Kameň úrazu #2 – DIE, DEAD, DEATH

bleskDnešným kameňom úrazu, o ktorom v článku budeme hovoriť sú tri slová spojené so smrťou. Nie len smrť samotná nám robí problémy, ale i slová, ktoré sa s ňou spájajú. My si ukážeme najčastejšie chyby spojené s týmito slovami, ktorých sa neraz dopúšťajú i pokročilejší.


DIE

Dôležité tvary slovesa DIE /daɪ/ si ukážeme v nasledujúcich vetách:

 • “Everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made in my case.” ― William Saroyan
 • His wife died suddenly 2 years ago.
 • I will cry and cry if she dies.
 • Can you help me how I can stop being afraid of dying?

DIE

 • She died with a heart attack.
 • She died of a heart attack.

DIE OF / FROM sth používame vtedy, ak dôvod, ktorý viedol k smrti je nejaká CHOROBA. Teda typické sú napr. spojenia DIE OF / FROM A DISEASE, HEART ATTACK apod.

 • My father died of pneumonia.
 • A lot of people die from diarrhoea every day.

DIE OF sa často vyskytuje v spojení so slovami ako SHOCK, SHAME, GRIEF, EMBARRASMENT, DESPAIR apod.

 • When the thief pointed the gun at her, she nearly died of shock.

DIE FROM sth používame vtedy, ak dôvod, ktorý viedol k smrti je nejaká činnosť, ktorú daný človek vykonával.

 • More and more people are dying from overeating.

DIE FROM sth často používame vtedy, ak chcem povedať, že niekto zomrel následkom niečoho (napr. nepokojov / znečistenia apod.)

 • He died from his injuries.

AKOPRELOZIT

….“zomrel ako hrdina”

Pamätajte si, že v takýchto prípadoch ku slovesu DIE nedávame AS ani LIKE, aby sme vyjadrili ako. Vyjadrujeme to takto DIE sth – zomrieť nejako (ako bohatý muž, chudobná žena, pokorný kňaz apod.)

 • This soldiers died a hero. –> Tento vojak zomrel ako hrdina.

 AKOPRELOZIT….”umieram hladom (= silne pociťujem hlad)”

 • I am dying of hunger.

BE DYING OF sth používame, ak chceme vyjadriť, že niečím (obrazne) umierame (niečo silno pociťujeme) napr. hlad / smäd apod.


 AKOPRELOZIT….”zomieram túžbou po niečom”

DIE nemusí vždy znamenať iba zomrieť v pravom slova zmysle. Hovorovo sa v ingovom tvare BE DYING používa s predložkou FOR alebo s infinitívom TO DO, ak chceme vyjadriť, že po niečom strašne túžime, či zomierame túžbou po niečom.

 • I’m dying to see you again.

DEAD

 Prídavné meno mŕtvy” prekladáme ako DEAD /ded/.

 • My grandfather’s dead; he died in 1999.
 • the dead body of a young girl

Ak pred prídavné mená ako napr. DEAD, DEAF, BLIND atd. umiestníme (určitý) člen THE, vytvoríme podsatné mená opisujúce skupinu ľudí s nejakými charakteristickými vlastnosťami. V tomto prípade THE (+) DEAD = mŕtvi / nebožtíci

DEAD nemusí znamenať vždy doslovne to, že niekto je mŕtvy. Často sa používa prenesene v týchto významoch:

 • mŕtvy (vo význame bez života) (napr. večierok, mesto),
 • nefungujúci (napr. televízor),
 • vybitý (napr. batéria),
 • tlmený (napr. hudba),
 • úplné / absolútne (napr. ticho)

DEATH

Slovo DEATH /deθ/ môžeme prekladať ako

 • Did your mother believe in life after death (= smrť /v tomto prípade je nepočitateľné/)
 • Police are looking into the cause of death(= úmrtie /v tomto prípade je počítateľné/)

kamenurazu-die

 •   His father dead when he was young.
 •   His father died when he was young.
 • DEAD je prídavné meno (= mŕtvy) opisujúce stav (človeka).
  • By the time they riched the hotel, the footballer was dead.
 • DIED je minulý čas slovesa DIE.
  • The footballer died on the way to hospital. 

 •   Two terrorists shot five men to death.
 •   Two terrorists shot five men dead. 

Ak chceme vyjadriť zastreliť niekoho, možeme to vyjadriť napr. takto:

 • SHOOT sb
 • SHOOT sb DEAD (ale nie SHOOT sb TO DEATH)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kameň úrazu by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár