DYING vs. DYEING

ikonkaaV tomto článku upozorním na chyták, ktorým sú gerundia slovies DIE (umrieť) a DYE (nafarbiť).


 • DIE –> to stop living (about people) or stop existing or working (about things)
 • DYE –> to change the colour of something, especially hair or clothing

123123  Obe slovesá sú pravidelné slovesá, teda minulý čas tvoríme pridaním koncovky -ed.

123123  Pozor, avšak, na spelling gerundia, ten sa tvorí nasledovne :

smmmrt

DYING:

 • When she was dying, she said that I was adopted.
 • Even though they were dying, nobody helped them.
 • When the engine started dying, I knew I was lost.

DYEING:

 • I was dyeing my hair when she came home.
 • I tried dyeing the jacket but it didn’t help, it still looks terrible.

DYE

1.  Pozor, sloveso DYE je tranzitívne (teda musí mať vždy predmet.)

 • DIE something
  • I have always wanted to dye my hair.file0001750264747
 • DIE something + adjective (= colour)
  • I don’t like the colour of my hair. I want to dye it blonde. (I want to dye blonde.)
  • I want to dye my hair blonde. (I want to dye blonde.)

2.  Nafarbiť si vlasy (nejakým prípravkom) (farbou) = DIE one’s HAIR (with something) 

 • I don’t like people who dye their hair with peroxide. It’s very unhealthy.

3.  V spojení so slovom TIE sa vytvára spojenie TIE-DIE, ktoré znamená “farbiť látku na spôsob batiku”

 • How to tie-dye a T-shirt?

4.  Ako podstatné meno potom označuje  “tekutinu, ktorou sa niečo farbí.

     “Farba na vlasy” je potom HAIR DYE.

 • That dye smells terrible, but the colour is fantastic.

DIEfile000196908395

O slovese DIE, DEAD, DEATH sa viac dočítate v tomto článku: KAMEŇ ÚRAZU #2 – DIE, DEAD, DEATH


Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár