Kameň úrazu #10 – ENJOY

bleskAk sa menej pokročilí študenti rozhodnú použiť sloveso ENJOY v ich prejave, často sa to nezaobíde bez toho, aby urobili chybu. Pozrime sa na teda na tie najčastejšie!


ENJOY sth prekladáme ako “tešiť sa z čoho“, “užívať si čo“, “užiť si čo“, “mať pôžitok z čoho“. 


123123   Prvú chybu, ktorú študenti často robia je nespojenie ENJOY s predmetom. Nezabudnite na to,                    že za ENJOY obyčajne nasleduje predmet.

   • “Did you enjoy that book?”  “No, I didn’t enjoy very much.”
   • “Did you enjoy that book?”  “No, I didn’t enjoy it very much.”

Ďalšie príklady:

   • I really enjoy it.
   • He enjoyed the meal.

123123   Ďalšou častou chybou je použitie slovesa ENJOY vo významebaviť sa“. Niektoré slovesá                        musia so sebou viazať zvratnéfile9751272655027 zámeno, ak sa dej vzťahuje na                    podmet vety.

   •  He enjoyed himself very much in the country.
   •  Is she enjoying herslef?
   • Enjoy yoursef! (= Príjemnú zábavu)

123123   Ak sloveso ENJOY spájame s iným slovesom, robíme tak za použitia GERUNDIA (prípony –                      ing), nikdy nie INFINITÍVU.

   • I enjoy to play the guitar.
   • I enjoy playing the guitar.

123123   Kedže jeden z možných prekladov ENJOY je “tešiť sa z niečoho“, zvádza nás to k vyjadreniu                  predložky “z“. Pointa je v tom, že s ENJOY žiadnu predložku nepoužívame. Vyvarujte sa                          preto takýmto vetným konštrukciám:

   • ENJOY WTIH sth
   • ENJOY FROM sth

123123   Ak zdôrazňujeme ako veľmi si niečo užívame, ako veľmi máme z niečoho pôžitok, príslovky                      ako VERY MUCH, HUGELY apod. nedávame medzi ENJOY a PREDMET, ale až za nich.

   • She enjoys very much reading books.
   • She enjoys reading books very much.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kameň úrazu by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár