Causative form s GET / HAVE

AAaCAUSATIVE FORM vo väzbách HAVE something DONE, HAVE sb DO sth, GET sb TO DO sth.


V angličtine o “CAUSATIVE FORM” hovoríme vtedy, ak si podmet vety nechá niečo urobiť (neurobí to sám) alebo požiada niekoho iného, aby daný dej vykonal za neho.

Poznáme dva druhy “causative” štruktúr:

 1. ACTIVE (= GET sb TO DO sth / HAVE sb DO sth)
 2. PASSIVE (= HAVE sth DONE)

HAVE / GET something DONE

HAVE / GET + predmet + 3. TVAR SLOVESA nám pomáha vyjadriť situácie, v ktorých podmet nevykonáva dej, o ktorom hovorí sám (osobne), ale tento dej urobí za podmet niekto iný.

Túto väzbu prekladáme ako “dať si niečo urobiť“. Teda my si na vykonanie deja zavoláme niekoho iného.

 • We had our garage built.
 • I got my tooth taken out 2 days ago.

Porovnajte:

 • I repaired the door. (= opravil som ich sám)
 • I had the door repaired. (= nechal som si ich opraviť – niekto iný prišiel a opravil ich za mňa)

Tieto vety netvoríme iba v minulom čase. Sloveso HAVE stačí dať do takého času, v akom vetu chceme mať. Pár príkladov nájdete v tabuľke nižšie:

Untitled 337

Rovnakú štruktúru HAVE + sth + DONE môžeme použiť, ak hovoríme, že sme zažili niečo (najčastejšie nepríjemné), že sa nám niečo nepríjemné stalo. Podmetom vety je osoba, ktorej sa niečo zlé prihodí:

 • Peter had his pen stolen. (= His pen was stolen.) – Petrovi ukradli pero.
 • Peter had his arm broken. (= His arm was broken.) – Peter si zlomil ruku.

Väzbu GET + sth + DONE môžeme použiť namiesto väzby HAVE + sth + DONE v oboch jej použitiach, s ktorými sme sa vyššie oboznámili, a to bez väčšieho rozdielu vo význame. Väzba so slovesom GET je však menej hovorovejšia.

 • I got my hair cut this morning.
 • I got my bike stolen. (My bike was stolen.)

Väzbu GET + sth + DONE navyše používame aj vtedy, keď sami niečo urobíme, či spôsobíme. Rovnako môže naznačovať aj istý druh ťažkosti pri vykonávaní deja.

 • I had to get my essay written. – Musel som si napísať esej.
 • We finally got our car repaired. – Konečne sa nám podarilo nechať si opraviť auto.

HAVE + predmet (= osoba) + INFINITÍV BEZ TO

GET + predmet (= osoba) + INFINITÍV S TO                                                                         

HAVE + predmet + INFINITÍV BEZ TO / GET + predmet + INFINITÍV S TO používame vtedy, ak chceme vo vete špecifikovať osobu, ktorú sme zohnali na to, aby nám niečo urobila.

 • HAVE sa používa s infinitívom bez TO, teda “HAVE sb DO sth“.
 • GET sa používa s infinitívom s TO, teda “GET sb TO DO sth“.file000612102790
 • We had Lisa bake him a cake. – Požiadali sme ju, aby mu upiekla koláč. => Nechali sme ju upiecť mu koláč. (= We asked Lisa to bake him a cake.)
 • We got Lisa to bake him a cake. - Presvedčili sme ju, aby mu upiekla koláč. => Nechali sme ju upiecť mu koláč. (= We persuaded Lisa to bake him a cake.)

Porovnajte:

 • She had her mother help me. / She got her mother to help me.
 • She made her mother help me.
  • MAKE naznačuje, že sme niekoho museli prinútiť prinútiť (niekto niečo musí urobiť aj napriek tomu, že sa s tým vnútorne nestotožňuje)
  • GET / HAVE jednoducho vyjadruje – povedať niekomu, aby niečo urobil (niekto niečo urobí, ak ho o to požiadame – nútiť ho do niečoho nemusíme)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár