DELIGHTED vs. DELIGHTFUL

ikonkaaAký je rozdiel medzi DELIGHTED a DELIGHTFUL? V tomto článku si povieme to a rozhodne nezostaneme iba pri tejto dvojici. Čítajte, dozviete sa viac!


DELI

DELIGHTED prekladáme ako “ nadšený, potešený “. DELIGHTED opisuje spôsob, akým sa osoba
cíti.
Ak za DELIGHTED nasleduje vec, ktorá nás teší, používame najčastejšie predložku WITH alebo BY.

  • I’m delighted with my new car.

DELIGHTFUL prekladáme ako ” veľmi milý, príjemný ” alebo ” nádherný (= rozkošný) “. DELIGHTFUL opisuje vlastnosti (= kvality) veci alebo človeka.


Určite si spomeniete na bežné školské učebnicové učivo – “prídavné mena s -ing a ed“. Ak ste o tomto jave nepočuli, skôr ako budete pokračovať v čítaní, prečítajte si tento krátky článok Slovné druhy: “PRÍDAVNÉ MENÁ s -ing / -ed”.

Aj rozdiel medzi touto dvojicou funguje na veľmi podobnom princípe. Pointa je v tom, že nie zo všetkých slovies je možné vytvoriť dve prídavné mená, z ktorých by jedno malo príponu “-ing” a druhé “-ed“. Namiesto toho má u niektorých slovies jedno prídavné meno príponu “-ing” alebo “-ed” a druhé prídavné meno sa tvorí inou príponou (nie za pomoci “-ing” alebo “-ed“).

Tento prípad je aj sloveso DELIGHT. To nám vytvorilo dve prídavné mená.

file0001179129151

a) DELIGHTED -> z prípony “-ed” vieme jednoducho vyvodiť, že pôjde o prídavné meno, ktoré opisuje to, ako sa osoba cíti (to všetko je zmienené v článku vyššie)

b) DELIGHTFUL -> keďže príponu “-ing” v tomto prípade supluje prípona “-ful“, musí na seba prevziať aj významove vlastnosti, ktoré by tu prípona “-ing” mala (podľa zmieneného článku vyššie)


Toto nie je užitočné sa naučiť iba pre pochopenie rozdielu medzi DELIGHTED a DELIGHTFUL. Toto pravidlo funguje i pri dvojiciach:

  • IMPRESSIVE vs IMPRESSED
  • UPSETTING vs UPSET
Print Friendly
The following two tabs change content below.

Súkromná lektorka

Latest posts by Súkromná lektorka (see all)

Pridaj komentár