AT THE BEGINNING vs. IN THE BEGINNING

ikonkaaAT THE BEGINNING alebo IN THE BEGINNING? Pozrieme sa na rozdiel.


AT THE BEGINNING –> na začiatku
IN THE BEGINNING –> spočiatku

beginning


AT THE BEGINNING naznačuje presný (konkrétny, presne určený) BOD, v ktorom niečo začína.

  • Let’s start at the beginning. Where did you first realize the depth of situation (= závažnosť situácie)?

Ak upresňujeme na začiatku čoho sa niečo stalo, za AT THE BEGINNING používame predložku OF –> AT THE BEGINNING OF sth.

  • I’m planning to travel the world at the beginning of January.
  • AT THE BEGINNING OF the day
  • AT THE BEGINNING OF the movie
  • AT THE BEGINNING OF the morning

IN THE BEGINNING naznačuje určitý ÚSEK času od kedy sa niečo začalo. IN THE BEGINNING zahŕňa dlhšie obdobie času. Je to teda všeobecnena začiatku“, nie “na začiatku” myslené v presne určenom BODE. Inými slovami IN THE BEGINNING sa nerovná PRESNÉMU BODU ZAČIATKU DEJA.

  • In the beginning, much money was involved in it.
  • In the beginning, he was fed up with her smoking.

IN THE BEGINNIG spolu so svojim synonymom AT FIRST vyjadrujú rovnako kontrast dejov. Situácia z minulosti sa líši od tej nasledujúcej (napr. z počiatku mi nevadila – teraz je to inak apod.) 

  • She found English hard to learn in the beginning, but it’s easier now.

IN THE BEGINNING na rozdiel od AT THE BEGINNING s predložkou OF zvyčajne nespájame.

  • IN THE BEGINNING OF sth

Dávajte si pozor…

vykricnik  BEGINNING správne píšeme s dvoma “N” a jedným “G”. Vyhnite sa preto chybnému spellingu.

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár