PIE, PEE, PEA, PEAS, PIECE, PEACE, PISS

ikonkaaV tomto článku si priblížime rozdiely týkajúce sa slov z nadpisu tohto článku.


CELKOVÝ PREHĽAD:

PIE [paɪ] koláč      mn.č.: PIES [paɪz]

PEE [piː] n cikanie, moč / v močit      3.os.: PEES [pi:z]

PEA [piː] hrášok      mn.č.: PEAS [pi:z]

PIECE [piːs] kúsok      mn.č.: PIECES [pi:sɪz]

PEACE [piːs] mier      nepočitatelné

PISS [pɪs] n šťanie (akt) / v vyšťať sa      3.os.: PISSES [pɪsɪz]


Skratky:

 • n = noun (podstatné meno)
 • v = verb (sloveso)
 • inf = informal (neformálne)
 • vul = vulgar (vulgárne)

PIE [paɪ] nfile0002119589712

význam: koláč

123123  Množné číslo: PIES [paɪz]

 • I would like to bake a pie for myself but I have no idea how to do it.

PEE  [piː] n v inf

PEE je v neformálnej reči veľmi často používané slovo. Jeho formálne synonymum je TO URINATE.

Processed by: Helicon Filter;

- význam PEE ako podstatného mena:

 1. cikanie (akt)počítateľné; ustálené vazby: GO FOR / HAVE a pee
 2. moč (tekutina) – nepočítateľné

- význam PEE ako slovesa: čúrať, cikať

123123  Výslovnosť v 3. osobe jednotného čísla: [pi:z]

 • A: Where are you going? Are you leaving? So early? B: Well I was just planning to have a pee
 • I like to go for a pee after I drink half of a glass of beer.
 • When you want to pee, just go towards the kitchen and turn to the first right door.

PEA [piː] nfile0001270620852

význam: hrášok

123123  Množné číslo: peas [pi:z]

 • I don’t like peas in my soup.

PIECE [piːs] nfile4411249348440

význam: kúsok (niečoho – piece of sth)

123123  Množné číslo: pieces [pi:sɪz]

 • Do you have a piece of paper?
 • There were some pieces of chocolate on the table.

PEACE [piːs] n

1388860258x2opm

význam: mier

nepočítateľné podst. meno

 • Their quest is to keep the peace in the area.
 • They say there are some peace talks between countries’ governments but I don’t believe it.
 • I think the whole world can live in peace forever.
 • R.I.P. = Rest in peace

PISS [pɪs] n v vul

Je synonymum k slovu PEE, no je ďaleko vulgárnejšie. Jeho formálne synonymum je opäť TO URINATE.

Processed by: Helicon Filter;

význam podstatného mena:

 1. šťanie (akt) – počítateľné
 2. moč (tekutina) – nepočítateľné

význam slovesavyšťať sa

123123  Výslovnosť v 3. osobe jednotného čísla: [pɪsɪz]

 • Shit, I really need to piss right now.
 • I don’t like that house painter because everytime he finishes his work, he pisses in the sink.

ZHRNUTIE ROZDIELOV

 1. výslovnosť PEE vs PEA je rovnaká (sú to tkz. homophones – rovnaká výslovnosť, iný význam)
 2. výslovnosť PEES, PEAS, PEACE, PIECE, PISS:
  • PEES (3.osoba jed. čísla PEE) = PEAS
  • PEAS = dlhá výslovnosť samohláskového zvuku v strede, na konci znelé [ z ]
  • PEACE, PIECE = rovnaká výslovnosť, trochu kratšia než PEAS, na konci neznelé [ s ]
  • PISS = krátka a tvrdá výslovnosť spoluhlásky v strede slova [ ɪ ] (nie [ i ]), na konci [ s ]
 3. When she pisses vs. some pieces of chocolate
  • PISSES = [pɪsɪz] prvý samohláskový zvuk je “tvrdý”
  • PIECES = [pi:sɪz] prvý samohláskový zvuk je mäkký a dlhší než u PISSES.

Zaujímavosť nakoniec: Slovom PEAS v názve obľúbenej americkej popovej skupiny BLACK EYED PEAS sa naozaj myslí hrášok, konkrétne tento názov odkazuje na tradičné jedlo niektorých území amerického juhu.


Teraz už máte snáď jasno, čo sa týka týchto problematických slov. Pri vysvetľovaní ich výslovnosti som na niektorých miestach použil vágne výrazy (kratšie, mäkšie, apod.), s čím by nejeden učiteľ angličtiny nebol spokojný. Šlo mi však predovšetkým o to, aby som poukázal na základné rozdiely, ktoré by boli vysvetlené veľmi zrozumiteľne.. 

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár