ANGLICKÉ ZÁMENÁ (pronouns) – úvod

slovnedruhyTento článok je úvodom k ďalším študijným materiálom o zámenách na našej stránke. Ponúka prehľadné delenie anglických zámen.


ZÁMENA

 OSOBNÉ  Podmetový tvar: I you he she it we you they
Predmetový tvar: me you him her it us you them
 PRIVLASTŇOVACIE Prívlastkový tvar: my your his her its our your their
Samostatný tvar: mine yours his hers - ours yours theirs
 ZVRATNÉ A ZDÔRAZŇOVACIE myself, yourself, himself, herself, itself
ourselves, yourselves, themselves
 RECIPROČNÉ each other, one another
 UKAZOVACIE this, that, these, those
 OPYTOVACIE who, whom, whose, what, which
 VZŤAŽNÉ who, whom, whose, which, that
 NEURČITÉ someone, somebody, something
anyone, anybody, anything
no one, nobody, nothing
everyone, everybody, everything

Doterajšie spracované články týkajúce sa jednotlivých skupín zámen:

This entry was posted in Zámená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

súkromný lektor anglického jazyka s dlhoročnou praxou // TIP OD AUTORA: Online kurzy angličtiny s garanciou medzinárodnej kvality od autorov EnglishGuide + možnosť získať jazykový certifikát! Vyskúšajte si kurz ZDARMA na stránke (www.langem.sk).

Pridaj komentár