Kameň úrazu #7 – MIND & MATTER

bleskMIND & MATTER je kameňom úrazu mnohých študentov. Viete túto dvojicu používať správne vy?! 

 


MIND

MIND ako sloveso najčastejšie prekladáme ako “prekážať, namietať“. Ako si nižšie spomenieme, typické pre MIND sú záporné vety (v nich ho často prekladáme ako “byť jedno” napr. I do not mind… – Je mi jedno…) a otázky.

MIND rovnako znamená aj “dávať pozor na niečo“. Ak chcete niekoho upozorniť, že sa pred ním nachádza schod, aby sa nepotkol alebo aby napr. nerozbil okno apod., sloveso MIND je rovnako vhodné.

 • Mind you don’t smash that window.

MIND ako podstatné meno znamená najčastejšie “myseľ“, “myšlienky“, “intelekt (= rozum), “zmýšľanie” apod.


V ďalšej časti článku poukážem na najčastejšie chyby s týmto slovom:

 •   I don’t mind to get older.
 •   I don’t mind getting older.

Sloveso MIND sa takmer vždy vyskytuje v záporných vetách a otázkach (ako to vidíte v príklade vyššie). Často avšak nastáva problém, že študenti za MIND používajú INFINITÍV, čo je samozrejme chyba. Správna štruktúra vyzerá takto:

(NOT) MIND DOING sth

  • Would you mind closing the door?

file0001101494575Pozn. dávajte si pozor na zmenu vo význame. Porovnajte:

1.  Would you mind me closing the door?

  • Prekážalo by vám, ak by som ja zatvoril dvere?

 2.  Would you mind closing the window?

  • Prekážalo by vám, ak by ste vy zatvorili dvere?

 •   It was snowing heavily but we didn’t mind it.
 •   It was snowing heavily but we didn’t mind.

Ak predmet slovesa MIND vieme pochopiť z kontextu ako vo vete vyššie, po MIND nenasleduje zámeno.

 • A: „Do you mind opening the window?“
 • B: „No, I don’t mind.“ (nie I don’t mind IT.)

Ako si teda môžeme všimnúť PODMETOM pri slovese MIND je JEDINEC, ktorému niečo prekáža.

 • I don’t mind. (= Neprekáža mi to.)

MATTER

MATTER ako sloveso prekladáme ako “mať význam (pre čo), záležať (na čom)“. Skupina Metallica naspievala pieseň, ktorú pomenovala veľmi hodiaci sa do nášho kontextu:

 • Nothing Else Matters.” – Na ničom inom nezáleží.

MATTER ako podstatné meno znamená najbežnejšie “záležitosť (=vec)“, s predložkou OF “otázka čoho“, či “hmota“, “látka” apod.

Rovnako nebudú chýbať ani najčastejšie chyby:

 •  The matter is that I don’t have enough money to buy it.
 •  The problem is that I don’t have enough money to buy it.

MATTER sa vo význame „problem“, či „trouble“ používa hlavne v otázkach a záporných vetách (a to po ANYTHING, NOTHING, WHAT). MATTER v tomto význame typické pre kladné vety nie je, jedine ak nasleduje po SOMETHING. Preto vo vete vyššie je lepšie použiť slovo PROBLEM namiesto MATTER. Všimnite si nasledujúce vety:

 • What’s the matter? (= Čo sa deje?)
 • What’s the matter with your hand?
 • There’s something the matter with my hand.
 • Is anything the matter?
 • There’s nothing the matter. (= Nič sa nedeje.)

 • Doesn’t matter the size.
 • The size doesn’t matter.

Z vyššie uvedenej chyby si môžeme odvodiť jedno základné použitie slovesa MATTER vo význame (ne)záležať. Ukážeme si to na dvoch základných štruktúrach:

 • IT DOESN’T MATTER + clause. (= It doesn’t matter if you are tall or short. = Na tom nezáleží, či si vysoký alebo nízky.)
 • SUBJECT (= podmet) + DOESN’T MATTER. (= It doesn’t matter. = Na tom nezáleží.)

Ako ste si mohli všimnúť, PODMETOM vety s MATTER je OBJEKT, o ktorý (ne)prejavujeme mimoriadny záujem, inými slovami ku ktorému (ne)pociťujeme osobný vzťah.

file3541249836216

Skúsme preložiť vetu:

 • Na psoch mu veľmi záleží.

PODMETOM vety bude to, na čom MU záleží (= HIS DOGS)

 Veta bude teda vyzerať takto:

  • His dogs matter a lot to him.

Všimnite si, že MATTER sa spája s predložkou TO, ak po ňom nasleduje OSOBA (= somebody).


 • The dentist told me that  there wasn’t any matter; it was just tooth decay.
 • The dentist told me that nothing was the matter; it was just tooth decay.

Je lepšie používať v podobných prípadoch ustálené slovné spojenia ako:

 • NOTHING / SOMETHING is the matter
 • THERE IS NOTHING / SOMETHING the matter
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kameň úrazu by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár