Test #1: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

testikOtestujte sa! Poznáte rozdiel medzi minulým časom jednoduchým (past simple) a minulým časom priebehovým (past continuous)?


TIPČlánok o MINULOM ČASE JEDNODUCHOM nájdete TU, o MINULOM ČASE PRIEBEHOVOM nájdete TU, o MINULOM ČASE JEDNODUCHOM vs. MINULOM ČASE PRIEBEHOVOM nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ich môžete preštudovať.


Test #1: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

Question 1
When I was young, I ___________ a lot.
A
traveled
B
was traveling
Question 1 Explanation: 
 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.
Question 2
John ___________ for her when she ___________.
A
waited / arrived
B
was waiting / arrived
C
waited / was arriving
D
was waiting / was arriving
Question 2 Explanation: 
Priebehový čas používame s minulým časom vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral iný, kratší dej.  Kratší dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narušil dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.
 • She was watching TV when the phone rang. - Práve pozerala TV (prebiehal nejaký dej), keď telefón zazvonil (prerušil ho kratší dej)

Untitled 9999

 • I saw you in your car yesteday. You were driving to work. - Práve si išiel do práce, keď som ťa uvidel. Počas toho ako dej "cesta do práce" prebiehal, niekto iný ma počas toho videl.
 • When he arrived, we were having lunch. - Keď sme obedovali, prišiel. (Už sme obedovali, dej práve prebiehal - jedná sa o dlhší dej, keď v tom ho náhle narušil kratší dej / jednorazový dej - on prišiel.)
Question 3
This time last year, I ___________.
A
had dinner
B
was having dinner
Question 3 Explanation: 
PAST CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme čo v danom momente v minulosti prebiehalo (bolo v priebehu). Zaujíma nás dej v minulosti, ktorý v nejakom danom čase prebiehal.
 • This time last year, I was sleeping. - v tom čase minulý rok dej práve prebiehal - spal som
 • What were they doing at 8 o'clock last night? - aký dej práve prebiehal (bol v priebehu) o ôsmej minulú noc?
 • I was reading this book at 8 o'clock last night. - táto veta nám hovorí, že o ôsmej hodine dej práve prebiehal - o ôsmej som čítal knihu

Untitled 5

Question 4
He ___________ with his parents all his life.
A
lived
B
was living
Question 4 Explanation: 
 • MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používam rovnako vtedy, ak hovoríme o stálych (väčšinou dlhotrvajúcich) dejoch.
 • MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame naopak vtedy, ak sa jedná o deje prechodné.
  • He lived with his parents all his life. - stály dej, žil s nimi nastálo - celý jeho život (= all his life) (! NIE  He was living with his parents all his life.)
  • He was living with his parents during the winter of 1999. - dej je dočasný, s rodičmi nežil nastálo, ale iba počas zimy roka 1999 (= during the winter of 1999)

Pozn. V prípade pri prechodných dejoch môžeme použiť aj minulý čas jednoduchý. (He lived...)

Question 5
My girlfriend and I ___________ football every day last year.
A
played
B
were playing
Question 5 Explanation: 
 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.
Question 6
We were hungry. We ___________ something to eat.
A
wanted
B
were wanting
Question 6 Explanation: 
 • I was needing / I was believing / We were knowing...
 • I needed / I believed / We knew...
 • PRESENT CONTINUOUS nepoužívam zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy) - STAVOVÝMI SLOVESAMI. Medzi takéto slovesá patria napr.:
  • adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …

  Pozn. O stavových slovesách sa viac dočítate v tomto článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

  Question 7
  About ten centimetres of snow ___________ during the night.
  A
  fell
  B
  was falling
  Question 7 Explanation: 
  • MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje celý, ukončený dej v minulost, ktorý prebehol v určitom momente. Dôraz je na výsledku činnosti. V slovenčine používame dokonavý vid. (napr. nosiť, skočiť, nakresliť). Na dej sa teda pozeráme ako na určitý BOD na časovej osi. 
  • MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ neopisuje celý, ukončený dej v minulosti, ale iba určitý minulý dej v priebehu v danom momente. Dôraz kladieme na priebeh činnosti. V slovenčine používame nedokonavý vid. (napr. odniesť, skákať, kresliť). Na dej sa pozeráme ako na  určitú DOBU na časovej osi.
   • We visited the St. Elisabeth Cathedral when we were in Košice. (=  ...navštívili sme ...)
   • This time last year, we were flying to Košice. (= ...leteli sme...)
   • About ten centimetres of snow fell during the night. = Okolo desať centimetrov snehu napadlo počas noci.
   • The snow was falling all night. = Sneh padal celú noc.
  Question 8
  She ___________ to school when she ___________ the bike.
  A
  was cycling / was falling off
  B
  cycled / fell off
  C
  cycled / was falling off
  D
  was cycling / fell off
  Question 8 Explanation: 
  Priebehový čas používame s minulým časom vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral iný, kratší dej.  Kratší dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narušil dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.
  • She was watching TV when the phone rang. - Práve pozerala TV (prebiehal nejaký dej), keď telefón zazvonil (prerušil ho kratší dej)

  Untitled 9999

  • I saw you in your car yesteday. You were driving to work. - Práve si išiel do práce, keď som ťa uvidel. Počas toho ako dej "cesta do práce" prebiehal, niekto iný ma počas toho videl.
  • When he arrived, we were having lunch. - Keď sme obedovali, prišiel. (Už sme obedovali, dej práve prebiehal - jedná sa o dlhší dej, keď v tom ho náhle narušil kratší dej / jednorazový dej - on prišiel.)
  Question 9
  We use the past ___________ for background descriptions (especially in narratives).
  A
  simple
  B
  continuous
  Question 9 Explanation: 
  Pozadie deja v príbehoch vyjadrujeme minulým časom priebehovým. Tento čas opisuje "background descriptions". Hlavné deje sú vyjadrené minulým časom jednoduchým.
  • The sun was shining and the dogs were barking. She opened the door and looked out.
  There are 9 questions to complete.
  Print Friendly
  The following two tabs change content below.
  Marek Karafa

  Marek Karafa

  marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
  Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
  This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
  Marek Karafa

  About Marek Karafa

  Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

  Pridaj komentár