Kameň úrazu #9 – BORROW & LEND

bleskBORROW alebo LEND? Dnes sa pozrieme na ďalšiu obávanú dvojicu. Proces požičiavania nemusí byť komplikovaný a my sa ho nemusíme obávať pre neznalosť tejto dvojice. V tomto článku si povieme o rozdiely medzi LEND a BORROW a ukážeme si, akých chýb by sme sa nemali dopúšťať.


BORROW prekladáme ako “ požičať si, (vy)požičať si

LEND prekladáme akopožičať

123123Dôležitý prvok, ktorý zohráva úlohu pri rozlišovaní medzi týmito dvoma slovami je práve zvratné ” si “.


Ak si niečo od niekoho požičiame (= BORROW), znamená to, že máme povolené si to zobrať a používať.

Ak niečo niekomu požičiame (= LEND), znamená to, že mu dávame svoje povolenie na to, aby si to mohol zobrať a používať.


Untitled 1555

BORROW je v podstate “taking” (= niečo si vezmeme -> niečo si požičiame)

   • Can I borrow (= take) this book? -> Môžem si požičať túto knihu?
   • borrowed (= took) this book from you. -> Túto knihu som si požičal od teba.

LEND je vlastne “giving” (= niečo dávame -> niečo niekomu požičiavame )

   • I lent (= gave) my book to you 2 years ago. -> Požičal som ti knihu pred dvoma rokmi.
   • Lend (= give) me your book for a while. -> Požičaj mi tvoju knihu na chvíľu.

lend-borrow


BORROW something (FROM somebody)

 • He borrowed the car.
 • He borrowed the car from me.

LEND something TO somebody

 • I lent the car to him.

LEND somebody something

 • I lent him the car.

KAMEŇ ÚRAZU – LEND and BORROW

 • Could I lend your car for a while?
 • Could I borrow your car for a while? (= môžem si požičať auto na chvíľu?)
 • She asked me to borrow her some money. (= požiadala ma, aby som si jej požičal peniaze)
 • She asked me to lend her some money. (= požiadala ma, aby som jej požičal peniaze)
 • My mother borrowed me the pen. (= ona požičala si mi …)
 • My mother lent me the pen. ( = ona mi požičala …)
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár