Commonly confused words #1

testik1. test v seriáli “Commonly confused words”. Neváhajte a otestujte sa!


Chcete sa dočítať o testoch Commonly confused words” viac? Neviete ako s nimi správne pracovať alebo na čo tieto testy vlastne slúžia? Prečítajte si pred vypracovaním testu tento článok: Commonly confused words – Úvod


Commonly confused words #1

Question 1
The children were playing ___________ .
A
loudly
B
aloud
Question 1 Explanation: 
Ak niečo povieme LOUDLY , naznačujeme tým, že došlo k zvýšeniu nášho hlasu - niečo sme povedali hlasno. LOUDLY teda opisuje hlasitosť zvuku (napr. nášho hlasu).

Ak niečo povieme ALOUD , nepovieme to výlučne hlasno (hlučne) (teda s hlasom, ktorý by sme enormne zvýšili), povieme to len tak, aby ostatní boli schopní počuť, čo hovoríme (teda nepovieme niečo pre seba – v duchu), ale NAHLAS.
Question 2
___________ soup is soup made typically from dried ___________.
A
Pea / peas
B
Pee / pees
C
Pie / pies
Question 2 Explanation: 
PIE [paɪ] koláč

PEE [piː] (n) cikanie, moč / (v) močiť

PEA [piː] hrášok
Question 3
I have been in the ___________ of biting my nails for 10 years.
A
custom
B
habit
Question 3 Explanation: 
Podstatné meno CUSTOM označuje určitú tradíciu, zvyklosť, niečo všeobecne zaužívané a spoločnosťou prijímané, a teda pravidelne sa v určitom čase opakujúce. Je to teda spoločensky daná činnosť (napr. chodiť na pohreb v čiernom, podať si ruku pri stretnutí apod.)  

Podstatné meno HABIT teda označuje určitý zvyk (návyk), ktorý môže byť zlý (teda zlozvyk), alebo aj dobrý. Takéto zvyky vykonávame často i nevedomky, nechcene, alebo automaticky ich opakujeme. (napr. fajčenie, ohrýzanie nechtov, čítanie si pred spaním, včasné vstávanie…)
Question 4
I had to take care of my ___________ father.
A
sick
B
ill
Question 4 Explanation: 
ILL zvyčajne nepoužívame pred podstatnými menami. Pred podstatnými menami namiesto ILL môžeme použiť SICK.
Question 5
He read this passage ___________ .
A
loudly
B
aloud
C
loud
Question 5 Explanation: 
LOUD je predovšetkým prídavné meno, ktoré do slovenčiny prekladáme ako “hlasitý, hlasný“.

Ak niečo povieme LOUDLY, naznačujeme tým, že došlo k zvýšeniu nášho hlasu - niečo sme povedali hlasno. LOUDLY teda opisuje hlasitosť zvuku (napr. nášho hlasu).

Ak niečo povieme ALOUD, nepovieme to výlučne hlasno (hlučne) (teda s hlasom, ktorý by sme enormne zvýšili), povieme to len tak, aby ostatní boli schopní počuť, čo hovoríme (teda nepovieme niečo pre seba – v duchu), ale NAHLAS.

ALOUD najčastejšie spájame so slovesami READ, či THINK. --> READ ALOUD – čítať nahlas
Question 6
She had a particular liking for long ___________ walks.
A
alone
B
solitary
Question 6 Explanation: 
ALONE používame vždy vtedy, ak chceme povedať, že sme sami bez iných ľudí nablízku. ALONE nenaznačuje to, aby osoba bola nešťastná z toho, že je sama. Týmto slovom jednoducho konštatujeme, že sme / robíme niečo sami (bez ostatných ľudí).

ALONE nikdy nepoužívame pred podstatným menom. Pred podstatnými menami v synonymnom význame používame LONE alebo SOLITARY.

SOLITARY používame hlavne vtedy, ak chceme povedať, že niečo robíme bez niekoho iného (sami) alebo ak chceme o niekom povedať, že nie je spoločenský (teda je samotársky).
Question 7
Are you ___________ to dramatic weather changes?
A
sensitive
B
sensible
Question 7 Explanation: 
SENSIBLE (adj) = rozumný // praktický

SENSITIVE (adj) = citlivý, vnímavý // háklivý (= citlivý)
Question 8
In Slovakia, it’s the ___________ for brides to get married in white dress.
A
habit
B
custom
Question 8 Explanation: 
Podstatné meno CUSTOM označuje určitú tradíciu, zvyklosť, niečo všeobecne zaužívané a spoločnosťou prijímané, a teda pravidelne sa v určitom čase opakujúce. Je to teda spoločensky daná činnosť (napr. chodiť na pohreb v čiernom, podať si ruku pri stretnutí apod.)

Podstatné meno HABIT teda označuje určitý zvyk (návyk), ktorý môže byť zlý (teda zlozvyk), alebo aj dobrý. Takéto zvyky vykonávame často i nevedomky, nechcene, alebo automaticky ich opakujeme. (napr. fajčenie, ohrýzanie nechtov, čítanie si pred spaním, včasné vstávanie…)
Question 9
I was ___________ my hair when she came home.
A
dying
B
dyeing
Question 9 Explanation: 
DIE (zomrieť) --> -ing forma: dying

DYE (nafarbiť --> -ing forma: dyeing
Question 10
I couldn’t ___________ the washing machine.
A
start
B
begin
Question 10 Explanation: 
Vo väčšine prípadov sa slovesá BEGIN a START považujú za synonymá.

Existujú však situácie, kedy nie je možné použiť tieto dve slovesá ako synonymá. V situáciach, ktoré si popíšeme nižšie v angličtine používame iba sloveso START, nikdy nie BEGIN. Je to vtedy, keď chceme povedať:

1. vyraziť, vydať sa na cestu
2. naštartovať
3. spustiť, uviesť do chodu (napr. práčku, umývačku atd.)
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in TESTY A KVÍZY, Testy slovnej zásoby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár