Kameň úrazu #11 – BESIDE & BESIDES

bleskTradičný kameň úrazu – BESIDE & BESIDES?


Základný rozdiel medzi BESIDE &  BESIDES:

BESIDE sb/sth (preposition) –> vedľa koho/čoho (= “NEXT TO sth/sb”)

  • She didn’t want to stand beside (= next to) me.
  • There is an old church beside (= next to) the lake.

BESIDES sth (preposition) –> okrem čoho, navyše k čomu (= “IN ADDITION TO sth”)

  • What other languages do you speak besides English?
  • Were there any teachers at the conference besides Peter and Katy?
  • There are five books besides those on the shelf.
  • Besides teaching English, I also enjoy listening to music.

123123   Ak je BESIDES predložkou, používame za ním podstatné meno, zámeno, či                          gerundium.

BESIDES (adverb) –> naviac ,okrem toho, navyše (= “FURTHEMORE”, “AS WELL”)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • I don’t think we will go on holiday because my father is in hospital. Besides, we do not have enough money.
  • She can’t give a party tonight. She’s too busy. Besides, she doesn’t have any money.
  • It’s too late to go swimming now. Besides, the wind’s starting to blow.

123123   Ak je BESIDES príslovkou, nepoužívame za                         ním podstatné meno.

123123 BESIDES ako príslovku používame predovšetkým vtedy, ak chceme uviesť                                dodatočnú myšlienku. Táto myšlienka býva zvyčajne významovo “silnejší” výrok,                      ktorý často vyjadruje negatívnejší postoj alebo je to istý druh ospravedlnenia deja,                  ktorý bol spomenutý v predošlých vetách.

123123  BESIDES sa ako príslovka najčastejšie nachádza na začiatku vety, kde je                                 oddelená čiarkou.


Kde nastáva problém…?

 • I refused to sit down besides her.file8841263244527
 • I refused to sit down beside her.
 • Where were you beside Croatia?
 • Where were you besides Croatia?

Dávajte si pozor na rodziel medzi BESIDE a BESIDES.

 • She didn’t want to stand beside of me.
 • She didn’t want to stand beside me.
 • What other languages do you speak besides of English?
 • What other languages do you speak besides English?

BESIDE ani BESIDES nespájame so žiadnou predložkou (ani OF).

 • I am crazy about watching TV. Besides, I am crazy about playing computer games and listening to music.
 • I am crazy about watching TV. In addition, I am crazy about playing computer games and listening to music.

 V takýchto prípadoch sa použitiu BESIDES vyhnite. Prečo? Odpoveď nájdete v druhej poznámke pri BESIDES vyššie.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár