ČASTÉ CHYBY #5: “Way how”

vykricnikV piatom vydaní nášho seriálu sa pozrieme na jeden z najväčších evergreenov, čo sa častých chýb týka! Tejto chyby sa nedopúšťajú iba pokročilí študenti, no dokonca aj ich vyučujúci. Dajte si na túto zákernú chybu pozor. Po tomto článku vás snáď už neprekvapí.


What’s the best way how to motivate people.
 • SJ:  Aký je najlepší spôsob, ako motivovať ľudí. (=  v slovenčine sú takéto vety prirodzené)
 • AJ:  What’s the best way how to motivate people. (=  v angličtine sú takéto vety neprijateľné)

Je potrebné si zapamätať, že v angličtine to rovnako ako v slovenčine prekladať nemôžeme. Prečo? Vysvetlenie tkvie vo vzťažných vetách.

 • Vedľajšie vety vzťažné sú také vety, ktoré nám bližšie určujú a popisujú podstatné mená v hlavnej vete, na ktoré sa vzťahujú.
 • V roli “spojky” v týchto vetách vystupujú:
  1. vzťažné zámena -> who(m), whose, which, that
  2. príslovky -> when, where, why

Ako si môžete všimnúť, HOW vo vyššie uvedenom zozname “spojok” chýba, a to z dôvodu, že sa nepoužíva vo vedľajších vetách vzťažnýchTreba si uvedomiť, že sa tu nejedná iba o vety s WAY, ale o všetky, v ktorých by HOW mohlo vytvárať vedľajšiu vetu vzťažnú (určovať podstatné meno). Napr.:

 • … TIP HOW …
 • … QUESTION HOW  …
 • … ADVICE HOW  …
 • … EXAMPLE HOW  …
 • atd…

Ako teda vyjadriť “…spôsob, ako…“, aby sme sa nedopustili tejto častej chyby? Máme na to niekoľko možností:

1.   What’s the best WAY TO motivate people. (= INFINITÍV)

2.   What’s the best WAY OF motivating people. (= PREDLOŽKA OF + GERUNDIUM)

3.   The way (that) I motivate people is ... (= vzťažné zámeno THAT)

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár