Frázové slovesá s TAKE (Phrasal verbs with TAKE)

frazoveV tomto článku sa pozrieme na najčastejšie používané FRÁZOVÉ SLOVESÁ S TAKE.


frazoveTAKE

TAKE AFTER

mother

byť po kom, byť podobný komu

TAKE AFTER používame vtedy, ak sa mladší člen rodiny podobá na staršieho člena rodiny (napr. vlastnosťami alebo výzorom). 

 • I don’t take after my mother at all.
 • Who do you take after in your family?

TAKE APART 

rozložiť, rozmontovať

 • I am taking my bicycle apart to see what’s wrong with it.

TAKE BACK file5771237375146

vrátiť, odniesť (chybný / nevyhovujúci tovar do obchodu)

 • The T-shirt was too small so I took it back.  

vziať späť (odvolať niečo, čo sme povedali)

 • I know I accused him of lying, but I take it all back.

TAKE (SOMEBODY) IN

ubytovať u seba

 • We are going to take in two lodgers (= dvoch podnájomníkov).

zadržať (hlavne polícia)

 • The police will take in your brother for questioning.

Vo významenaletieť komu na čo“, “dať sa oklamať- sa TAKE IN používa najčastejšie v pasíve. Teda BE TAKEN IN BY SB / STH.

 • I was taken in by him.
 • Too many pensioners were taken in by the government.

TAKE (SOMETHING) IN

porozumieť (v zmysle chápať)

 • I couldn’t take in his explanation.
 • It’s very difficult to take it in.
 • There was so much information to take in from the text book.

zúžiť (oblečenie)


TAKE OFF

file9241273834027

vzlietnuť (vznieť sa) (napr. lietadlo)

 • The plane is due to* take off at 6.
 • Being an astronaut is a lot of hard work and when planes take off it is probably one of the hardest jobs.

rozbehnúť sa / uchytiť sa (napr. biznis, autor, firma…)

 • His new song has really taken off.

Ak štruktúre DUE TO nerozumiete, prečítajte si tento článok – “BUDÚCNOSŤ”: Iné spôsoby vyjadrenia budúcnosti


TAKE (SOMETHING) OFF

vyzliecť si niečo, vyzuť si niečo

 • When he come home he took his shoes off.

TAKE (SOMETHING) OUT

vytiahnuť, vybrať

 • I will have to go to see the dentist to take my tooth out.

vybaviť si (zobrať si) (napr. pôžičku, poistenie apod.)

 • It’s high time he took out an insurance policy. (= poistka)
 • I didn’t want to take out a mortgage (= hypotéka) on my house but I had no option.

TAKE (SOMEBODY) OUTOLYMPUS DIGITAL CAMERA

pozvať niekoho niekam

 • It was my intention (= mal som v úmysle…) to take her out for a dinner.
 • My brother took his girlfriend out for a dinner.

TAKE OVER

prevziať, ovládnuť (napr. podnik apod.)

 • He will take over the company after his father’s death.

TAKE UP

začať sa venovať čomu (nejakej činnosti)

 • I took up playing football when I was six.
 • I think we should take up softball or another sport that we could enjoy.

zaberať (čas, miesto apod.)

 • This computer takes up too much space on my desk.

zaoberať sa čím (= prerokovať, čo)

 • This issue will be taken up at the next meeting
 • We can take up that part later when it becomes a problem.

TAKE TOfile000590857181

obľúbiť si koho / čo

 • She took to my mother immediately.
 • The first time we played football we took to it.

TAKE ON

prijať, nabrať si (zodpovednosť, náročnú úlohu)

 • Don’t take on more than you can handle (= zvládnuť).
 • Katy refused to take on more responsibility.

TAKE (SOMEBODY) On

zamestnaťOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ak niekto začne niekoho zamestnávať – teda niekoho zamestná, používame frázové sloveso TAKE ON.

 • The shop has taken on 30 employees this year.
 • They are planning to take on more workers during the season.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár