Frázové slovesá s TAKE (Phrasal verbs with TAKE)

frazoveV tomto článku sa pozrieme na najčastejšie používané FRÁZOVÉ SLOVESÁ S TAKE.


frazoveTAKE

TAKE AFTER

mother

byť po kom, byť podobný komu

TAKE AFTER používame vtedy, ak sa mladší člen rodiny podobá na staršieho člena rodiny (napr. vlastnosťami alebo výzorom). 

 • I don’t take after my mother at all.
 • Who do you take after in your family?

TAKE APART 

rozložiť, rozmontovať

 • I am taking my bicycle apart to see what’s wrong with it.

TAKE BACK file5771237375146

vrátiť, odniesť (chybný / nevyhovujúci tovar do obchodu)

 • The T-shirt was too small so I took it back.  

vziať späť (odvolať niečo, čo sme povedali)

 • I know I accused him of lying, but I take it all back.

TAKE (SOMEBODY) IN

ubytovať u seba

 • We are going to take in two lodgers (= dvoch podnájomníkov).

zadržať (hlavne polícia)

 • The police will take in your brother for questioning.

Vo významenaletieť komu na čo“, “dať sa oklamať- sa TAKE IN používa najčastejšie v pasíve. Teda BE TAKEN IN BY SB / STH.

 • I was taken in by him.
 • Too many pensioners were taken in by the government.

TAKE (SOMETHING) IN

porozumieť (v zmysle chápať)

 • I couldn’t take in his explanation.
 • It’s very difficult to take it in.
 • There was so much information to take in from the text book.

zúžiť (oblečenie)


TAKE OFF

file9241273834027

vzlietnuť (vznieť sa) (napr. lietadlo)

 • The plane is due to* take off at 6.
 • Being an astronaut is a lot of hard work and when planes take off it is probably one of the hardest jobs.

rozbehnúť sa / uchytiť sa (napr. biznis, autor, firma…)

 • His new song has really taken off.

Ak štruktúre DUE TO nerozumiete, prečítajte si tento článok – “BUDÚCNOSŤ”: Iné spôsoby vyjadrenia budúcnosti


TAKE (SOMETHING) OFF

vyzliecť si niečo, vyzuť si niečo

 • When he come home he took his shoes off.

TAKE (SOMETHING) OUT

vytiahnuť, vybrať

 • I will have to go to see the dentist to take my tooth out.

vybaviť si (zobrať si) (napr. pôžičku, poistenie apod.)

 • It’s high time he took out an insurance policy. (= poistka)
 • I didn’t want to take out a mortgage (= hypotéka) on my house but I had no option.

TAKE (SOMEBODY) OUTOLYMPUS DIGITAL CAMERA

pozvať niekoho niekam

 • It was my intention (= mal som v úmysle…) to take her out for a dinner.
 • My brother took his girlfriend out for a dinner.

TAKE OVER

prevziať, ovládnuť (napr. podnik apod.)

 • He will take over the company after his father’s death.

TAKE UP

začať sa venovať čomu (nejakej činnosti)

 • I took up playing football when I was six.
 • I think we should take up softball or another sport that we could enjoy.

zaberať (čas, miesto apod.)

 • This computer takes up too much space on my desk.

zaoberať sa čím (= prerokovať, čo)

 • This issue will be taken up at the next meeting
 • We can take up that part later when it becomes a problem.

TAKE TOfile000590857181

obľúbiť si koho / čo

 • She took to my mother immediately.
 • The first time we played football we took to it.

TAKE ON

prijať, nabrať si (zodpovednosť, náročnú úlohu)

 • Don’t take on more than you can handle (= zvládnuť).
 • Katy refused to take on more responsibility.

TAKE (SOMEBODY) On

zamestnaťOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ak niekto začne niekoho zamestnávať – teda niekoho zamestná, používame frázové sloveso TAKE ON.

 • The shop has taken on 30 employees this year.
 • They are planning to take on more workers during the season.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Frázové slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár