Nepotrebné predložky #1

predlozkyV dnešnom článku si povieme prevažne o slovesách, ku ktorým sa často mylne pridáva predložka. Veľa z dnešných slov majú predložku obsiahnutú už v sebe, a preto nie je potrebné ju vo vete vyjadrovať. Aj vám robia predložky problém? Po dnešnom článku budú o čosi menej!


Ako názornú ukážku tu máme sloveso MATCH:

hoditsa

Sloveso MATCH ako také už má v sebe slovenskú predložku „k“ prípadne „s“. Je tam neviditeľne obsiahnutá. Na podobnom princípe pracujú aj niektoré ďalšie slovesá z dnešného článku. Dúfam, že vám pomôže odstrániť prípadné nedostatky týkajúce sa predložiek.


1. ANSWER (= odpovedať na) 

ANSWER v tomto význame je synonymum k slovesu REPLY TO.

 • Has she answered to his e-amil yet?
 • Has she answered his e-amil yet?

Porovnajte:

 • answered my question” (bez predložky), ale “reply to my question

Zapamätajte si!

ANSWER sa ako sloveso (= odpovedať na niečo) s predložkou TO nespája.

 • He answered (= verb) my question.

ANSWER sa ako podstatné meno (= odpoveď na niečo) s predložkou TO spája.

 • He gave a written answer (= noun) to my question.

2. APPROACH (= /pri/blížiť sa k čomu)

 • The bus approached to the bus station.
 • The bus approached the bus station.

3. ASK (= spýtať sa koho na čo)

 • She asked to me about Slovak history.
 • She asked me about Slovak history.

Používame ASK somebody nie ASK to somebody!


4. ATTACK (= /za/útočiť na koho, napadnúť koho)

 • She attacked on me with an axe.
 • She attacked against me with an axe.
 • She attacked me with an axe.

ATTACK sa ako sloveso používa bez predložky –> ATTACK somebody

ATTACK sa ako podstatné meno (napr. v slovných spojeniach LAUNCH / MAKE AN ATTACK) používa s predložkou ON> She launched an attack (= spustiť útok) on me.


5. ENTER (= vstúpiť do, vojsť do)

 • They entered into the building.
 • They entered the building.

Túto chybu počúvam takmer denne, ak niekto opisuje vstup do budovy, či miestnosti apod. Túto chybu možno podporuje fakt, že podobná fráza so slovesom GO sa viaža s predložkou. Teda “vstúpiť do” je okrem ENTER aj GO INTO.

Porovnajte:

 • She went into his house. –> GO INTO somewhere
 • She entered his house. –> ENTER somewhere (bez predložky INTO!)

ENTER sa vo význame “vstúpiť (vojsť) do nejakého priestorupoužíva bez predložky.

Zapamätajte si!

 Ak vo vete ENTER neznamená “fyzicky vstúpiť niekde“, ale ide skôr o “nefyzický vstup do niečoho (napr. debaty, diskusie apod.)“, predložku INTO používame.

Pomôckou je, že ak si slovo VSTÚPIŤ vieme nahradiť slovesom NADVIAZAŤ /ZAČAŤ/ (napr. kontakt, rozhovor apod.), predložku INTO použijeme.

 • We enter into a conversation.
 • We enter into a debate.
 • We enter into a discussion.

6. LEAVE (= odísť odkiaľ /napr. z mesta apod./)

 • They left from Kosice at night.
 • They left Kosice at night.

7. OBEY (= počúvať, poslúchať, radiť sa čím)
 • A lot of children donˈt obey to their parents.
 • A lot of children donˈt obey their parents.

8. RESEMBLE (= podobať sa na niekoho)

 • My girlfriend resembles to her father very closely.
 • My girlfriend resembles her father very closely.

Ak ste sloveso RESEMBLE ešte predtým nepoznali, stojí za zmienenie jeho výslovnosť: /rɪˈzem.bl̩/

Porovnajte:

 • I resemble my father. –> RESEMBLE somebody (bez predložky TO, či AFTER!)
 • I look similar to my father. –> LOOK SIMILAR TO somebody
 • I take after my father. –> TAKE AFTER somebody (= podobať sa na koho)

Zapamätajte si!

RESEMBLE znamená “podobať sa NA niekoho“, no predložku NA vo vete nevyjadrujeme!

Podstatné meno od tohto slovesa je RESEMBLANCE. To sa viaže s predložkou TO, i predložkou BETWEEN.

 • RESEMBLANCE between sb / sth> podobnosť medzi kým / čím
 • RESEMBLANCE to sb / sth –> podobnosť komu / čomu

RESEMBLANCE sa často viaže so slovesom BEAR:

 • BEAR A RESAMBLANCE TO sb / sth –> mať podobnosť s kým / čím (podobať sa na koho / čo)

9. BEHIND (= za kým / čím)
 • She hid behind of their house.
 • She hid behind their house. (HID = minulý čas od slovesa HIDE /skryť sa/)

10. INSIDE (= vnútri čoho / v čom)

 • Nobody was inside of the building when the bomb exploded.
 • Nobody was inside the building when the bomb exploded.

Ak je INSIDE podstatné meno znamenajúce “vnútrajšok, vnútro, preložku OF použiť môžeme.

 • How often do you clean the inside of your bus?

11. OUTSIDE (= pred čím /nie vnútri/)

 • He was waiting for her outside of the local shop.
 • He was waiting for her outside the local shop.

Ak OUTSIDE vystupuje ako predložka, ktorá znamená “pred čím /nie vnútri/” (teda “on the exterior of”), predložku OF nedávame.

Ak je OUTSIDE podstatné meno znamenajúce “vonkajšok, vonkajšia strana“, predložku OF použiť môžeme.

 • I have had the outside of the cottage remade.

12. TELL (= povedať /komu čo/)

 • Tell to me all about it.
 • Tell me all about it.

Záver

V dnešnom článku sme si povedali o 12 slovách, ktorých predložky často potrápia aj tých pokročilejších. Náš seriál “Nepotrebné predložky” je len na začiatku, pretože slov, do ktorých sa mylne umiestňujú predložky je viac.
Ak máte nejaké tipy na takéto slová, neváhajte ich poslať na môj e-mail marek.karafa@gmail.com. Ako predmet správy napíšte názov nášho seriálu.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Predložkové väzby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár