Kameň úrazu #5 – LISTEN, HEAR

bleskLISTEN and HEAR je ďalšia dvojica slov, ktorú si vezmeme na pretras. Rozdiel aj ich použitie si dnes vysvetlíme.


LISTEN and HEAR

HEAR

Sloveso HEAR používame pre zvuk(y), ktoré naše ucho zachytí, či chceme alebo nie. Do slovenčiny ho môžeme preložiť ako počuť.

 • They heard a strange noise in the garden.

Sloveso HEAR sa nepoužíva v priebehovom čase, a preto ak chceme zdôrazniť, že niečo počujeme v momente rozprávania, použijeme CAN pred HEAR.

 • I can hear his steps.

LISTEN

Sloveso LISTEN používame pre zvuk(y), ktoré sa snažíme vedome počuť. Do slovenčiny ho môžeme preložiť ako počúvať. Na to, aby ste niečo mohli počúvať musíte vynaložiť nejaké úsilie – napr. sústrediť sa, eliminovať všetky rušivé elementy apod.

 • Listen! There’s a strange noise in the garden.

Ak hovoríme o tom ČO počúvame, za LISTEN dávame predložku TO.

Poznáte skupinu Roxette? Ak áno, potom vám bude názov ich piesne známy – “LISTEN TO YOUR HEART” (link pesničky http://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0 )

Všimnite si:

 • Listen to your heart.
 • Listen your heart.
 • Listen!
 • Listen to!
 • Listen to your father!

Porovnajte:

 • I didn’t hear a strange noise because I was listening to music.
 • It’s been a long time since I last listened to radio. (not HEAR)

listen_hear

Svetlo zelenou je znázornená časová os skladby, jednotlivé šípky sú pasáže (stopy) pesničky. Tmavou zelenou je znázornená skladba ako taká (celok).

 • LISTEN sa teda zameriava na zvuk v priebehu.
 • HEAR sa zameriava na zvuk ako taký (ako celok).

kamenlistenhear

 • His wife rarely listens what he says.
 • His wife rarely listens to what he says.

Aj v tomto prípade za LISTEN musí nasledovať predložka TO. Jeho žena zriedkavo počúva? Čo počúva? To čo on hovorí. Je to to isté ako LISTEN TO ME, iba namiesto ME máme v tomto prípade WHAT HE SAYS.


 • I am relly keen on hearing to his stories.
 • I am relly keen on listening to his stories.

HEAR v tomto prípade nemôžeme použiť.

LISTEN (TO) je to správne sloveso. My počúvame a vnímame jeho historky, nie len počujeme.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár