in ČASTÉ CHYBY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár