Frázové slovesá s LOOK (Phrasal verbs with LOOK)

frazoveV tomto článku sa pozrieme na najčastejšie používané FRÁZOVÉ SLOVESÁ S LOOK.

AKTUALIZOVANÝ ČLÁNOK

frazove-LOOK

LOOK AFTER

postarať sa o koho/čo, starať sa o koho/čo

 • I look after my brother while my mother is away.
 • I don’t know but there needs to be someone to look after young kids like you that lose someone. 

LOOK BACK (ON)

bilancovať čo (pozerať sa späť, obzrieť sa)

Premýšľame o niečom, čo sa stalo v minulosti – používame frázové sloveso LOOK BACK (ON).

 • I just have to look back on all the good times I had with him.

LOOK DOWN ON

povyšovať sa nad koho

LOOK DOWN ON používame vo význame myslieť si, že niekto je lepší alebo dôležitejšie ako niekto iný.

 • He never looked down on anyone, he was such a good person. 

LOOK FOR

hľadať koho/čo, pátrať po kom/čom

 •  No one understands why we lose such important people but we just have to look for peace within ourselves. 

LOOK FORWARD TO

tešiť sa na čo

 • I am looking forward to seeing you.
 • I am looking forward to you.

123123

Po LOOK FORWARD TO nasleduje ďalšie sloveso v gerundiu (s ing príponou). TO v  tomto prípade nie je časť infinitívu, ale predložka “NA”, po ktorej ak nasleduje sloveso, musí byť v tvare gerundia.


LOOK INTO

skúmať čo (problém, prípad ap.), zaoberať sa čím, prešetriť niečo

LOOK INTO používame, ak skúmame nejaké fakty o problémoch, situáciach, dejoch apod.

 • We need to divide up the work and look into the research that needs to be done. 

LOOK ON

prizerať sa na čo/čomu

LOOK ON používame vtedy, ak hovorím, že sa na niečo pozeráme, niečomu sa prizeráme, no bez toho, aby sme sa do činnosti, ktorú pozorujeme aktívne zapojili.

 • You can look on as the animals continue their daily activities.

LOOK OVER

prezrieť (si), preletieť čo (zbežne skontrolovať)

Ak niečo veľmi rýchlo preletíme (prečítame, preskúmame…), používame LOOK OVER.

 • Let me look over the observations you took down.
 • looked over the text because I didn’t have time.

LOOK OUT

Pozor!

 • Look out! Somebody is coming!

LOOK OUT FOR sth

mať sa na pozore pred čím, vyzerať čo (či sa neobjaví)


LOOK OUT FOR sb

starať sa o koho, dávať pozor na koho

 • I was told to look out for my younger brother.

LOOK TO

spoliehať sa na koho/čo, očakávať niečo od niekoho

 •  We are looking to you to give him a helping hand.

Toto frázové sloveso sa vyskytuje predovšetkým v týchto troch väzbách:

 • LOOK TO someone
 • LOOK TO someone FOR something
 • LOOK TO someone TO DO something

LOOK UP

A. vyhľadať, nájsť čo (v slovníku)

LOOK sth UP používame vo význame “vyhľadať” vtedy, ak hľadáme niečo v knihe, zozname, počítači, slovníku, časopise apod.

 • Look this word up in your dictionary!

B. zájsť za kým na návštevu, navštíviť

LOOK sb UP používame vo význame “navštíviť“, ak sme niekoho dlhý čas nevideli a náhodou sa vyberieme na výlet do mesta, kde dotyčný človek býva. Cestou po meste sa rozhodneme, že zájdeme na návštevu k danému známemu.


LOOK UP TO

obdivovať, ctiť koho, vzhliadať ku komu/čomu

 • I really look up to my mother.
 • I looked up to my teacher when I was a kid.

testikOtestujte si svoju znalosť frázových slovies s LOOK v tomto teste - TEST: Frázové slovesá s LOOK

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár