Test #1: TRPNÝ ROD (THE PASSIVE VOICE)

testikTest zameraný na použitie TRPNÉHO RODU v angličtine.


Článok o TRPNOM RODE (the passive voice) nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Test: Trpný rod (the passive voice)

Question 1
The room had been ___________ before the guests arrived.
A
decorating
B
decorated
Question 1 Explanation: 
 • THE ROOM HAD BEEN DECORATING ... - činný rod - "Izba vyzdobila ..." = izba (ako podmet) prišla a dekorovala = NEZMYSEL!
 • THE ROOM HAD BEEN DECORATED ... - trpný rod - "Izba bola vyzdobená ..." = na izbe bol dej (dekorovania) vykonaný = BEŽNÁ VETA V TRPNOM RODE.
Porovnajte:
 • The room had decorated. - PREDMINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ -> HAD + past participle (gone / started)

- činný rod, v tomto prípade NEZMYSEL (vysvetlené vyššie)

 • The room had been decorating. - PREDMINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ -> HAD + BEEN + VERB WITH -ING

- činný rod, v tomto prípade NEZMYSEL (vysvetlené vyššie)

 • The room had been decorated.

- trpný rod, sloveso BE v správnom čase (v našom prípade je to HAD BEEN) + 3. tvar (minulé príčastie) plnovýznamového slovesa

Question 2
The oranges ___________ all been eaten yet.
A
haven't
B
aren't
Question 2 Explanation: 
 • THEY HAVEN'T BEEN EATEN - trpný rod predprítomného času jednoduchého
 • THEY AREN'T BEEN EATEN - takýto tvar trpného rodu neexistuje
Question 3
The meal is ___________ cooked right now.
A
being
B
been
Question 3 Explanation: 
 • THE MEAL IS BEING COOKED ... - trpný rod prítomného času priebehového
 • THE MEAL IS BEEN COOKED ... - takýto tvar trpného rodu neexistuje
Question 4
He ___________ just bought a big house.
A
was
B
has
Question 4 Explanation: 
 • HE HAS JUST BOUGHT - činný rod - PODMET (on) VYKONAL DEJ VYJADRENÝ SLOVESOM (kúpil) --> veta je v predpítomnom čase
 • HE WAS BOUGHT... - trpný rod - NA PODMETE BOL VYKONANÝ DEJ - on bol kúpený - NEZMYSEL!
Question 5
50 people are going to ___________  employed by this company.
A
have
B
be
Question 5 Explanation: 
50 PEOPLE ARE GOING TO BE EMPLOYED - TRPNÝ ROD sa s budúcim časom (BE) GOING TO tvorí nasledovne --> BE GOING TO BE + 3. tvar plnovýznamového slovesa
Question 6
That picture was painted ___________ Picasso.
A
by
B
with
Question 6 Explanation: 
Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť KTO niečo urobil (dôležitý je pre nás ČINITEĽ deja), používame predložku BY.
 • The window was broken by Lisa.
Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť ČO niekto použil (dôležitý je pre nás NÁSTROJ), používame predložku WITH.
 • The window was opened with a spoon.
Question 7
Breakfast is ___________ right now.
A
served
B
being served
Question 7 Explanation: 
 • BREAKFAST IS SERVED ... - TRPNÝ ROD prítomného jednoduchého času (ten vo vete kvôli príslovkovému určeniu času "RIGHT NOW" použiť nemožeme)
 • BREAKFAST IS BEING SERVED ... - TRPNÝ ROD prítomného priebehového času (vyjadruje nám, čo sa deje v momente rozhovoru)
Question 8
Which question is correct?
A
When was built the hotel?
B
When was the hotel built?
Question 8 Explanation: 

OTÁZKU tvoríme prehodením slovosledu ako tradične pri slovese BE.

Question 9
He was hit on the head ___________ a piece of wood.
A
by
B
with
Question 9 Explanation: 
Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť KTO niečo urobil (dôležitý je pre nás ČINITEĽ deja), používame predložku BY.
 • The window was broken by Lisa.
Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť ČO niekto použil (dôležitý je pre nás NÁSTROJ), používame predložku WITH.
 • The window was opened with a spoon.
Question 10
 • ČINNÝ ROD:  They must write to her.
 • TRPNÝ ROD:  She must be written ___________.
A
to
B
-
Question 10 Explanation: 
Ak dávame do trpného rodu sloveso, ktoré sa v činnom rode nachádza s predložkou, predložku musíme ponechať aj v pasíve.
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár