Test #1: MINULÝ ČAS vs. PREDPRÍTOMNÝ ČAS

testikOtestujte sa! Poznáte rozdiel medzi minulým časom jednoduchým (past simple) a predprítomným časom jednoduchým (present perfect simple)? Past simple vs present perfect?


TIPČlánok o MINULOM ČASE JEDNODUCHOM nájdete TU, o PREDPRÍTOMNOM ČASE JEDNODUCHOM nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ich môžete preštudovať.


Test #1: MINULÝ ČAS vs. PREDPRÍTOMNÝ ČAS

Question 1
How many books ___________?
A
has Shakespeare written
B
did Shakespeare write
Question 1 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o početnosti / frekvencii deja počas neukončeného obdobia. Pri ukončenom období, použijeme minulý čas.
 • How long did you work in these conditions? - Ako dlho si pracoval v tých podmienkach? (= už tam nepracuje)
 • How long have you worked in these conditions? - Ako dlho (už) pracuješ v tých podmienkach? (= stále tam pracuje)
 • How many books did Shakespeare write? - je mŕtvy, viac kníh už nenapíše
 • How many books has J.K. Rowling written? - žije, stále môže nejaké napísať
Question 2
J. K. Rowling ___________ her first book in 1971.
A
wrote
B
has written
Question 2 Explanation: 
Minulý čas používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa odohrali v určitom čase v minulosti, ktorý je vo vete priamo uvedený, všeobecne známy, nepriamo vyjadrený alebo z kontextu jasný.
 • J. K. Rowling wrote her first book in 1971. (Kedy? V roku 1971 = čas je uvedený)
Predprítomný čas používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa odohrali v neurčitom čase v minulosti. Presný čas je v tomto prípade neznámy alebo pre hovoriaceho nepodstatný.
 • J. K. Rowling has written a lot of books. (Kedy? Nevieme. Presný čas nie je spomenutý. Autorka žije, stále môže napísať ďalšie knihy.)

Nie je však pravda, že vždy, ak vo vete nie je presný čas používame minulý čas. Podstatný je stále KONTEXT, v ktorom sa nachádzame. Ak hovoríme o minuloročnej dovolenke, nemusíme v každej vete použiť príslovkové určenie, ktoré je typické pre minulý čas a aj napriek tomu vo vete použijeme minulý čas, lebo z kontextu je jasné, že ide o ukončený dej.

Alebo ak povieme napr. o Shakespearovi, že napísal Hamleta, rovnako nepoužijeme predprítomný čas, pretože osoba, o ktorej hovoríme je mŕtva (a to aj napriek tomu, že vo vete nemáme zverejnený presný čas).

  • Shakespeare wrote Hamlet.
Question 3
I ___________ my hand but it's fine now.
A
broke
B
has broken
Question 3 Explanation: 
Minulý čas používame vtedy, ak dej, ktorý prebehol v minulosti nemá dopad na prítomnosť - na prítomnosť nemá žiadne následky.
 • I broke my hand but it's fine now. (= udalosť v minulosti)
Predpítomný čas používame vtedy, ak dej, ktorý prebehol v minulosti má dopad na prítomnosť - vidíme jeho následky.
 • I've broken my hand. (= stále ju nemám vyliečenú, ešte stále sa mi zotavuje)
Question 4
 • A: Ow! I've cut myself shaving.
 • B: How ___________ that?
A
did you do
B
have you done
Question 4 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame rovnako vtedy, ak hovoríme o aktuálnych udalostiach (napr. správy / novinky), kde sa dôraz kladie na danú udalosť, ktorú hovoriaci vníma ako istý fakt v prítomnosti. V týchto vetách sa nenachádza presný časový údaj.
 • Have you heard? The prime minister has been shot by an old man.
 • Ow! I've cut my finger.

Ak pokračujeme v rozprávaní o tejto novinke (hovoríme o bližších detailoch týkajúcich sa deja ako napr. čas), používame minulý čas jednoduchý.

  • He was shot because he was outside a shop without his bodyguards.
  • A: Ow! I've cut myself shaving.  B: How did you do that?
Question 5
Peter ___________ his brother since he went to university.
A
hasnˈt seen
B
didnˈt see
Question 5 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (najmä stavoch), ktoré začali v minulosti a naďalej pokračujú alebo trvajú v prítomnosti.
 • I’ve known John since 2005. (= dej začal v roku 2005 a stále trvá)
 • I’ve worked in this recording studio for two months. (= dej začal pred dvoma mesiacmi a stále trvá)
Question 6
My father ___________ in England.
A
grew up
B
has grown up
Question 6 Explanation: 
Ukončený dej - otec už dospel. Pre takéto deje používame minulý čas.
Question 7
I ___________ here for twenty years. (= a period of time that continues until now)
A
worked
B
have worked
Question 7 Explanation: 

Časový údaj naznačujúci neukončené obdobie môže byť vo vete vyjadrené priamo:

  • Have you seen John this morning? (= stále je ráno)
  • I haven’t watched TV today. (= stále je dnešok)

Ak časový výraz vo vete naznačuje ukončené obdobie, používame minulý čas. Ak naznačuje obdobie neukončené, používame predprítomný čas.

  • Have you met him this morning? - obdobie THIS MORNING ešte neskončilo, teda ešte stále je RÁNO a teda dej sa počas daného obdobia môže znova odohrať / pozmeniť
 • Did you meet him this morning? - obdobie THIS MORNING už skončilo, je napr. popoludnie, večer a teda dej sa počas daného obdobia nemôže znova odohrať / pozmeniť

Do modrého obdĺžnika v obrázkoch si môžete dosadiť aj iné časové údaje ako v nasledujúcich vetách. Niekoľko príkladov:

obdobie2

    • It didn't snow yesterday. - YESTERDAY (= ukončené obdobie)
    • It was very hot last week. - LAST WEEK (= ukončené obdobie)
    • I was very patient when I was a child. - WHEN I WAS A CHILD (= ukončené obdobie)
    • She did her homework five minutes ago. - FIVE MINUTES AGO (= ukončené obdobie)
    • He kissed me on Monday. - ON MONDAY (= ukončené obdobie)
    • I worked here for twenty years. - minulý čas naznačuje ukončené obdobie, teda v prítomnosti tu už nepracujem

obdobie1

Question 8
Mr Dason ___________ in a supermarket for 15 years. Then he gave it up.
A
worked
B
has worked
Question 8 Explanation: 

Ak kontext (= Then he gave it up.) vo vete naznačuje ukončené obdobie, používame minulý čas. Ak naznačuje obdobie neukončené, používame predprítomný čas.

Question 9
We ___________a lot of mistakes so far.
A
haven't made
B
didn't make
Question 9 Explanation: 
PREDPRÍTOMNÝ ČAS často používame aj s ostatnými príslovkami, ktoré nám popisujú obdobie, ktoré začalo v minulosti a stále trvá.
 • We haven't made a lot of mistakes so far. - Doteraz sme neurobili veľa chýb.
 • Question 10
  When ___________ home?
  A
  have you come
  B
  did you come
  Question 10 Explanation: 
  Ak nás zaujíma viac to, KEDY PRESNE dej prebehol, používame minulý čas.
  • When did you come home?
  • I came home two days ago.
  V predprítomnom čase nehovoríme PRESNE KEDY, aj napriek tomu, že sa nám vo vete objavujú slová ako JUST / RECENTLY / ALREADY / STILL apod. Tieto však nehovoria o PRESNOM čase deja.
  • I have just come home. - nehovoríme PRESNE KEDY ("práve" môže byť pred piatimi minútami alebo pred pol hodinou)
  There are 10 questions to complete.
  Print Friendly
  The following two tabs change content below.
  Marek Karafa

  Marek Karafa

  marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
  Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
  This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
  Marek Karafa

  About Marek Karafa

  Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

  Pridaj komentár