Commonly confused words #2

testik2. test v seriáli “Commonly confused words”. Neváhajte a otestujte sa!


Chcete sa dočítať o testoch Commonly confused words” viac? Neviete ako s nimi správne pracovať alebo na čo tieto testy vlastne slúžia? Prečítajte si pred vypracovaním testu tento článok: Commonly confused words – Úvod


Commonly confused words #2

Question 1
If you want a really good  ___________, go for a Kodak or a Fujifilm.
A
brand
B
make
Question 1 Explanation: 
MAKE používame vo význame “značka, výrobca“, ak hovoríme o autách, či prístrojoch (napr. práčka, umývačka, chladnička, kamera, foťák) apod.

BRAND používame rovnako vo význame “značka“, no naopak, ak hovoríme o výrobkoch (ako napr. jedlo – maslo…, cigarety, drogéria – mydlo, zúbna pasta…) apod.
Question 2
I’m planning to travel the world ___________ the beginning of January.
A
in
B
at
Question 2 Explanation: 
AT THE BEGINNING naznačuje presný (konkrétny, presne určený) BOD, v ktorom niečo začína.

IN THE BEGINNINGnaznačuje určitý ÚSEK času od kedy sa niečo začalo. IN THE BEGINNING zahŕňa dlhšie obdobie času. Je to teda všeobecne “na začiatku“, nie “na začiatku” myslené v presne určenom BODE. Inými slovami IN THE BEGINNING sa nerovná PRESNÉMU BODU ZAČIATKU DEJA.
Question 3
I would like to bake a ___________ for myself but I have no idea how to do it.
A
pee
B
pie
C
pea
Question 3 Explanation: 
PIE [paɪ] koláč

PEE [piː] (n) cikanie, moč / (v) močiť

PEA [piː] hrášok
Question 4
The garden narrows ___________. 
A
at the end
B
in the end
Question 4 Explanation: 
IN THE END prekladáme ako “nakoniec“. IN THE END používame vtedy, ak hovoríme, že po určitom slede udalostí sme dospeli k nejakú záveru (= nastal výsledok prechádzajúcich udalostí).

AT THE END prekladáme ako “na konci“. Zaujíma nás nejaký bod, v ktorom sa sa daná vec nachádza(la). Ak upresňujeme na konci čoho sa niečo stalo / nestalo / je (teda po AT THE END dávame podstatné meno), používame s AT THE END predložkou OF.
Question 5
They are planning to go on holiday ___________ of July.
A
at the end
B
in the end
Question 5 Explanation: 
Oni plánujú ísť na dovolenku na konci júla. // NIE nakoniec júla

AT THE END – na konci (niečoho – napr. ulice, filmu, stola, hodiny atď.)
IN THE END – nakoniec --> po určitých udalostiach sa niečo udialo/udeje
Question 6
I’m ___________ with my new car.
A
delighted
B
delightful
Question 6 Explanation: 
DELIGHTED prekladáme ako “ nadšený, potešený “. DELIGHTED opisuje spôsob, akým sa osoba cíti. Ak za DELIGHTED nasleduje vec, ktorá nás teší, používame najčastejšie predložku WITH alebo BY.

DELIGHTFUL prekladáme ako ” veľmi milý, príjemný ” alebo ” nádherný (= rozkošný) “. DELIGHTFUL opisuje vlastnosti (= kvality) veci alebo človeka.
Question 7
She feels ___________ because she has no friends.
A
alone
B
lonely
C
lone
D
solitary
Question 7 Explanation: 
LONELY - opustený, osamelý
LONELY použijeme vtedy, ak chceme povedať, že sme smutní, že sme sami a cítime, že nás nikto nemá rád apod.

ALONE - sám, samotný
ALONE používame vždy vtedy, ak chceme povedať, že sme sami bez iných ľudí nablízku. ALONE nenaznačuje to, aby osoba bola nešťastná z toho, že je sama. Týmto slovom jednoducho konštatujeme, že sme / robíme niečo sami (bez ostatných ľudí). ALONE nikdy nepoužívame pred podstatným menom. Pred podstatnými menami v synonymnom význame používame LONE alebo SOLITARY.

SOLITARY používame hlavne vtedy, ak chceme povedať, že niečo robíme bez niekoho iného (sami) alebo ak chceme o niekom povedať, že nie je spoločenský (teda je samotársky).

LONE je synonymum k ALONE, či SOLITARY. Je však viac knižné.
Question 8
The Titanic sank on its maiden ___________.
A
journey
B
voyage
C
ride
D
drive
Question 8 Explanation: 
Preklad vety: "Titanic sa potopil na svojej prvej plavbe."

VOYAGE /ˈvɔɪɪdʒ/ prekladáme ako “cesta“, no vo význame “plavba (na mori)” alebo “let (vesmírom)“. VOYAGE používame pre dlhšie plavby (loďou) po mori alebo cesty po vesmíre.
Question 9
I enjoyed our business ___________ to Spain.
A
journey
B
travel
C
trip
D
crossing
Question 9 Explanation: 
Slovo TRIP prekladáme ako “cesta, výlet“. TRIP je vlastne “return journey” – teda cesta tam a späť.

Typické slovné spojenia s TRIP:

- BUSINESS TRIP
- SCHOOL TRIP
- SHOPPING TRIP
- FISHING TRIP
- BUS TRIP
- DAY TRIP
- SKIING TRIP
Question 10
A ___________ person does not have any problems or worries.  
A
carefree
B
careless
Question 10 Explanation: 
CAREFREE /ˈkeəfriː/ (adj) – bezstarostný

CARELESS /ˈkeələs/ (adj) – neopatrný, ľahkomyseľný
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in TESTY A KVÍZY, Testy slovnej zásoby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár