Kameň úrazu #2 – DIE, DEAD, DEATH

bleskDnešným kameňom úrazu, o ktorom v článku budeme hovoriť sú tri slová spojené so smrťou. Nie len smrť samotná nám robí problémy, ale i slová, ktoré sa s ňou spájajú. My si ukážeme najčastejšie chyby spojené s týmito slovami, ktorých sa neraz dopúšťajú i pokročilejší.


DIE

Dôležité tvary slovesa DIE /daɪ/ si ukážeme v nasledujúcich vetách:

 • “Everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made in my case.” ― William Saroyan
 • His wife died suddenly 2 years ago.
 • I will cry and cry if she dies.
 • Can you help me how I can stop being afraid of dying?

DIE

 • She died with a heart attack.
 • She died of a heart attack.

DIE OF / FROM sth používame vtedy, ak dôvod, ktorý viedol k smrti je nejaká CHOROBA. Teda typické sú napr. spojenia DIE OF / FROM A DISEASE, HEART ATTACK apod.

 • My father died of pneumonia.
 • A lot of people die from diarrhoea every day.

DIE OF sa často vyskytuje v spojení so slovami ako SHOCK, SHAME, GRIEF, EMBARRASMENT, DESPAIR apod.

 • When the thief pointed the gun at her, she nearly died of shock.

DIE FROM sth používame vtedy, ak dôvod, ktorý viedol k smrti je nejaká činnosť, ktorú daný človek vykonával.

 • More and more people are dying from overeating.

DIE FROM sth často používame vtedy, ak chcem povedať, že niekto zomrel následkom niečoho (napr. nepokojov / znečistenia apod.)

 • He died from his injuries.

AKOPRELOZIT

….“zomrel ako hrdina”

Pamätajte si, že v takýchto prípadoch ku slovesu DIE nedávame AS ani LIKE, aby sme vyjadrili ako. Vyjadrujeme to takto DIE sth – zomrieť nejako (ako bohatý muž, chudobná žena, pokorný kňaz apod.)

 • This soldiers died a hero. –> Tento vojak zomrel ako hrdina.

 AKOPRELOZIT….”umieram hladom (= silne pociťujem hlad)”

 • I am dying of hunger.

BE DYING OF sth používame, ak chceme vyjadriť, že niečím (obrazne) umierame (niečo silno pociťujeme) napr. hlad / smäd apod.


 AKOPRELOZIT….”zomieram túžbou po niečom”

DIE nemusí vždy znamenať iba zomrieť v pravom slova zmysle. Hovorovo sa v ingovom tvare BE DYING používa s predložkou FOR alebo s infinitívom TO DO, ak chceme vyjadriť, že po niečom strašne túžime, či zomierame túžbou po niečom.

 • I’m dying to see you again.

DEAD

 Prídavné meno mŕtvy” prekladáme ako DEAD /ded/.

 • My grandfather’s dead; he died in 1999.
 • the dead body of a young girl

Ak pred prídavné mená ako napr. DEAD, DEAF, BLIND atd. umiestníme (určitý) člen THE, vytvoríme podsatné mená opisujúce skupinu ľudí s nejakými charakteristickými vlastnosťami. V tomto prípade THE (+) DEAD = mŕtvi / nebožtíci

DEAD nemusí znamenať vždy doslovne to, že niekto je mŕtvy. Často sa používa prenesene v týchto významoch:

 • mŕtvy (vo význame bez života) (napr. večierok, mesto),
 • nefungujúci (napr. televízor),
 • vybitý (napr. batéria),
 • tlmený (napr. hudba),
 • úplné / absolútne (napr. ticho)

DEATH

Slovo DEATH /deθ/ môžeme prekladať ako

 • Did your mother believe in life after death (= smrť /v tomto prípade je nepočitateľné/)
 • Police are looking into the cause of death(= úmrtie /v tomto prípade je počítateľné/)

kamenurazu-die

 •   His father dead when he was young.
 •   His father died when he was young.
 • DEAD je prídavné meno (= mŕtvy) opisujúce stav (človeka).
  • By the time they riched the hotel, the footballer was dead.
 • DIED je minulý čas slovesa DIE.
  • The footballer died on the way to hospital. 

 •   Two terrorists shot five men to death.
 •   Two terrorists shot five men dead. 

Ak chceme vyjadriť zastreliť niekoho, možeme to vyjadriť napr. takto:

 • SHOOT sb
 • SHOOT sb DEAD (ale nie SHOOT sb TO DEATH)
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár