GIVE (dať komu) vs. PUT (dať kam)

ikonkaaTieto dve slová sú častým kameňom úrazu pre mnohých študentov. Čo znamenajú? A v čom sa líšia? Aby ste to zistili, prečítajte si tento článok.


give-.put

Dúfam, že po prečítaní dnešného článku budete vedieť bez problémov preložiť aj vety typu:

 • “Polož ten papier na stôl a daj mi ten mobil. Vrátim ti ho na konci roka.” 

Myslím, že študenti to počas písomiek, či už z anglického jazyka alebo z iného predmetu počujú od svojich profesorov veľmi často… ;)


GIVE (sloveso) -> dať niečo (niekomu) - napr. či už nejaký predmet (hmotnú vec), alebo dať niekomu napr. radu (nehmotnú vec)

 • Give me that pen.
 • Could you please give her an advice what to do?

PUT (sloveso) -> položiť / dať niečo (niekde) 

 • She put her glasses on the shelf.
 • Where did she put the key?

Teraz, keď sme sa oboznámili so základným významom týchto slov, môžme sa zamerať na časté chyby:

 • Daj tú tašku na stoličku.file0001024204575

Ktoré z týchto dvoch slov by ste použili? Poviete si…

DAŤ niečo niekde -> DAŤ znamená GIVE, a teda:

 • Give that bag on the chair.

Je to však NESPRÁVNE. A prečo? Zamyslíme sa. V základnej definícii sme si povedali:

 • GIVE -> dať niečo NIEKOMU (jedna osoba dáva niečo druhej osobe)
 • PUT -> dať (položiť) niečo NIEKDE

Stolička je vec. My tú vec nedávame NIEKOMU, ale NIEKDE (na plochu stoličky), a preto PUT (nikdy nie GIVE)!

Ešte raz si to zopakujme:

 • GIVE -> dať niečo niekomu
 • PUT -> položiť niečo (= predmet) niekde (na stôl, podlahu, pohovku, stoličku apod.)

Iné významy a časté väzby (pre pokročilejších):

PUT (= to write sth) = zapísať si (čo)put

 • She was asked to put her name down.

PUT (= to express sth) = vyjadriť sa slovami

 • Jane wanted to tell him how much she had missed him but she didn’t know how to put it into words.

GIVE (= to cause sth) = spôsobiť niečo

give

 • The warm weather gave me an appetite.(= The warm weather made me hungry.)

GIVE (to organize sth) organizovať

 • They were giving the best parties ever.

GIVE (= to try sth)

 • You’re clever enough to go to university, you should definitely give it a go. (…, mal by si to určite vyskúšať.)

Pevne verím, že po prečítaní tohto článku ste už schopní preložiť vetu, ktorú sme si uviedli hneď na začiatku článku  :-P

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Zuzana Kršáková

Zuzana Kršáková

krsakova.zuzana@gmail.com
Študentka angličtiny, držiteľka Cambridgského ceritifkátu CAE (úroveň C1). Má niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním a prípravou žiakov na medzinárodné skúšky. Miluje reggae, anglicky hovoriace krajiny a ľudí so zmyslom pre humor.
Zuzana Kršáková

Latest posts by Zuzana Kršáková (see all)

This entry was posted in X versus Y by Zuzana Kršáková. Bookmark the permalink.
Zuzana Kršáková

About Zuzana Kršáková

Študentka angličtiny, držiteľka Cambridgského ceritifkátu CAE (úroveň C1). Má niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním a prípravou žiakov na medzinárodné skúšky. Miluje reggae, anglicky hovoriace krajiny a ľudí so zmyslom pre humor.

Pridaj komentár