ČASTÉ CHYBY #3: “As usually”

vykricnikNie len začiatočníci majú s prekladom slovného spojenia “ako obyčajne” problémy. Doslovný preklad často núti toto slovné spojenie prekladať tak ako v angličtine neexistuje. Povedzme si ako je to teda správne.


As usually, the train arrived on time.

Do angličtiny toto slovné spojenie nemôžeme prekladať doslovne. Dopustili by sme sa častej chyby. Ak by sme slovné spojenie “ako zvyčajne” preklady slovo po slove do angličtiny, vytvorili by sme frázu, ktorá sa nepoužíva – teda AS USUALLY.

Do angličtiny “ako zvyčajne” prekladáme taktoas usual“.

  • They were kind to us as usual.
  • I got up at 6 as usual
  • My brother, as usual, missed the bus.

ASUSUAL-USUALLY

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár