ČASTÉ CHYBY #9: “Explain me that.”

!V tomto článku sa pozrieme, prečo je veta z nadpisu napísaná chybne a vôbec na záludnosť slovesa EXPLAIN.


Explain me that.

V angličtine existujú všeobecné pravidlá ako radíme priamy a nepriamy predmet vo vete za tranzitívne sloveso.

Tranzitívne sloveso je to sloveso, ktoré musí mať priamy predmet (4.pád – niečo) – napr. need, buy, explain (potrebujete niečo, kupujete niečo, vysvetľujete niečo). Veta môže obsahovať i predmet nepriamy (3.pád – komu). Všeobecne sa väčšinou môžeme rozhodnúť pre jeden zo slovosledov:                                                                     

 • She bought a car for me. = PODMET + SLOVESO + PRIAMY PREDMET + PREDLOŽKA + NEPRIAMY PREDMET
 • She bought me a car. = PODMET + SLOVESO + NEPRIAMY PREDMET + PRIAMY PREDMET
Pozn. Viac sa o tomto jave dočítate v článku: Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)

Háčik je v tom, že pri slovese EXPLAIN sa používa len jeden z tychto vzorcov:

EXPLAIN SOMETHING TO SOMEBODY

a nie tento:

EXPLAIN SOMEBODY SOMETHING


Pozrime sa spoločne na niekoľko príkladových viet:

 • Can you explain the present tense to me?
 • Can you explain me the present tense? alebo Can you explain the present tense me?

Nezáleží ani na dĺžke priamého predmetu:

 • The teacher didn’t explain the history of Saudi Arabia in the middle of 19th century to me.
 • The teacher didn’t explain to me the history

Preto teda, ak chcete požiadať napr. učiteľa, aby vám niečo vysvetlil, poviete:

 • Please, could you explain the thing to me again?
 • Please, could you explain me the thing again?

Existujú pochopiteľne ďalšie vzorce použitia pre sloveso EXPLAIN spomínané nižšie. V tomto článku šlo predovšetkým upozorniť na vyššie spomínanú chybu. Ako však vieme, celok je tvorený maličkosťami, preto je dobré vyvarovať sa aj malých chýb, zbytočne ich nerobiť a tým svoju angličtinu zase posunúť o stupienok vyššie.

 • explain that: Can you explain that it was not me who committed the crime.
 • explain who, how, what, etc.: Can you explain how the crime was committed?
 • explain to sb who, how, what, etc.: Can you explain to me how the crime was committed?
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár