NEGLIGENT vs NEGLIGIBLE

ikonkaaV dnešnej versusovke sa pozrieme na ďalšiu dvojicu slov. Po prečítaní článku by vám už tieto slovíčka nemali robiť problém.


NEGLIGENT /ˈneɡlɪdʒənt/ (adj) nedbanlivý, ľahostajný

  • She is a negligent driver because she never obeys the traffic rules. –> Je považovaná za ľahostajnú vodičku pretože nikdy nedodržiava dopravné predpisy.
  • The driver was arrested on suspicion of negligent homicide and taken into custody. –> Vodič bol zatknutý pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti a vzatý do väzby.
  • a negligent approach (to sth) –> ľahostajný prístup (k niečomu)

WORDFORMATION_negligent1

NEGLIGENCE /ˈneɡlɪdʒəns/ (noun) nedbalosť, zanedbávanie

  • The old man was found guilty of gross negligence manslaughter.–> Starec bol uznaný vinným zo zabitia z nedbanlivosti.

NEGLIGENTLY /ˈneɡlɪdʒəntli/ (adv)nedbalo, ľahostajne


Možno ste niekedy videli slovo NEGLIGENT nahradené slovom NEGLECTFUL /nɪˈɡlektfl/. Tieto dve slová sú synonymá.

  • I know they are negligent parents. = I know they are neglectful parents.

Porovnajte nasledujúce vety:

  • I know they are neglectful parents

Nepísané pravidlo hovorí, že je lepšie použiť NEGLECTFUL než NEGLIGENT, ak za prídavné meno dávame podstatné meno.

  • I know they are negligent.

Ak podstatné meno za prídavným menom nenasleduje, je lepšie použiť NEGLIGENT.

Nie je to žiadne písané pravidlo, a preto sa nedopustíte veľkej chyby ak tieto slová zameníte.


NEGLIGIBLE /ˈneɡ.lɪ.dʒə.bl̩/ (adj) zanedbateľný, nepatrný

  • The earthquake had only a negligible impact on our economy. –> Zemetrasenie malo iba nepatrný dopad na našu ekonomiku.

WORDFORMATION_negligent2

NEGLIGIBILITY/ˈnɛɡlɪdʒəbəlɪti/ (noun) zanedbateľnosť, bezvýznamnosť

  • This problem has certainly exceeded the negligibility threshold. –> Tento problém určite prekročil hranicu zanedbateľnosti.

NEGLIGIBLY /ˈneɡlɪdʒəbl̩i/ (adv)nepatrne, zanedbateľne


Záver

Na záver ponúkam praktickú prehľadnú pomôcku. Veľmi zjednodušene si to celé môžete zapamätať takto:

negligent-negligible

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár