Causative form s GET / HAVE

AAaCAUSATIVE FORM vo väzbách HAVE something DONE, HAVE sb DO sth, GET sb TO DO sth.


V angličtine o “CAUSATIVE FORM” hovoríme vtedy, ak si podmet vety nechá niečo urobiť (neurobí to sám) alebo požiada niekoho iného, aby daný dej vykonal za neho.

Poznáme dva druhy “causative” štruktúr:

  1. ACTIVE (= GET sb TO DO sth / HAVE sb DO sth)
  2. PASSIVE (= HAVE sth DONE)

HAVE / GET something DONE

HAVE / GET + predmet + 3. TVAR SLOVESA nám pomáha vyjadriť situácie, v ktorých podmet nevykonáva dej, o ktorom hovorí sám (osobne), ale tento dej urobí za podmet niekto iný.

Túto väzbu prekladáme ako “dať si niečo urobiť“. Teda my si na vykonanie deja zavoláme niekoho iného.

  • We had our garage built.
  • I got my tooth taken out 2 days ago.

Porovnajte:

  • I repaired the door. (= opravil som ich sám)
  • I had the door repaired. (= nechal som si ich opraviť – niekto iný prišiel a opravil ich za mňa)

Tieto vety netvoríme iba v minulom čase. Sloveso HAVE stačí dať do takého času, v akom vetu chceme mať. Pár príkladov nájdete v tabuľke nižšie:

Untitled 337

Rovnakú štruktúru HAVE + sth + DONE môžeme použiť, ak hovoríme, že sme zažili niečo (najčastejšie nepríjemné), že sa nám niečo nepríjemné stalo. Podmetom vety je osoba, ktorej sa niečo zlé prihodí:

  • Peter had his pen stolen. (= His pen was stolen.) – Petrovi ukradli pero.
  • Peter had his arm broken. (= His arm was broken.) – Peter si zlomil ruku.

Väzbu GET + sth + DONE môžeme použiť namiesto väzby HAVE + sth + DONE v oboch jej použitiach vyššia bez väčšieho rozdielu vo význame. Väzba so slovesom GET je však menej hovorovejšia.

  • I got my hair cut this morning.
  • I got my bike stolen. (My bike was stolen.)

Väzbu GET + sth + DONE navyše používame aj vtedy, keď sami niečo urobíme, či spôsobíme. Rovnako môže naznačovať aj istý druh ťažkosti pri vykonávaní deja.

  • I had to get my essay written. – Musel som si napísať esej.
  • We finally got our car repaired. – Konečne sa nám podarilo nechať si opraviť auto.

HAVE + predmet (= osoba) + INFINITÍV BEZ TO

GET + predmet (= osoba) + INFINITÍV S TO                                                                         

HAVE + predmet + INFINITÍV BEZ TO / GET + predmet + INFINITÍV S TO používame vtedy, ak chceme vo vete špecifikovať osobu, ktorú sme zohnali na to, aby nám niečo urobila.

  • HAVE sa používa s infinitívom bez TO, teda “HAVE sb DO sth“.
  • GET sa používa s infinitívom s TO, teda “GET sb TO DO sth“.file000612102790
  • We had Lisa bake him a cake. – Požiadali sme ju, aby mu upiekla koláč. => Nechali sme ju upiecť mu koláč. (= We asked Lisa to bake him a cake.)
  • We got Lisa to bake him a cake. - Presvedčili sme ju, aby mu upiekla koláč. => Nechali sme ju upiecť mu koláč. (= We persuaded Lisa to bake him a cake.)

Porovnajte:

  • She had her mother help me. / She got her mother to help me.
  • She made her mother help me.
    • MAKE naznačuje, že sme niekoho museli prinútiť prinútiť (niekto niečo musí urobiť aj napriek tomu, že sa s tým vnútorne nestotožňuje)
    • GET / HAVE jednoducho vyjadruje – povedať niekomu, aby niečo urobil (niekto niečo urobí, ak ho o to požiadame – nútiť ho do niečoho nemusíme)
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár