BECAUSE vs. BECAUSE OF

ikonkaaV tomto článku sa dozviete rozdiel v použití medzi BECAUSE a BECAUSE OF.


Hlavný rozdielom medzi touto dvojicou je slovný druh, ktorým tieto slová sú a z toho vyplývajúca štruktúra viet, ktorá po nich nasleduje:

BECAUSE (= spojka) + VEDLAJŠIA VETA

BECAUSE OF (= predložka) + PODST. MENO, ZAMENO, GERUNDIUM SLOVESA

V angličtine by sme to povedali takto:

BECAUSE (= conjuction) + RELATIVE CLAUSE

BECAUSE OF (= preposition) + NOUN, PRONOUN, GERUND


 BECAUSE

Ako všetky iné spojky, BECAUSE spája dve vety. Preto za ním môže nasledovať len vedľajšia veta. Takýto typ vedľajšej vety, v ktorej sa nachádza slovo BECAUSE nazývame “vedľajšia veta príčinná“. Vedľajšia veta príčinná vyjadruje príčinu deja v hlavnej vete.

 • I like you because you are a good friend. = Mám ťa rád prečo? Pretože si dobrý priateľ.
 • He doesn’t like her because she is ugly. = Nemá ju rád prečo? Pretože je škaredá.

 BECAUSE OFbecause

Ako všetky iné predložky, BECAUSE OF nemôže spájať dve vety. Na tento účel (spájanie dvoch viet) v používame spojky. BECAUSE OF rovnako objasňuje príčinu toho, čo sa udialo vo vete hlavnej. Vety za týmto spojením však majú odlišnú štruktúru ako tie za BECAUSE. Predložka BECAUSE OF príčinu vyjadruje za pomoci:

A) podstatného mena:

 • I want to be a footballer because of my love for football.
 • He didn’t go there because of bad weather.

B) predmetného tvaru osobného zámena (= me, you, him/her/it, us, you, them):

 • He will go there just because of me. (Kvôli komu? čomu?)
 • It all happened because of you. (Kvôli komu? čomu?)

C) gerundia slovies (= sloveso s -ing na konci):

 • I am tired because of working.
 • She is hurt because of falling down from the tree.

 Jednoduchá pomôcka:

Keď chcete povedať príčinu, prečo sa niečo stalo, jednoducho si uvedomte či vetu za BECAUSE budete tvoriť ako “klasickú vetu” (podmet + sloveso v správnom čase + zvyšok vety; napr. …because I was working.) alebo nie.

 • The scene was so romantic because they were kissing all the time.
 • The scene was so romantic because of all the kisses they gave each other.file000714898365
 • I couldn’t come because my car had broken down.
 • I couldn’t come because of some problems with my car.

Vo väčšine prípadoch si môžete vybrať, čo použijete, ale všeobecne platí: kratšie a jednoduchšie = o čosi vhodnejšie.

 • She went there because she was told to. (= bolo jej to nariadené)
 • She went there because of being told to. (gramaticky správne a významovo rovnaká veta ako predošlá)

Uvedené pravidlá o tom, čo nasleduje po spojke alebo predložke neplatí len pre BECAUSE (OF), ale aj pre všetky ostatné predložky či spojky – takže rozhodne je to pravidlo, ktoré stoja za povšimnutie.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár