IN THE END vs. AT THE END

ikonkaaIN THE END vs. AT THE END – ktoré použiť a kedy?


END

 • IN THE END - nakoniec
 • AT THE END - na konci

IN THE END prekladáme ako “nakoniec“. IN THE END používame vtedy, ak hovoríme, že po určitom slede udalostí sme dospeli k nejakú záveru (= nastal výsledok prechádzajúcich udalostí).

 • In the end, Susan married John. (= Nakoniec sa Susan za Johna vydala.) -> IN THE END nasvedčuje, že Susan nejakú dobu rozmýšľala, či si ho vziať alebo nie a až potom dospela k rozhodnutiu (= nakoniec).
 • He wanted to be a teacher, but he became a social scientist in the endfile7891312045654
 • Where did you go on holiday in the end?

123123  EVENTUALLY – nakoniec (= IN THE END)

EVENTUALLY používame veľmi podobne ako IN THE END.

  • She eventually wrote him a letter.
  • Eventually, he sold his car.

AT THE END prekladáme ako “na konci“. Zaujíma nás nejaký bod, v ktorom sa sa daná vec nachádza(la). Ak upresňujeme na konci čoho sa niečo stalo / nestalo / je (teda po AT THE END dávame podstatné meno), používame s AT THE END predložkou OF.

 • at the end of the table 
 • at the end of the course
 • at the end of the weekSONY DSC
 • She told me about her boyfriend at the end of the dinner.
 • They are planning to go on holiday at the end of July. (Oni plánujú ísť na dovolenku na konci júla. // NIE nakoniec júla)
 • There is a table at the end of the room.

AT THE END môže stáť vo vete aj bez predložky OF (ak po ňom nenasleduje podstatné meno).

 • The garden narrows at the end. (Záhrada sa zužuje na konci. // NIE – Záhrada sa zužuje nakoniec = táto veta nedáva zmysel)

Opakovanie:

 • AT THE ENDna konci (niečoho – napr. ulice, filmu, stola, hodiny atď.)
 • IN THE ENDnakoniec --> po určitých udalostiach sa niečo udialo/udeje

123123   Za frázou IN THE END nepoužívame predložku OF, avšak fráza AT THE END sa s                                  predložkou OF spája.

  • At the end of the lesson she left.
  • In the end of the film she died. -> At the end of the film she died.

One thought on “IN THE END vs. AT THE END

Pridaj komentár