Test #2: WILL vs. BE GOING TO

testikTest zameraný na správne používanie budúce času tvoreného s WILL / BE GOING TO. 


Článok o WILL vs. BE GOING TO nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Test #2: WILL vs. BE GOING TO

Question 1
Look out! You ___________ hit the bus in front!
A
will
B
are going to
Question 1 Explanation: 
BE GOING TO používame rovnako vtedy, ak hovoríme o predpovedi, ktorú máme podloženú dôkazmi. Hovoriaci ich má počas rozhovoru k dispozícií, aby sa na ne mohol odvolať (nap. niečo čo vidí, počuje, niečo vyplýva zo situácie apod.)
 • Look at those clouds! It is going to snow. - Nie je to iba subjektívna predpoveď, ale predpoveď podložená dôkazmi - vidíme na oblohe strašne veľa napr. čiernych mrakov, je teda isté, že bude snežiť a možno už nejaká vločka aj spadla.
 • It sounds like the plane's going to take off. 
Question 2
The phone is ringing. I ___________ get it.
A
'll
B
'm going to
Question 2 Explanation: 
Ak sa hovoriaci rozhodol priamo v okamihu rozhovoru, jeho rozhodnutie nebolo vopred plánové, ale je to bezprostredná reakcia na aktuálne dianie - používame WILL. Takto sa WILL používa aj v baroch, reštauráciách, keď si objednávame jedlo, či pitie.
 • A: " What would you like to eat? " ≈ B: " I'll have the soup, please. " - Hovoriaci "B" si vopred dať polievku neplánoval, rozhodol sa bezprostredne počas danej situácie
 • A: " I don't know how to turn the TV on? " ≈ B: " Oh, it's easy. I'll show you." - Nastal nepredvídateľný dej - hovoriaci "A" nevie zapnúť TV. Hovoriaci "B" sa preto v momente rozhovoru rozhoduje, že mu pomôže. Ide teda o okamžité rozhodnutie.
Question 3
I hope he ___________ like her new car.
A
will
B
is going to
Question 3 Explanation: 
Ak budúcnosť, o ktorej hovoriaci hovorí iba subjektívne predpovedá - sú to možno jeho očakávania, nemá žiadne reálna dôkazy, ktoré by dokázali, že dej skutočne prebehne presne tak ako hovoriaci (subjektívne) predpovedá - používame WILL.
 • I'm sure she will love teaching French in London.
 • She hasn't answered the phone today. I expect she will come this afternoon.
 • I think it will rain on Sunday. 
Vety, ktoré o takýchto predpovediach nepodložených dôkazmi pojednávajú často uvádzajú tieto frázy:
 • I expect - I expect she will come this afternoon.
 • (be) afraid
 • (be) sure
 • surely - It will surely pay. - Určite sa to vyplatí
 • (I) think
 • (I) don't think
 • I suppose
 • probably - She will probably be there.
Question 4
I ___________ buy a new car. (= It is my plan.)
A
will
B
am going to
Question 4 Explanation: 
BE GOING TO používame pre také budúce deje, ktoré už v momente, keď hovor prebieha máme dávno premyslené, naplánované. V momente rozhovoru sú tieto deje už našimi plánmi, úmyslami apod.
 • We are going to build our own hotel. - V momente, kedy o tejto udalosti hovoríme ju máme už dávno naplánovanú - oznamujeme iba, čo sa chystáme urobiť, čo máme v pláne urobiť.
 • I am going to call her. - Mám v pláne jej zavolať.
Question 5
It's six-nil, and there are only two minutes left to play. Our team ___________ win the match.
A
will
B
is going to
Question 5 Explanation: 
BE GOING TO používame rovnako vtedy, ak hovoríme o predpovedi, ktorú máme podloženú dôkazmi. Hovoriaci ich má počas rozhovoru k dispozícií, aby sa na ne mohol odvolať (nap. niečo čo vidí, počuje, niečo vyplýva zo situácie apod.)
 • Look at those clouds! It is going to snow. - Nie je to iba subjektívna predpoveď, ale predpoveď podložená dôkazmi - vidíme na oblohe strašne veľa napr. čiernych mrakov, je teda isté, že bude snežiť a možno už nejaká vločka aj spadla.
 • It sounds like the plane's going to take off. 
Question 6
We ___________ help you. (= a future decision / plan made before the moment of speaking)  
A
'll
B
're going to
Question 6 Explanation: 
BE GOING TO používame pre také budúce deje, ktoré už v momente, keď hovor prebieha máme dávno premyslené, naplánované. V momente rozhovoru sú tieto deje už našimi plánmi, úmyslami apod.
 • We are going to build our own hotel. - V momente, kedy o tejto udalosti hovoríme ju máme už dávno naplánovanú - oznamujeme iba, čo sa chystáme urobiť, čo máme v pláne urobiť.
 • I am going to call her. - Mám v pláne jej zavolať.
Question 7
We ___________ help you. (= a future plan made at the moment of speaking)
A
'll
B
're going to
Question 8
___________ open the window, please?
A
Will you
B
Are you going to
Question 8 Explanation: 
Ďalšie typické situácie, kde používame WILL:
 • SĽUB -> (I promise) I won't tell anyone.
 • ZDVORILÁ PROSBA -> Will you help us, please? / Will you open the window, please?
 • POZVANIE -> Won't you come in?
 • ZDVORILÝ POKYN -> Will you be quiet? (= Buďte ticho.)
 • VYHRÁŽKA, UPOZORNENIE -> I will kill you if you tell her about it.
Question 9
The bus ___________ start.
A
isn't going to
B
won't
Question 9 Explanation: 

WON'T (zápor od WILL) používame vo význame neochoty, či dôrazného odmietnutia. Podmetom týchto odmietnutí je živá bytosť.

  • I won't tolerate that. / I will not tolerate that. - To nestrpím. (= I am not willing to tolerate that.)

Takéto vety často prekladáme dvojitým záporom "nie a nie", teda "nechce, odmieta" napr. naštartovať / povedať / počúvať apod.

  • I'd like to give him a hand but he won't tell the truth. - Chcel by som mu pomôcť, ale on nie a nie a povedať pravdu. (nechce povedať pravdu)

WON'T (zápor od WILL) často používame aj vtedy, ak podmetom nie je osoba (napr. človek).

  • The bus won't start. - Ten autobus nie a nie naštartovať. (nechce naštartovať)
Question 10
I ___________ kill you if you tell her about it.
A
'll
B
'm going to
Question 10 Explanation: 
Ďalšie typické situácie, kde používame WILL:
 • SĽUB -> (I promise) I won't tell anyone.
 • ZDVORILÁ PROSBA -> Will you help us, please? / Will you open the window, please?
 • POZVANIE -> Won't you come in?
 • ZDVORILÝ POKYN -> Will you be quiet? (= Buďte ticho.)
 • VYHRÁŽKA, UPOZORNENIE -> I will kill you if you tell her about it.
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár