Kameň úrazu #6 – AMOUNT, NUMBER

bleskSlovíčka AMOUNT a NUMBER nám často robia problém. Od mnohých študentov som už neraz počul, že ich radšej nepoužívajú a nahrádzajú ich inými výrazmi, len aby sa tejto dvojici vyhli. My sa jej nebojíme a ukážeme si ako sa s touto dvojicou popasovať.


 • A large amount of people are waiting for the bus.
 • A large number of people are waiting for the bus.

NUMBER vo význame množsto, počet používame pre veci, ktoré môžeme počítať.

AMOUNT vo význame množstvo, suma, objem čoho používame pre veci, ktoré počítať nemôžeme.        

Zjednodušene:

amountnumber

Pre názornú predstavu ponúkam krátky zoznam počítateľných podstatných mien (použijeme s nimi NUMBER) a nepočítateľných podstatných (použijeme s nimi AMOUNT):

number of  dogs amount of  sadness
number of  shops amount of  sand
number of  people amount of  evidence
number of  books amount of  milk
number of  windows amount of  safety
number of policemen amount of  news
number of  bottles amount of  knowledge
number of  candidates amount of  happiness
number of  glasses amount of  water
number of  waiters amount of  furniture

 • I have never had a big amount of money in my wallet.
 • I have never had a large amount of money in my wallet. 
 • I have never had a big number of friends.
 • I have never had a large number of friends.

Vo význame veľké množstvo čoho používame LARGE pred AMOUNT, či NUMBER. Pozor, nikdy nie BIG, keďže BIG v tomto prípade s AMOUNT ani NUMBER nekolokuje.


Aký je teda rozdiel medzi AMOUNT OF a AMOUNTS OF? Zjednodušene si to môžeme vysvetliť takto:

amountnumber1

 • A large amount of money is needed if you want to set up a business.
 • Large amounts of money are needed if you want to set up a business.

 • The number of fatal accidents are not decreasing.
 • The number of fatal accidents is not decreasing.
 • A number of buildings was completely destroyed.
 • A number of cars were parked outside the school.

Za “THE (large, small) NUMBER OF” dávame sloveso v jednotnom čísle (is, was, has apod.). 

Za “A (large, small) NUMBER OF” dávame sloveso v množnom čísle (are, were, have apod.).

Zjednodušene:

amountnumber2

 • There are a number of important tips to improve your vocabulary in the book.
 • Here is the number of candidates we wanted.
 • The number of vehicles stuck in a traffic jam was two hundred.
 • A number of mistakes have been made so far.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár