Kameň úrazu #10 – ENJOY

bleskAk sa menej pokročilí študenti rozhodnú použiť sloveso ENJOY v ich prejave, často sa to nezaobíde bez toho, aby urobili chybu. Pozrime sa na teda na tie najčastejšie!


ENJOY sth prekladáme ako “tešiť sa z čoho“, “užívať si čo“, “užiť si čo“, “mať pôžitok z čoho“. 


123123   Prvú chybu, ktorú študenti často robia je nespojenie ENJOY s predmetom. Nezabudnite na to,                    že za ENJOY obyčajne nasleduje predmet.

   • “Did you enjoy that book?”  “No, I didn’t enjoy very much.”
   • “Did you enjoy that book?”  “No, I didn’t enjoy it very much.”

Ďalšie príklady:

   • I really enjoy it.
   • He enjoyed the meal.

123123   Ďalšou častou chybou je použitie slovesa ENJOY vo významebaviť sa“. Niektoré slovesá                        musia so sebou viazať zvratnéfile9751272655027 zámeno, ak sa dej vzťahuje na                    podmet vety.

   •  He enjoyed himself very much in the country.
   •  Is she enjoying herslef?
   • Enjoy yoursef! (= Príjemnú zábavu)

123123   Ak sloveso ENJOY spájame s iným slovesom, robíme tak za použitia GERUNDIA (prípony –                      ing), nikdy nie INFINITÍVU.

   • I enjoy to play the guitar.
   • I enjoy playing the guitar.

123123   Kedže jeden z možných prekladov ENJOY je “tešiť sa z niečoho“, zvádza nás to k vyjadreniu                  predložky “z“. Pointa je v tom, že s ENJOY žiadnu predložku nepoužívame. Vyvarujte sa                          preto takýmto vetným konštrukciám:

   • ENJOY WTIH sth
   • ENJOY FROM sth

123123   Ak zdôrazňujeme ako veľmi si niečo užívame, ako veľmi máme z niečoho pôžitok, príslovky                      ako VERY MUCH, HUGELY apod. nedávame medzi ENJOY a PREDMET, ale až za nich.

   • She enjoys very much reading books.
   • She enjoys reading books very much.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár