ČASTÉ CHYBY #4: “She has own car.”

vykricnikSlovo OWN ako prídavné meno vyzerá pre mnohých neškodne, no my si povieme to, prečo sme ho do seriálu “Časté chyby” zaradili. Na chybách sa dá veľmi dobre učiť, a tak vám ponúkam ďalšiu.


She has own car.

Na začiatok si uveďme ďalšie ukážkové vety, v ktorých je OWN. Tieto vety sú rovnko nesprávne:

  • I’m planning to buy own camera.
  • She has always wanted to live in own house.

V čom je problém? Všimnite si vety vyššie. Chyba sa nachádza v okolí slova OWN. Presnejšie hneď pred týmto slovom. V každej vete chýba jeden podstatný prvok. Aký?

Prídavné meno OWN sa vo významevlastný, svojvo vete vždy spája buď s:

  • privlastňovacím zámenom

alebo

  • podstatným menom v privlastňovacom páde.

Keďže nasledujúce vety vyššie spomenuté podmienky spĺňajú – sú správne:

  • Peter’s own brother makes a monkey out of him. -> Petrov vlastný brat z neho robí blázna (= zosmiešňuje ho).
  • I’m planning to buy my own house.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár