“LACK sth” vs. “LACK OF sth” vs. “LACKING IN sth”

ikonkaaViete správne používať slová spojené s nedostatkom? Dnes sa pozrieme na najčastejšie problémy, ktoré vznikajú, ak sa slovo LACK objaví.


 •  LACK je slovesom a zároveň aj podstatné menom. Použitie predložky závisí práve od slovného druhu, ktorým LACK v konkrétnej situácií (vete) je.
 • Podstatné meno i sloveso majú rovnakú výslovnosť – /læk/.

LACK sth (verb) = mať nedostatok čoho, nemať niečo (chýbať niečo)

Ak je LACK vo vete SLOVESOM – predložku OF nepoužívame!

Ďalšou dôležitou informáciou je, že sloveso LACK je pravidelné (LACK – LACKED – LACKED)

Vyhnite sa tejto častej chybe:

  • I often lack of / in energy at work. (LACK = sloveso -> predložku OF ani IN nepoužívame)
  • I often lack energy at work.
 • My girlfriend lacked the courage to tell the truth. (= Moja priateľka nemala dostatok odvahy, aby povedala pravdu.)
 • The goverment lacks uniformity. (= Vládne chýba jednotnosť.)
 • The designers lack creativity. (= Projektantom chýba kreativita.)


LACK (noun) = nedostatok (núdza čoho)

file0001931487912

Ak je LACK vo vete PODSTATNÝM MENOM – predložkuOF použijeme!

 • Our business trip was cancelled because of a critical lack of funding. (= Naša služobná cesta bola zrušená kvôli kritickému nedostatku prostriedkov.)
 • Her problem stems from a lack of creativity. (= Jeho problém je spôsobený nedostatkom kreativity)
 • There’s a total lack of information.

Podstatné meno LACK sa najčastejšie spája s týmito prídavnými menami (používame ich na zdôraznenie nedostatku): COMPLETE, TOTAL, DISTINCT, MARKED atd.

Ak chceme vyjadriť, že nie je nedostatok niečoho, no práve naopak, niečoho je viac než je možno za potreby, používame väzbu: NO LACK OF sth

 • There was no lack of volunteers.

LACKING (adjective) = majúce nedostatok čoho (nedostatočný v čom)

Pred LACKING ako PRÍDAVNÝM MENOM – používame predložku IN. Dôležité je si uvedomiť, že LACKING je prísudkové prídavné meno (teda nemôže stať pred podstatným menom). Viac sa o tomto jave dočítate v článku PRÍDAVNÉ MENÁ v prívlastku a v prísudku.

Prídavné meno LACKING najčastejšie používa so slovesom TO BE – teda BE LACKING IN sth.

 • Creativity is still lacking here. (= Stál tu chýba kreativita) -> za LACKING nenasleduje predmet, preto nepoužijeme ani predložku IN
 • He seems to be completely lacking in charm. (= Zdá sa, že mu úplne chýba šarm)
 • His colleague is found to be lacking in confidence.

LACKING sa často používa v spojení BE FOUND LACKING IN sth (= nebyť schopný urobiť niečo, čo sa očakáva).

S LACKING často kolokujú (= spájajú sa) tieto príslovky: SADLY, ENTIRELY, DISTINCTLY atd.


123123    LACK sa používa hlavne s abstraktnými podstatnými menami, a teda ako napr.:
   • A LACK OF CONFIDENCE
   • A LACK OF CHARM
   • A LACK OF CREATIVITY
   • A LACK OF FREEDOM
   • A LACK OF ENERGY
   • atd…

123123    Snažte sa vyhnúť používaniu LACK s konkrétnymi podstatnými menami:

   • The hotel was awesome except for a complete lack of computers.
   • The hotel was awesome except that there were no computers.

123123    Ako teda vyjadriť “nedostatok niečoho s konkrétnymi podstatnými menami? Máme na to                     niekoľko spôsobov:

   • There aren’t any computers.
   • They don’t have any computers.
   • They are short of computers.

Zhrnutie:

 • sloveso -> LACK sth (bez predložky) -> They lack freedom.
 • podstatné meno -> (A) LACK OF sth -> They have a lack of freedom.
 • prídavné meno -> BE LACKING IN sth -> They are lacking in freedom.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár