Test: WISH – ŽELACIE VETY (WISH CLAUSES)

testikTest zameraný na správne tvorenie želacích viet s WISH / IF ONLY.


Článok o WISH – želacích vetách nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Test: WISH – ŽELACIE VETY (WISH CLAUSES)

Question 1
I wish I ___________ a car.
A
have
B
had
C
would have
Question 1 Explanation: 
WISH + past simple používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Takými to vetami si prajeme odlišnú prítomnosť/budúcnosť! Pozor, vo vetách síce používame minulý čas jednoduchý (past simple), no význam želania je však prítomný.
 • I wish I was / were younger. (Kiežby som bol mladší. - ale nie som mladý)
 • I wish I had a big house. (Kiežby som mal veľký dom. - ale nemám veľký dom)
 • I wish she were / was here. (Kiežby tu bola. - ale nie je tu)
 • I wish I knew what to do. (Kiežby som tak vedel, čo robiť. - ale neviem)
Question 2
It never stops snowing here. I wish it ___________ snowing.
A
stopped
B
would stop
C
had stopped
Question 2 Explanation: 
WISH + would používame vtedy, ak chceme vyjadriť, že nie sme sme s nejakou súčasnou situáciou spokojní. Vyjadrujeme ľútosť / sťažnosť / zlosť ohľadom niečoho, čo nie je tak ako by sme si to predstavovali. Zvyčajne hovorca ani neočakáva zmenu deja.
 • I wish it would stop raining. (Kiežby prestalo prešať)
Question 3
I wish I ___________ so much energy cleaning my car last year.
A
haven't spent
B
didn't spend
C
hadn't spent
Question 3 Explanation: 
WISH + past perfect používame, ak hovoríme o želaniach týkajúcich sa minulosti
 • I wish I had said it. (Kiežby som to bol povedal. - ale nepovedal som)
Question 4
(in a car) You are driving too fast. I wish you ___________ !
A
would slow down
B
slowed down
C
had slowed down
Question 4 Explanation: 
WISH + would používame rovnako vtedy, ak vyjadrujeme nespokojnosť s niekoho konaním / správaním, ktoré neschvaľujeme. Takéto vety sú často v zápore. Tieto vety často naznačujú, že hovoriaci niečo požaduje alebo niekomu dáva istý druh príkazu.
 • I wish you wouldn't drink. (Keby si tak prestal piť. / Prestaň piť!)
 • I wish you wouldn't throw rubbish on the ground!
Question 5
Do you often wish you ___________ a bigger house?
A
have
B
had
C
had had
Question 5 Explanation: 
WISH + past simple používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Takými to vetami si prajeme odlišnú prítomnosť/budúcnosť! Pozor, vo vetách síce používame minulý čas jednoduchý (past simple), no význam želania je však prítomný.
 • I wish I was / were younger. (Kiežby som bol mladší. - ale nie som mladý)
 • I wish I had a big house. (Kiežby som mal veľký dom. - ale nemám veľký dom)
 • I wish she were / was here. (Kiežby tu bola. - ale nie je tu)
 • I wish I knew what to do. (Kiežby som tak vedel, čo robiť. - ale neviem)
Question 6
I wish ___________ to the financial manager, please.
A
speak
B
speaking
C
to speak
Question 6 Explanation: 
WISH + infinitive / WISH + object + infitive používame vo význame WANT. Tieto štruktúry sú však veľmi formálne. V bežných situáciách používajte namiesto WISH TO slovesá ako WANT TO / WOULD LIKE TO.
 • I wish to speak to the financial manager, please. 
Question 7
Lisa wishes she ___________ home last year.
A
could come
B
could have come
C
would come
Question 7 Explanation: 
WISH + could have done používame pre minulé želania a vyjadrujeme tým ľútosť nad niečim, čo sme nemohli urobiť.
 • I wish I could have been there. (Kiežby som tam mohol byť. - ale nebol som tam)

WISH + could používame vtedy, ak hovoríme o schopnostiach, ktorými v súčasnosti nedisponujeme. Táto štruktúra sa často používa ak hovoríme o veciach, na ktoré máme / nemáme povolenie.
 • I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať. - ale neviem plávať.)
 • I wish I could turn back the clock. (Kiež by som mohol vrátiť späť čas. - ale nemôžeme to urobiť)
 • Steve wishes he could go abroad with me, but his mother won't let him. ( - nemá povolenie ísť ...)
Question 8
I wish I ___________ a doctor.
A
was
B
were
C
Both of them are correct.
Question 8 Explanation: 
Pri týchto vetách môžeme WERE namiesto WAS použiť vo všetkých osobách. To znamená, že vety typu I wish I were, I wish she were nie sú chybné, práve naopak. Napr. americká angličtina častejšie pracuje s WERE ako WAS.
Question 9
I wish I ___________ live in Englan.
A
live
B
lived
C
would live
Question 9 Explanation: 
WOULD sa bežne v želacích vetách nepoužíva - iba v tých, kde dôrazne žiadame zmenu deja. Toto nie je ten prípad.

Navyše:

WISH a WOULD musia mať odlišné podmety, aby bola veta správna. Vyhnite sa preto vetám ako:
 • I wish I would ...
 • She wishes she would ...
 • We wish we would ...
Question 10
I ___________ it's rainy tomorrow.
A
wish
B
hope
C
if only
Question 10 Explanation: 
HOPE používame vtedy, ak niečo chceme a je možné, že sa nám to splní.

WISH naopak používame vtedy, ak niečo chceme a je nepravdepodobné / nemožné, že sa to naplní.
 • I hope I can learn German well. (= je to možné napr. jazyky mi celkom idú)
 • I wish I could speak German, English, French, Spanish. (= toto je nemožné, teda aspoň čo sa mňa týka napr. jazyky mi vôbec nejdú)
 • hope it's rainy tomorrow. (! NIE I wish it was rainy tomorrow. = je to možné, že bude pršať)
Question 11
I wish I ___________ speak German and English.
A
would
B
could
C
Both of them are correct.
Question 11 Explanation: 
WISH + could používame vtedy, ak hovoríme o schopnostiach, ktorými v súčasnosti nedisponujeme. Táto štruktúra sa často používa ak hovoríme o veciach, na ktoré máme / nemáme povolenie.
 • I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať. - ale neviem plávať.)
 • I wish I could turn back the clock. (Kiež by som mohol vrátiť späť čas. - ale nemôžeme to urobiť)
 • Steve wishes he could go abroad with me, but his mother won't let him. ( - nemá povolenie ísť ...)

WOULD sa bežne v želacích vetách nepoužíva - iba v tých, kde dôrazne žiadame zmenu deja. Toto nie je ten prípad.

Navyše:

WISH a WOULD musia mať odlišné podmety, aby bola veta správna. Vyhnite sa preto vetám ako:
 • I wish I would ...
 • She wishes she would ...
 • We wish we would ...
Question 12
___________ was a doctor.
A
I wish
B
If only
C
Both of them are correct.
Question 12 Explanation: 
IF ONLY znamená to isté čo PODMET + WISH. Významovo je iba o čosi viac ráznejšie. Uplatňujú sa na neho všetky pravidlá spomínané pri WISH.
 • If only I was/were taller. = I wish I was/were taller. 
Question 13
A: "If only I ___________ to my mother," said Steve. "Now it's too late."
A
listen
B
would listen
C
had listened
Question 13 Explanation: 
WISH + past perfect používame, ak hovoríme o želaniach týkajúcich sa minulosti
 • I wish I had said it. (Kiežby som to bol povedal. - ale nepovedal som)
 • If only I had woken up early. (Kiežby som vstal skôr. - ale nevstal som)
Question 14
I wish I ___________ to travel the world.
A
can afford
B
could afford
C
will afford
Question 14 Explanation: 
WISH + could používame vtedy, ak hovoríme o schopnostiach, ktorými v súčasnosti nedisponujeme. Táto štruktúra sa často používa ak hovoríme o veciach, na ktoré máme / nemáme povolenie.
 • I wish I could swim. (Keby som tak vedel plávať. - ale neviem plávať.)
 • I wish I could turn back the clock. (Kiež by som mohol vrátiť späť čas. - ale nemôžeme to urobiť)
 • Steve wishes he could go abroad with me, but his mother won't let him. ( - nemá povolenie ísť ...)

Po I WISH / IF ONLY nikdy nepoužívame budúci čas.
Question 15
I wish you ___________ borrow my CDs without permission.
A
don't
B
shouldn't
C
wouldn't
Question 15 Explanation: 
WISH + would používame rovnako vtedy, ak vyjadrujeme nespokojnosť s niekoho konaním / správaním, ktoré neschvaľujeme. Takéto vety sú často v zápore. Tieto vety často naznačujú, že hovoriaci niečo požaduje alebo niekomu dáva istý druh príkazu.
 • I wish you wouldn't drink. (Keby si tak prestal piť. / Prestaň piť!)
 • I wish you wouldn't throw rubbish on the ground!
There are 15 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Test: WISH – ŽELACIE VETY (WISH CLAUSES)

Pridaj komentár