Časté chyby #2: “According to me …”

vykricnikBežne a často používate “According to me …”? Viete o tom, že je to jedna z ďalších častých chýb? Chcete sa jej vyhnúť? Preštudujte si potom tento článok.


According to me, you should eat more.

Ak sa nás v slovenčine niekto spýta na náš názor, často začíname vetu väzbou “PODĽA MŇA …” Keďže “PODĽA ČOHO” v angličtine prekladáme ako ACCORDING TO, logicky teda vyplýva, že “PODĽA MŇA” by sme mali preložil ako ACCORDING TO ME. Avšak, to je chyba! Ako je to možné?

  • According to me, you should drink two bottles of milk a day.
  • According to me, he should call her.
  • According to me, you should eat more.

V angličtine teda takáto väzba nie je v poriadku. ACCORDING TO používame vtedy, keď ide o informáciu získanú z “iného zdroja” (= osoby). Angličtina túto väzbu nespája s prvou osobou jednotného ani množného čísla. Namiesto toho sa používajú väzby so slovami OPINION a VIEW, či slovesami THINK, BELIEVE apod.

  • In my opinion, you should drink two bottles of milk a day.
  • In my view, he should call her.
  • From my point of view, it wasn’t her fault.
  • To my mind this one is much better.
  • I think you should eat more.

Ak teda nevyjadrujeme svoj názor, ale názor niekoho iného, väzbu ACCORDING TO použiť môžeme.

  • According to him, I am cleverer than I look.
  • According to my mother, it’s all for my own good.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár