“BUDÚCNOSŤ”: Iné spôsoby vyjadrenia budúcnosti

AAaV tomto článku si povieme o tom, ako môžeme vyjadriť budúcnosť bez použitia tradičných výrazov ako WILL, či GOING TO. Ak si chcete svoju slovnú zásobu obohatiť o niekoľko dôležitých fráz, neváhajte a pozorne čítajte.


BE + TO-infinitív

Väzba BE + TO-infinitív sa používa prevažne v situáciach vyjadrujúcich:

 1. oficiálne udalosti

 • The Pope is to visit our country next year. –> Pápež má navštíviť (navštívi) našu krajinu budúci rok.
 • Bryan Adams is to play four gigs in Europe next month. –> Bryan Adams zahrá (má zahrať) budúci mesiac v Európe štyri koncerty.

2. nariadenia (vyjadrujúce nutnosť, či povinnosť) strana, ktorá toto nariadenia vytvára je vo vzťahu k strane, pre ktorú je nariadenie určené v určitej vyššej pozícií (teda napr. rodič -> dieťa, úrad -> občan apod.)

 • The activation fee is to be paid by next month. –> Aktivačný poplatok musí (má) byť zaplatený do budúceho mesiaca.

Okrem situácií, kedy touto väzbou vyjadrujeme budúcnosť, používame BE + TO-infinitív napr. pri

3. zákazoch (v záporných vetách):

 • This toy is not to be used by children under the age of 3. –> Túto hračku nemôžu používať deti, ktoré majú menej ako tri.

Táto väzba má veľkú obľubu u novinárov, ktorí ju často využívajú. Hlavnú úlohu zohráva v titulkoch, kde sa mnohokrát sloveso BE vynecháva:

 • The Pope to visit Sydney.

BE SET + TO-infinitív

Väzba BE SET + TO-infinitív sa najčastejšie vyskytuje v novinách. Vyjadruje, čo sa pravdepodobne (asi) odohra / uskutoční.

 • The company is set to employ 2,500 people. –> Spoločnosť pravdepodobne zamestná 2 500 ľudí.

Pred skrachovaním mesta Detroit sa v novinách začali objavovať články s takýmito titulkami:

 • Detroit set to go bankrupt … –> Detroit pravdepodobne skrachuje …

Rovnako ako pri predošlej väzba, tak aj tu sa v titulkoch sloveso BE vynecháva.


BE DUE + TO-infinitív

Väzbu BE DUE + TO-infinitive používame prevažne vtedy, keď hovorím dejoch, či situáciach, ktoré sa majú stať (odohrať) podľa pevného času (cestovný poriadok, plán, rozvrh apod.) Vo vete zvyčajne uvádzame aj príslovkové určenie času (o piatej, šiestej apod.)

 •  The documentary is due to start at 7 pm. –> Dokument má začať o siedmej večer.
 • Our bus is due to arrive at 6.45 sharp. –> Náš autobus má prísť presne o 6.45.

BE (JUST) ABOUT + TO-infinitív

Väzbu BE ABOUT + TO-infinitív často používane, ak hovoríme o organizovaných (naplánovaných) dejoch a situáciach, ktoré sa majú odohrať v bezprostrednej. budúcnosti:

 • Hurry up! She is about to leave the room. –> Ponáhľaj sa! Chystá sa odísť z miestnosti. (= Je na odchode)

Slovom JUST dávame podstatne väčší dôraz na bezprostrednosť deja.


BE (JUST) ON THE EDGE / POINT / VERGE OF (doing) sth

Väzby, o ktorých si práve povieme majú rovnaký význam. Predovšetkým vyjadrujú bezprostrednú budúcnosť.

 • Look! Peter is on the point of leaving. –> Pozri sa! Peter sa práve chystá odísť.
 • Katy‘s on the verge of calling for an ambulance. –> Katy ide zavolať sanítku.

BE SURE / BE BOUND + TO-infinitív

Tieto väzby používame prevažne vtedy, ak chceme vyjadriť istotu ohľadom budúcnosti.

 • She is bound to give it away. –> Ona to určite vyzradí.
 • If you go on overeating, you‘re sure to put on weight. –> Ak budeš pokračovať v prejedaní, určite priberieš.

 BE LIKELY + TO-infinitív

BE LIKELY + TO-infinitív používame, ak chceme vyjadriť, že niečo sa pravdepodobne stane, či niečo máme šancu (napr. urobiť apod.)

 • We‘re likely to come. –> Asi prídeme.
 • Scotland is likely to win this season. –> Škótsko pravdepodobne vyhrá v túto sezónu.

BE IN FOR sth

Väzbu BE IN FOR sth používame, ak hovoríme o tom, čo sa čoskoro stane. Platí to pre deje, ktorým sa nedá vyhnúť a väčšinou sú nepríjemné.

 • I suppose they are in for a shock! –> Predpokladám, že ich čaká šok!

IN STORE (FOR sb)

Väzbu IN STORE (FOR sb) prevažne používame vtedy, ak hovoríme o tom, čo čaká (koho) v budúcnosti. Pred IN STORE (FOR sb) dávame väčšinou slovesá BE, HOLD, či LIE apod.

 • I don’t know what the future holds in store for me. –> Neviem, čo má v budúcnosti čaká.

 LIE AHEAD (OF sb)

Väzbu LIE AHEAD (OF sb) prevažne používame vo význame čakať na (koho) /= ležať pred (kým)/.

 • “Dark times lie ahead of us and there will be a time when we must choose between what is easy and what is right. - Albus Dumbledore” ― (J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire)

Bežné slovesá

Existujú mnoho slovesá, ktoré používame s TO-infinitívom, aby sme vyjadrili úmysel, zámer, či plán do budúcnosti. Napr. DECIDE TO DO, PLAN TO DO, INTEND TO DO, ARRANGE TO DO apod.

 •  She’s decided to buy her own car. –> Rozhodla si kúpiť vlastné auto (= kúpi si vlastné auto)
 • I’m not planning to cast my vote for them. –> Neplánujem im dať svoj hlas. (= nebudem ich voliť)
 • We intend to move to Berlin soon. –> Máme v úmysle (hodláme) sa presťahovať do Berlína čoskoro. (= presťahujeme sa do Berlína čoskoro)
 • We’ve arranged to have dinner. –> Dohodli sme si večeru. (= budeme spolu večerať)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár