WISH – želacie vety (wish clauses)

AAaČlánok o želacích vetách s WISH (wish clauses). Tvorba, použitie časov a ďalšie výnimky spojené s WISH / IF ONLY.


Vedľajšie vety želacie tvoríme pomocou väzieb I WISH / IF ONLY.

Vyjadrujeme nimi hypotetické situácie, ktoré si hovoriaci predstavuje a následne želá.


PRÍTOMNOSŤ / BUDÚCNOSŤ

WISH + past simple

WISH + past simple → používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Takými to vetami si prajeme odlišnú prítomnosť/budúcnosť

!POZOR! Vo vetách síce používame minulý čas jednoduchý (past simple), no význam želania je však prítomný.

 • I wish I was / were younger. (Kiežby som bol mladší. – ale nie som mladý)
 • I wish I had a big house. (Kiežby som mal veľký dom. – ale nemám veľký dom)
 • I wish she were / was here. (Kiežby tu bola. – ale nie je tu)
 • I wish I knew what to do. (Kiežby som tak vedel, čo robiť. – ale neviem)
 • His mother only speaks French. She wishes she spoke Spanish or German. (Jeho mama hovorí iba francúzky. Ona si želá, aby rozprávala španielsky alebo nemecky. – ale nerozpráva)
WISH + past continuous

WISH + past continuous → používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Minulý čas priebehový nám zdôrazňuje zmenu oproti práve prebiehajúcemu deju / naplánovanému deju.

 • I wish I was studying German instead of English. (Kiežby som tak študoval nemčinu namiesto angličtiny.) – v skutočnosti: I am studying German.
 • I wish they weren’t leaving this evening. (Kiežby tak neodišli dnes večer.) – v skutočnosti: They are leaving this evening.
WISH + past continuous

WISH + could  používame vtedy, ak hovoríme o schopnostiach, ktorými v súčasnosti nedisponujeme. Táto štruktúra sa často používa aj vtedy, ak hovoríme o činnostiach, na ktoré máme / nemáme v prítomnosti povolenie.

 • I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať. – ale neviem plávať.)
 • I wish I could turn back the clock. (Kiež by som mohol vrátiť späť čas. – ale nemôžeme to urobiť)
 • Steve wishes he could go abroad with me, but his mother won’t let him. ( – nemá povolenie ísť …)

MINULOSŤ

WISH + past perfect

WISH + past perfect → používame, ak hovoríme o želaniach týkajúcich sa minulosti

 • I wish I had said it. (Kiežby som to bol povedal. – ale nepovedal som)
 • If only I had woken up early. (Kiežby som vstal skôr. – ale nevstal som)
WISH + could have done

WISH + could have done → používame pre minulé želania a vyjadrujeme tým ľútosť nad niečim, čo sme nemohli urobiť.

 • I wish I could have been there. (Kiežby som tam mohol byť. – ale nebol som tam)

WOULD

WISH + would

WISH + would → používame vtedy, ak chceme vyjadriť, že nie sme sme s nejakou súčasnou situáciou spokojní. Vyjadrujeme ľútosť / sťažnosť / zlosť ohľadom niečoho, čo nie je tak ako by sme si to predstavovali. Zvyčajne hovoriaci ani neočakáva zmenu situácie.

 • I wish it would stop raining. (Kiežby prestalo pršať.)
WISH + would

WISH + would → používame rovnako vtedy, ak vyjadrujeme nespokojnosť s niekoho konaním / správaním, ktoré neschvaľujeme. Takéto vety sú často v zápore. Tieto vety zvyčajne naznačujú, že hovoriaci niečo požaduje alebo niekomu dáva istý druh príkazu.

 • I wish you wouldn’t drink. (Keby si tak prestal piť. / Prestaň piť!)
 • I wish you wouldn’t throw rubbish on the ground!

WISH a WOULD musia mať odlišné podmety, aby bola veta správna. Vyhnite sa preto vetám ako:

 • I wish I would …
 • She wishes she would …
 • We wish we would …

WISH vs. HOPE

HOPE používame vtedy, ak niečo chceme a je možné, že sa nám to splní.

WISH naopak používame vtedy, ak niečo chceme a je nepravdepodobné / nemožné, že sa to naplní.

 • I hope I can learn German well. (= je to možné napr. jazyky mi celkom idú)
 • I wish I could speak German, English, French, Spanish. (= toto je nemožné, teda aspoň čo sa mňa týka napr. jazyky mi vôbec nejdú)
 • hope it’s rainy tomorrow. (! NIE I wish it was rainy tomorrow. = je to možné, že bude pršať)

WISH VO VÝZNAME WANT

WISH + infinitive / WISH + object + infitive používame vo význame WANT. Tieto štruktúry sú však veľmi formálne. V bežných situáciách používajte namiesto WISH TO slovesá ako WANT TO / WOULD LIKE TO.

 • I wish to speak to the financial manager, please. 

! POZOR!

IF ONLY znamená to isté čo PODMET + WISH. Významovo je iba o čosi viac ráznejšie. Uplatňujú sa na neho všetky pravidlá spomínané pri WISH.

 • If only I was/were taller. = I wish I was/were taller. 

Určite ste si všimli, že pri WISH / IF ONLY dochádza k posunu časov. To znamená, že MINULÝ ČAS vyjadruje PRÍTOMNOSŤ / PREDMINULÝ ČAS vyjadruje MINULOSŤ apod.

 • She is angry. She wishes she weren’t angry. (= želanie ohľadom prítomnosti)
 • She broke her leg yesterday. She wishes she hadn’t broken her leg yesterday. (= želanie ohľadom minulosti)

Pri týchto vetách môžeme WERE namiesto WAS použiť vo všetkých osobách. To znamená, že vety typu I wish I were, I wish she were nie sú chybné, práve naopak. Napr. americká angličtina častejšie pracuje s WERE ako WAS.

Po I WISH / IF ONLY nikdy nepoužívame budúci čas.


testikNadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár