Frázové slovesá s LOOK (Phrasal verbs with LOOK)

frazoveV tomto článku sa pozrieme na najčastejšie používané FRÁZOVÉ SLOVESÁ S LOOK.

AKTUALIZOVANÝ ČLÁNOK

frazove-LOOK

LOOK AFTER

postarať sa o koho/čo, starať sa o koho/čo

 • I look after my brother while my mother is away.
 • I don’t know but there needs to be someone to look after young kids like you that lose someone. 

LOOK BACK (ON)

bilancovať čo (pozerať sa späť, obzrieť sa)

Premýšľame o niečom, čo sa stalo v minulosti – používame frázové sloveso LOOK BACK (ON).

 • I just have to look back on all the good times I had with him.

LOOK DOWN ON

povyšovať sa nad koho

LOOK DOWN ON používame vo význame myslieť si, že niekto je lepší alebo dôležitejšie ako niekto iný.

 • He never looked down on anyone, he was such a good person. 

LOOK FOR

hľadať koho/čo, pátrať po kom/čom

 •  No one understands why we lose such important people but we just have to look for peace within ourselves. 

LOOK FORWARD TO

tešiť sa na čo

 • I am looking forward to seeing you.
 • I am looking forward to you.

123123

Po LOOK FORWARD TO nasleduje ďalšie sloveso v gerundiu (s ing príponou). TO v  tomto prípade nie je časť infinitívu, ale predložka “NA”, po ktorej ak nasleduje sloveso, musí byť v tvare gerundia.


LOOK INTO

skúmať čo (problém, prípad ap.), zaoberať sa čím, prešetriť niečo

LOOK INTO používame, ak skúmame nejaké fakty o problémoch, situáciach, dejoch apod.

 • We need to divide up the work and look into the research that needs to be done. 

LOOK ON

prizerať sa na čo/čomu

LOOK ON používame vtedy, ak hovorím, že sa na niečo pozeráme, niečomu sa prizeráme, no bez toho, aby sme sa do činnosti, ktorú pozorujeme aktívne zapojili.

 • You can look on as the animals continue their daily activities.

LOOK OVER

prezrieť (si), preletieť čo (zbežne skontrolovať)

Ak niečo veľmi rýchlo preletíme (prečítame, preskúmame…), používame LOOK OVER.

 • Let me look over the observations you took down.
 • looked over the text because I didn’t have time.

LOOK OUT

Pozor!

 • Look out! Somebody is coming!

LOOK OUT FOR sth

mať sa na pozore pred čím, vyzerať čo (či sa neobjaví)


LOOK OUT FOR sb

starať sa o koho, dávať pozor na koho

 • I was told to look out for my younger brother.

LOOK TO

spoliehať sa na koho/čo, očakávať niečo od niekoho

 •  We are looking to you to give him a helping hand.

Toto frázové sloveso sa vyskytuje predovšetkým v týchto troch väzbách:

 • LOOK TO someone
 • LOOK TO someone FOR something
 • LOOK TO someone TO DO something

LOOK UP

A. vyhľadať, nájsť čo (v slovníku)

LOOK sth UP používame vo význame “vyhľadať” vtedy, ak hľadáme niečo v knihe, zozname, počítači, slovníku, časopise apod.

 • Look this word up in your dictionary!

B. zájsť za kým na návštevu, navštíviť

LOOK sb UP používame vo význame “navštíviť“, ak sme niekoho dlhý čas nevideli a náhodou sa vyberieme na výlet do mesta, kde dotyčný človek býva. Cestou po meste sa rozhodneme, že zájdeme na návštevu k danému známemu.


LOOK UP TO

obdivovať, ctiť koho, vzhliadať ku komu/čomu

 • I really look up to my mother.
 • I looked up to my teacher when I was a kid.

testikOtestujte si svoju znalosť frázových slovies s LOOK v tomto teste - TEST: Frázové slovesá s LOOK

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Frázové slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár