WISH – želacie vety (wish clauses)

AAaČlánok o želacích vetách s WISH (wish clauses). Tvorba, použitie časov a ďalšie výnimky spojené s WISH / IF ONLY.


Vedľajšie vety želacie tvoríme pomocou väzieb I WISH / IF ONLY.

Vyjadrujeme nimi hypotetické situácie, ktoré si hovoriaci predstavuje a následne želá.


PRÍTOMNOSŤ / BUDÚCNOSŤ

WISH + past simple

WISH + past simple → používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Takými to vetami si prajeme odlišnú prítomnosť/budúcnosť

!POZOR! Vo vetách síce používame minulý čas jednoduchý (past simple), no význam želania je však prítomný.

 • I wish I was / were younger. (Kiežby som bol mladší. – ale nie som mladý)
 • I wish I had a big house. (Kiežby som mal veľký dom. – ale nemám veľký dom)
 • I wish she were / was here. (Kiežby tu bola. – ale nie je tu)
 • I wish I knew what to do. (Kiežby som tak vedel, čo robiť. – ale neviem)
 • His mother only speaks French. She wishes she spoke Spanish or German. (Jeho mama hovorí iba francúzky. Ona si želá, aby rozprávala španielsky alebo nemecky. – ale nerozpráva)
WISH + past continuous

WISH + past continuous → používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Minulý čas priebehový nám zdôrazňuje zmenu oproti práve prebiehajúcemu deju / naplánovanému deju.

 • I wish I was studying German instead of English. (Kiežby som tak študoval nemčinu namiesto angličtiny.) – v skutočnosti: I am studying German.
 • I wish they weren’t leaving this evening. (Kiežby tak neodišli dnes večer.) – v skutočnosti: They are leaving this evening.
WISH + past continuous

WISH + could  používame vtedy, ak hovoríme o schopnostiach, ktorými v súčasnosti nedisponujeme. Táto štruktúra sa často používa aj vtedy, ak hovoríme o činnostiach, na ktoré máme / nemáme v prítomnosti povolenie.

 • I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať. – ale neviem plávať.)
 • I wish I could turn back the clock. (Kiež by som mohol vrátiť späť čas. – ale nemôžeme to urobiť)
 • Steve wishes he could go abroad with me, but his mother won’t let him. ( – nemá povolenie ísť …)

MINULOSŤ

WISH + past perfect

WISH + past perfect → používame, ak hovoríme o želaniach týkajúcich sa minulosti

 • I wish I had said it. (Kiežby som to bol povedal. – ale nepovedal som)
 • If only I had woken up early. (Kiežby som vstal skôr. – ale nevstal som)
WISH + could have done

WISH + could have done → používame pre minulé želania a vyjadrujeme tým ľútosť nad niečim, čo sme nemohli urobiť.

 • I wish I could have been there. (Kiežby som tam mohol byť. – ale nebol som tam)

WOULD

WISH + would

WISH + would → používame vtedy, ak chceme vyjadriť, že nie sme sme s nejakou súčasnou situáciou spokojní. Vyjadrujeme ľútosť / sťažnosť / zlosť ohľadom niečoho, čo nie je tak ako by sme si to predstavovali. Zvyčajne hovoriaci ani neočakáva zmenu situácie.

 • I wish it would stop raining. (Kiežby prestalo pršať.)
WISH + would

WISH + would → používame rovnako vtedy, ak vyjadrujeme nespokojnosť s niekoho konaním / správaním, ktoré neschvaľujeme. Takéto vety sú často v zápore. Tieto vety zvyčajne naznačujú, že hovoriaci niečo požaduje alebo niekomu dáva istý druh príkazu.

 • I wish you wouldn’t drink. (Keby si tak prestal piť. / Prestaň piť!)
 • I wish you wouldn’t throw rubbish on the ground!

WISH a WOULD musia mať odlišné podmety, aby bola veta správna. Vyhnite sa preto vetám ako:

 • I wish I would …
 • She wishes she would …
 • We wish we would …

WISH vs. HOPE

HOPE používame vtedy, ak niečo chceme a je možné, že sa nám to splní.

WISH naopak používame vtedy, ak niečo chceme a je nepravdepodobné / nemožné, že sa to naplní.

 • I hope I can learn German well. (= je to možné napr. jazyky mi celkom idú)
 • I wish I could speak German, English, French, Spanish. (= toto je nemožné, teda aspoň čo sa mňa týka napr. jazyky mi vôbec nejdú)
 • hope it’s rainy tomorrow. (! NIE I wish it was rainy tomorrow. = je to možné, že bude pršať)

WISH VO VÝZNAME WANT

WISH + infinitive / WISH + object + infitive používame vo význame WANT. Tieto štruktúry sú však veľmi formálne. V bežných situáciách používajte namiesto WISH TO slovesá ako WANT TO / WOULD LIKE TO.

 • I wish to speak to the financial manager, please. 

! POZOR!

IF ONLY znamená to isté čo PODMET + WISH. Významovo je iba o čosi viac ráznejšie. Uplatňujú sa na neho všetky pravidlá spomínané pri WISH.

 • If only I was/were taller. = I wish I was/were taller. 

Určite ste si všimli, že pri WISH / IF ONLY dochádza k posunu časov. To znamená, že MINULÝ ČAS vyjadruje PRÍTOMNOSŤ / PREDMINULÝ ČAS vyjadruje MINULOSŤ apod.

 • She is angry. She wishes she weren’t angry. (= želanie ohľadom prítomnosti)
 • She broke her leg yesterday. She wishes she hadn’t broken her leg yesterday. (= želanie ohľadom minulosti)

Pri týchto vetách môžeme WERE namiesto WAS použiť vo všetkých osobách. To znamená, že vety typu I wish I were, I wish she were nie sú chybné, práve naopak. Napr. americká angličtina častejšie pracuje s WERE ako WAS.

Po I WISH / IF ONLY nikdy nepoužívame budúci čas.


testikNadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste:

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár