IN THE END vs. AT THE END

ikonkaaIN THE END vs. AT THE END – ktoré použiť a kedy?


END

 • IN THE END - nakoniec
 • AT THE END - na konci

IN THE END prekladáme ako “nakoniec“. IN THE END používame vtedy, ak hovoríme, že po určitom slede udalostí sme dospeli k nejakú záveru (= nastal výsledok prechádzajúcich udalostí).

 • In the end, Susan married John. (= Nakoniec sa Susan za Johna vydala.) -> IN THE END nasvedčuje, že Susan nejakú dobu rozmýšľala, či si ho vziať alebo nie a až potom dospela k rozhodnutiu (= nakoniec).
 • He wanted to be a teacher, but he became a social scientist in the endfile7891312045654
 • Where did you go on holiday in the end?

123123  EVENTUALLY – nakoniec (= IN THE END)

EVENTUALLY používame veľmi podobne ako IN THE END.

  • She eventually wrote him a letter.
  • Eventually, he sold his car.

AT THE END prekladáme ako “na konci“. Zaujíma nás nejaký bod, v ktorom sa sa daná vec nachádza(la). Ak upresňujeme na konci čoho sa niečo stalo / nestalo / je (teda po AT THE END dávame podstatné meno), používame s AT THE END predložkou OF.

 • at the end of the table 
 • at the end of the course
 • at the end of the weekSONY DSC
 • She told me about her boyfriend at the end of the dinner.
 • They are planning to go on holiday at the end of July. (Oni plánujú ísť na dovolenku na konci júla. // NIE nakoniec júla)
 • There is a table at the end of the room.

AT THE END môže stáť vo vete aj bez predložky OF (ak po ňom nenasleduje podstatné meno).

 • The garden narrows at the end. (Záhrada sa zužuje na konci. // NIE – Záhrada sa zužuje nakoniec = táto veta nedáva zmysel)

Opakovanie:

 • AT THE ENDna konci (niečoho – napr. ulice, filmu, stola, hodiny atď.)
 • IN THE ENDnakoniec --> po určitých udalostiach sa niečo udialo/udeje

123123   Za frázou IN THE END nepoužívame predložku OF, avšak fráza AT THE END sa s                                  predložkou OF spája.

  • At the end of the lesson she left.
  • In the end of the film she died. -> At the end of the film she died.
Print Friendly
The following two tabs change content below.

Súkromná lektorka

Latest posts by Súkromná lektorka (see all)

One thought on “IN THE END vs. AT THE END

Pridaj komentár