LIVE vs STAY

ikonkaaPre začiatočníkov je chybné používanie týchto slov úplne bežné. Dnes si vysvetlíme ako ich správne používať.


 LIVE vs STAY

LIVE /lɪv/ znamenážiť, “bývať“. V prípade LIVE ide o pobyt TRVALÝ (= stály pobyt).

Všetky tieto vety majú spoločné to, že vyjadrujú alebo pýtajú sa na miesto, kde ľudia bývajú trvale (trvalé miesto bydliska).

  • My sister has lived in Manchester for 4 years.
  • Where did you live when you were child?
  • Where does your girlfriend live?

STAY /steɪ/ znamenábývať“, “zdržiavať sa“. V prípade STAY ide o pobyt DOČASNÝ (= prechodný pobyt).

Uveďme si príklad. Chceme preložiť túto vetu:  ”Bývali sme v päť hviezdičkovom hoteli.“ Položíme si jednu základnú otázku:file0002057758425

  1. Bývali sme na danom mieste trvale alebo šlo iba o dočasný pobyt?

Keďže ide o pobyt dočasný, použijeme sloveso STAY, ktoré nám tento prechodný dej vyjadrí. Veta bude vyzerať takto:

  • We stayed in a five-star hotel.

Podobne je to aj pri ostatných dočasných dejoch:

  • Where are you staying?
  • Are you going to stay at a campsite?
Print Friendly
The following two tabs change content below.

Súkromná lektorka

Latest posts by Súkromná lektorka (see all)

Pridaj komentár